Huszonöt éve telepedtek le hazánkban a Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai

Megszentelt élet – 2018. december 10., hétfő | 17:17

A Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend (SNDS) indiai nővérei Adonyban, az általuk üzemeltetett idősek otthonában erősítették meg december 7-én fogadalmukat, mellyel ismét elkötelezték magukat a szegények, az idősek gyámolításában, ellátásában önként vállalt szolgálatuk mellett.

A rend 25 éve érkezett Magyarországra, és 21 éve élnek, szolgálnak a Fejér megyei településen. A fogadalomtétel ünnepi szentmiséjét Spányi Antal megyéspüspök mutatta be, aki rendszeres résztvevője az évente ismétlődő eseménynek.

* * *

A Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai Szerzetesrend hivatását a szociális, karitatív munkában fejti ki. A rend jelmondata: „Igen, jelen vagyok!” A bencés lelkiségű közösséget 1971. november 23-án Joseph Kundukulam trichuri érsek Joseph Vilangaden érseki titkárral együtt alapította India Kerala államában a rászorulók szolgálatára. A rend tagjai saját és más egyházi intézményekben dolgoznak mint hivatásos és képzett munkatársak: leányanyákkal, árvákkal, értelmi és testi fogyatékkal élőkkel, leprásokkal, fekvőbetegekkel, mentális betegségben szenvedőkkel, idősekkel, AIDS-betegekkel és nyomornegyedben élőkkel foglalkoznak.

Jelenleg 49 közösségben (42 Indiában, hat Kenyában és egy Magyarországon) 265 nővér él. Magyarországon 1994. június 5-én négy nővér telepedett le Kis György nyugdíjas esperes-plébános meghívására Bakonyszentlászlón. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat házában időseket gondoztak, és a falu családjait, betegeit, egyedül élőit látogatták 2007-ig.

1997. március 19-én további négy nővér érkezett Adonyba Takács Nándor akkori székesfehérvári püspök meghívására. Az itt szolgáló nővérek tevékenysége: házi beteglátogatás és -gondozás, lelkigondozás; az iskolai hitoktatásban, a napközi foglalkoztatásban, az óvodai gondozásban való részvétel, a plébánia életének és munkájának segítése. A szolgálat Lendvay Zoltán plébános és a háziorvosok, Kőbányai János és Glashütter Csaba támogatásával és részben irányításával folyt.

2003-ban a rend megépíttette a rendházat és a Szűz Mária Gondozóházat, ahol bentlakásos idősgondozás folyik.

Rendi ruhájuk az indiai viselet, a szári, Magyarországon a téli időszakban szürke anyagból készült ruhát viselnek.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Szűz Mária Gondozóház

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria