Huszonöt éves a győri Prohászka-iskola

Hazai – 2019. április 15., hétfő | 18:05

Április 9-én ünnepelték a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda újraalapításának 25. évfordulóját.

A Pápai Lajos püspök által újraalapított oktatási intézmény az 1993/94-es tanévben kezdte meg működését. Az évforduló alkalmából az iskola tanulói, a pedagógusok, valamint a vendégek szentmisén vettek részt a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, melyet Veres András győri megyéspüspök mutatott be; koncelebrált Pápai Lajos nyugalmazott megyéspüspök, illetve több, egykor és most az iskolában szolgáló pap.

A megyéspüspök szentbeszédében kiemelte: jó egy közösséghez tartozni, hisz akik nem tartoznak közösséghez, és akiknek nincsenek barátaik, azok egész biztosan szegények. Nem csupán arról van szó, hogy az iskolában együtt töltik az időt a diákok, de az iskola közösségmegtartó erő is.

„Kívánom, hogy mindnyájan, akik itt ma ünneplünk, megerősítést kapjunk személyes hitünkben, és akarjuk, hogy mint prohászkásoknak, együtt látható, kitapintható és érezhető legyen a hitünk itt, Győrben és a magyar társadalomban” – fogalmazott a főpásztor.

Az ünnepség első részében az intézmény Richter termében fellépett az óvodai néptánccsoport; a Fodor Virág által betanított műsorukat adták elő. Ezután a Győri Városi Televízió 1993 őszéről származó híradórészletével felidézték a Prohászka Ottokár Katolikus Általános Iskola első tanévnyitóját.

Az  ötvenfős alsó tagozatos kórus is nagy sikerrel szerepelt Kriston Pálné és Antalné Hatoss Györgyi vezetésével. A felső tagozatosok szavalataikkal színesítették az ünnepséget, és volt, aki saját novelláját olvasta fel. Az ünnepség első részét a Delbó Krisztina által vezetett alsó tagozatos néptánccsoport fellépése zárta.

A szentmise után is a Richter teremben folytatódott az ünneplés. A diákok előadásában elhangzott Nagy Gáspár Symphonia Ungarorum versciklusa, melyet Szokolay Sándor oratorikus szimfóniájához írt. A mű Szent István és Szent Gellért dicsőségéről szól, így a versrészletek között a tanárokkal megerősített énekkar is a két szentről szóló népénekeket és miserészleteket adott elő Csorba János vezényletével. Eközben a kivetítőn peregtek az iskola negyedszázadnyi múltjának képei.

Nagy Csaba iskolaigazgató emléklapot nyújtott át a kezdetektől az iskolában tanító, még aktív pedagógusoknak, Antalné Hatoss Györgyinek, Csorba Lászlónénak, Hegedüsné Bankó Mária Teréziának, Kállainé Bentz Erikának, Soósné Koppi Ágnesnek, Szakszné Gelesz Erzsébet Katalinnak, Szomor Gábornénak, Zilahi-Szabó Imrénének, Makó Zsolt Györgynek, Marek Péter Györgynek és Pusztai Lászlónak.

Simon Róbert Balázs helyi országgyűlési képviselő méltatta az iskola eredményeit, és támogatásáról biztosította az iskolát az tervezett felújításokkal, fejlesztésekkel kapcsolatban. Somogyi Tivadar alpolgármester visszaemlékezett az 1990-es évekre, majd Borkai Zsolt polgármester nevében átadta az iskola működését elismerő ezüst emlékérmet és oklevelet Nagy Csaba igazgatónak.

Forrás és fotó: Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda; Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria