Ima a halottakért – Felnyitották a Tihanyi Királykriptát

Megszentelt élet – 2021. május 1., szombat | 15:00

Április 30-án 10 órakor Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát, a tihanyi bencés közösség tagjai, valamint a régészeti feltárásban közreműködő szakemberek jelenlétében ünnepélyesen felemelték a körmeneti keresztet ábrázoló középkori sírkövet, majd halotti szertartást végeztek a kriptában a középkorban és a kora újkorban eltemetettek lelki üdvösségéért.

A „Tihanyi Királykripta multidiszciplináris kutatása” projekt keretében az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat munkatársai április 30-án, pénteken kezdték meg a régészeti feltárást. A munkálatok első lépéseként Módy Péter szobrászművész-restaurátor és segítői felemelték a csavart nyelű körmeneti keresztet ábrázoló középkori márvány sírkövet, amelyet az altemplom déli falából 1953 szeptemberében helyeztek a tér közepén téglából akkor kialakított síremlék közepébe.

Ezután a tihanyi bencés közösség tagjai Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát, Mihályi Jeromos tihanyi perjel és Sárai-Szabó Kelemen győri perjel vezetésével imádságot végeztek a kriptában a középkorban és a kora újkorban eltemetettek, valamint a tihanyi apátsági templom alatti 18. századi szerzetesi kriptában eltemetett bencés szerzetesek lelki üdvösségéért.

Az imádság után Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus vizsgálta meg és helyezte megfelelő környezetbe – előkészítve a kutatásra – a sírkőlap alatt 1953-ban faládákban letárolt embericsont-maradványokat.

A márvány sírkövet ideiglenesen a tihanyi apátsági templom Jézus Szíve-oltára mellett helyezték el szép kivitelű tárolóban.

A feltárás május első hetében falkutatással folytatódik.

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság

Fotó: Pazirik Informatikai Kft.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria