Isten szeretetéről akarjatok tanúságot tenni! – Harmincéves a szanyi Szent Anna-iskola

Hazai – 2023. június 5., hétfő | 20:13

A szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolája május 25-én ünnepelte újraindításának harmincadik évfordulóját. A jubileumot idén Boldog Apor Vilmos püspök vértanú emléknapjának hagyományos ünneplésével kötötték egybe. Az ünnep szentmisével kezdődött, amelyet Veres András győri megyéspüspök celebrált a helyi templomban.

A főpásztort Henczel Szabolcs szanyi plébános, püspöki biztos és Tóthné Molnár Bernadett igazgató köszöntötte.

A püspök homíliájában Pál apostol rómaiakhoz írt levelének a szentleckében hallott részéből emelt ki két gondolatot. „Isten áldozatul küldte fiát értünk” – Szent Pál tudatosítani akarja, hogy mindnyájunkért küldte Isten az Ő Fiát erre a világra. A keresztre feszített Krisztus pedig mindnyájunk felé Isten szeretetét közvetíti. Rajtunk, embereken múlik, hogy ezt a szeretetet komolyan vesszük-e és válaszolunk-e rá.

Másik fontos mondat a felolvasott szentleckéből: „Jézussal együtt mindent nekünk ajándékozott”. Elképzelni sem tudjuk, hogy mekkora ajándék az, hogy Isten Fia emberré lett. Ezzel még többet is tett, mert rajta, benne mindent nekünk ajándékozott. Ez a minden a megváltás, az istengyermekségünk, és ezen a földön a boldogság megvalósulása, ha elfogadjuk Isten szeretetét.

Pál apostol megkérdezi: Ki szakíthat el bennünket Isten szeretetétől? Veres András rámutatott: ma olyan valakire emlékezünk, akit valóban senki és semmi nem tudott elszakítani Isten szeretetétől. Boldog Apor Vilmos vértanú püspök a környezetét is arra bátorította, hogy amikor az ellenséges katonák érkeztek és nehézzé vált a helyzet, akkor legyenek készek a menekültekért életüket is áldozni. Ő ezt tette.

Mi mennyi áldozatot hozunk hitünkért? – tette fel a kérdést a püspök – „Ebben a szentmisében azért imádkozom, hogy ti, akik ebbe az egyházi iskolába jártok, akik megismerhetitek Isten gondviselő atyai szeretetét, megerősödjetek abban, hogy ehhez kellő hitetek legyen és erős elhatározásotok, hogy minden körülmények között Isten szeretetéről tudjatok és akarjatok tanúságot tenni. Isten ügyét, az Egyházat akarjátok építeni. Nem kell nagy dolgokra gondolni: becsületesen tanuljatok, soha senkinek rosszat tenni ne akarjatok, semmiféle alakoskodásba ne akarjatok belemenni, mindig igazat mondjatok és segítőkészek akarjatok lenni egymás felé. Ezért imádkozom, hogy családjaitokkal együtt mindnyájan érezzétek annak szükségét, hogy itt, Szanyban az Egyház közösségét akarjátok építeni. Ezáltal biztosan senki és semmi el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, mert hűségesek maradunk” – emelte ki a főpásztor.

A szentmisén az iskola énekkarosai teljesítettek zenei szolgálatot Gödri Dániel vezetésével, aki gitárral, Takács Annamária pedig csellóval kísérte a diákokat. A záró áldás után a nyolcadikos diákok rövid emlékező műsorban felolvasták a helyiek visszaemlékezésit Boldog Apor Vilmos püspökről.

Az ünnepség az iskola udvarán folytatódott. Tóthné Molnár Bernadett igazgató köszöntőjében elmondta, mennyire hálás, hogy a Jóisten két évvel ezelőtt idevezette, és ennek a közösségnek a tagja lehet. Kifejezte örömét, hogy megismerheti és köszöntheti azokat, akik segítették az iskolát újraindulása során és megalakulását támogatták. Az alapító pedagógustagok mellett kiemelte Kapui Jenő akkori szanyi plébánost, aki az újraindítás évében volt püspöki biztos, és a szanyi katolikus iskola alapítója Pápai Lajos emeritus megyéspüspökkel. Megbecsülését fejezte ki elődei munkájáért, és ígérte, hogy az általuk a közösségre hagyományozott értékeket tisztelik és őrzik.

Az ünnepségen az iskola színjátszó szakkörösei és énekkarosai adtak műsort Hári-Pető Adrienn, valamint Gödri Dániel vezetésével. Az Allegro művészeti iskola népi táncos növendékei vidám szanyi tánccal örvendeztették meg a vendégeket Bakonyi Zsuzsa vezetésével.

Az ünnepség zárásaként Veres András megyéspüspök, Tóthné Molnár Bernadett igazgató és az iskola diákjai közösen elültettek egy emlékfát, kifejezve, hogy a Győri Egyházmegye püspöke, az iskola vezetője, pedagógusai, illetve az iskola diákjai remélik, Krisztusba vetett hitük, reményük és jövőjük ugyanúgy növekszik és erősödik a jövő nemzedékekben, mint az a kis tölgyfa, amelynek árnyékában megpihenhetnek majd a diákok.

A nap zárásaként az egykori püspöki kastély falán lévő emléktáblánál elhelyezték megemlékező koszorúikat a Győri Egyházmegye képviseletében Veres András püspök, Ruppertné Hutás Kinga, a GYEIF igazgatója és Kausits Györgyné gazdasági vezető; a szanyi egyházközség képviseletében Henczel Szabolcs szanyi plébános, Vincze Zoltán az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke kíséretével; Szany nagyközség képviseletében Németh Gergely polgármester, Funtek János jegyző és Kapui Jenő plébános; az iskola képviseletében Tóthné Molnár Bernadett iskolaigazgató, Tóth Tibor és Varga Viktória igazgatóhelyettesek.

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Tóthné Molnár Bernadett igazgató

Fotó: Tóth Imre

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria