Jubileumi ünnepségsorozat kezdődött a Boldogasszony Iskolanővéreknél – 150 éves a szegedi Karolina

Megszentelt élet – 2023. május 9., kedd | 20:48

Az 1873-ban Szegedre érkezett nővérek tiszteletére a Boldogasszony Iskolanővérek emléktáblát avattak május 8-án Temesváron, a Notre Dame zárdatemplomban. Ezzel az ünnepséggel kezdődött meg a nővérek szegedi iskolája, a Karolina alapításának 150. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi eseménysorozat.

2023 az iskolanővérek számára többszörösen is jubileumi év, hiszen ebben az esztendőben ünneplik a rend alapításának 190., a történelmi Magyarországra érkezésük 165. és a szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium alapításának 150. évfordulóját.

Temesváron az emléktábla megáldását megelőzően hálaadó szentmisét mutatott be Szilvágyi Zsolt temesvári püspöki helynök. Prédikációjában kiemelte, fontos a mostani közös ünnep, a találkozás: Temesvárt és Szegedet összeköti az iskolanővéri múlt és jelen. Fontosak a gyökerek, mert ismernünk kell a múltat, hogy jobban megértsük a jelent. A fa is akkor él, ha hű a gyökereihez és új hajtásokat is hajt. A püspöki helynök hangsúlyozta, hogy az új kihívások között ma is meg kell találni az evangélium hirdetésének és a nevelésnek az útját.

A jelen lévő diákokat megszólítva, a nővérek életpéldáját eléjük állítva Szilvágyi Zsolt elmondta, a nagy dolgok a kereszten születnek. Mindenkinek megvan a maga áldozata, kinek-kinek egy megoldandó feladat, egy dolgozat, az érettségi, de ne féljünk a nehézségektől, mert a nagy dolgok nem a könnyű úton járva születnek meg.

Az emléktáblát Ivanics M. Andrea, a Boldogasszony Iskolanővérek magyarországi tartományfőnöke leplezte le, aki elmondta, hogy

az iskolanővérek a más nemzetiséghez és felekezethez tartozók megértésére, a velük való együttműködésre nevelték növendékeiket.

Ebben a soknemzetiségű és vallású, feszültségektől sem mentes Kárpát-medencében az újszerű nevelési elveket valló iskolanővér elődeink erős hite, Isten gondviselő szeretetébe vetett bizalma, ránk hagyományozott pedagógiai rendszere bennünket, napjaink iskolanővéreit is arra ösztönöznek, hogy Isten végtelen jóságába, szeretetébe kapaszkodva szolgáljuk a nevelés ügyén keresztül egy igazságosabb és emberibb társadalom felépülését.”

Hozzátette, érteni akarják a jelent, és tudják, csak a múlt iránti tisztelettel és a jelen megértésével lesznek képesek a jövőn munkálkodni, éppen ezért építették a jubileumi évet arra a hármas pillérre.

Az ünnepségen részt vett Kondé Lajos szeged-csanádi püspöki helynök; Gjuka Augustinov lelkipásztor, a Temesvári Bolgár Személyi Plébánia plébánosa; Király Árpád főesperes, arad-ségai plébános; Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, valamint a Bartók-líceum és a Karolina egy-egy osztálya, a nővérek és a tanárok képviselői.

Ezt követően a szegedi és temesvári diákok játékos vetélkedőben mérték össze tudásukat. Ez a városi tematikus túra volt az első része annak a 150 napig tartó 150 kilométeres kihívásnak, amely során a résztvevők eljuthatnak a Boldogasszony Iskolanővérekhez kötődő helyszínekre Temesvár és Szeged között. Lippa, Máriaradna, Nagyszentmiklós vagy Csanád mind őrzik a rendi hagyatékokat és nyomokat, ezeket lehet felfedezni az „Iskolanővérek útja” során. Ez teljesíthető szakaszokban is, zarándoklatként vagy kirándulásként. A 150 évet felölelő tematikus út segíthet közelebb kerülni az iskolanővéri, a történelmi hagyományokhoz, magyarságunkhoz, ugyanakkor a személyiségünkhöz, önmagunkhoz is.

A Boldogasszony Iskolanővérek célja, hogy az állomások segítségével a résztvevők megtalálják múlt, jelen és jövő harmóniáját. A múltban gyökerezve, a jelenben megélve és a jövőre fókuszálva szeretnék átadni azokat az értékeket és támpontokat, amelyek esszenciáját adhatják a hétköznapoknak.

Kiemelkedően fontosnak tartják, hogy dialógus alakulhasson ki a generációk között, ezt a célt szolgálja a jubileumi év többi programja is, amelyek által a fiatalok személyisége fejlődhet, jövőjük aktívan formálódhat.

Az említett és a további események részleteit a Karolina iskola honlapján, valamint közösségi oldalán teszik közzé.

Forrás és fotó: Karolina Iskola, Szeged

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria