Kettős jubileumot ünnepelt az ajkai katolikus iskola

Hazai – 2022. november 30., szerda | 11:29

Udvardy György veszprémi érsek november 24-én a jubileumát ünneplő ajka-tósokberéndi Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola közösségével együtt emlékezett meg arról, hogy az egykori épületben hetvenöt évvel ezelőtt kezdődött meg a tanítás, illetve arról, hogy a jelenlegi intézményt tíz éve alapította a Veszprémi Főegyházmegye.

Az ünnepségen részt vett Dékány Árpád Sixtus atya, a Veszprémi Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának vezetője; Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató és Kovács Krisztina, az egyházmegye oktatási referense.

Rieder András igazgató köszöntőjében kiemelte, hogy hálaadásra gyűltek össze, köszönetet mondani Istennek az elmúlt tíz esztendőért, melyben folyamatosan érezhették kegyelmét, segítségét.

Az ünnepségre színvonalas műsorral készültek a diákok. Elsőként Balázs Árpád művét adta elő az iskola kórusa Szincsák-Lukáts Fruzsina vezetésével. Majd a 8. a és a 6. a osztály diákjainak előadásában az egykori és a mai iskolák életébe nyerhettek bepillantást a jelenlévők. Végül a tíz éve alapított intézmény névadójáról, Szent István királyról csendült fel egy ének Németh Noémi vezényletével.

Ezt követően Udvardy György érsek mondott ünnepi beszédet. Méltatta a hetvenöt évvel ezelőtt elkezdett munkát, kiemelve a generációk együvé tartozását, azt a folyamatot, amelynek eredményeként létrejöhetett ez az immár tízéves iskola is. Az az ismeret, az a tudás, amelyet az ember felfedez Istenről, a világról, önmagáról, közös kincs – mondta a főpásztor. Háláját fejezte ki a közösségnek, mindazoknak, akik a nem mindig kedvező körülmények között is megmutatták tenni akarásukat, és létrehozták ezt a szép intézményt, mert a bátorság, az erőfeszítés mindig meghozza gyümölcsét. A diákoknak azt kívánta, hogy mindazt a tudást, örömöt, amit az iskola falai között kapnak, őrizzék meg és adják tovább.

Beszédének végén a megnyíló tablókiállításra irányította a figyelmet, melyek életeket, sorsokat mutatnak be az intézmény történelméből. Kívánságként megfogalmazta, hogy az iskola sokáig és jól tudjon működni, sok bátor diákot neveljenek benne, akik tenni akarnak majd a jövőért.

A felsős osztályok az ünnepséget megelőző napokban Tíz év – Tíz próba címmel versenyen is vettek részt. Tíz napon át minden reggel egy-egy feladat várta őket. Hol rejtvényt fejtettek, hol verset tanultak vagy írtak, hol váltóversenyen vettek részt, hol tanárok után kutattak, hol a régi tablókon bogarásztak. Versengésük eredményhirdetését az ünnepség keretében tartották. Az okleveleket és az emléklapokat Dékány Árpád Sixtus atya adta át.

Udvardy György érsek az iskola tetőterében kialakított Szent István-kápolnában mutatott be hálaadó szentmisét, melynek végén megáldotta a jubileumát ünneplő iskolát, az itt tanulókkal és szolgálatot teljesítőkkel együtt.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria