Kiállítás nyílt a szombathelyi domonkos nővérekről

Megszentelt élet – 2019. október 10., csütörtök | 9:03

A szombathelyi domonkos nővérek 1905 és 1945 közötti leánynevelő szolgálatát bemutató tárlat október 12-ig tekinthető meg a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár földszinti kiállítótermében.

A szeptember 19-i megnyitón Baráthné Molnár Mónika, a megyei könyvtár igazgatója és Takácsné Tenki Mária önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket. A kiállítást Kakucs Adél Petra nővér, a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója és Nagy Szilvia Andrea nővér, az iskola történelemtanára nyitotta meg.

Kiemelték, hogy rendalapítójuk, Szent Domonkos tanítása alapján domonkos hivatásuk egyik sarokköve a hit és az igazság szolgálata, világos és egyértelmű tanítása és védelme, amelyet rendi jelvényük és habitusuk fekete-fehér színe is jelez. A domonkos nővéreknek ezért szívügye a minőségi katolikus hitoktatás, a katolikus hit igazságainak megismertetése a felnövekvő generációkkal.

Inspiráló számukra a nagy domonkos hittudós, Aquinói Szent Tamás szellemi öröksége is, aki az igazság megismerésében a hit és értelem (fides et ratio) egymást segítő szerepét hangsúlyozta; továbbá a magyar domonkos apáca, Árpád-házi Szent Margit példája is, akit a tatárjárás idején ajánlottak Istennek szülei, és később az országot pusztító belviszály idején az igazságon alapuló béke követe volt böjtölve, imádkozva.

A megnyitón a szombathelyi domonkos iskola jogutódja, a Paragvári Utcai Általános Iskola tanulói léptek fel.

A kiállítás kurátorai Gibba Edit történész és Szalainé Bodor Edit, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese voltak, munkájukat szakmai konzulensként Vivian Boland OP, a domonkos rend római központjának vezető tisztségviselője segítette. A rendi vezető a megnyitóra küldött üdvözlő levelében kiemelte a kiállítás jelentőségét, mivel tudomása szerint az elmúlt években ilyen témájú tárlat nem nyílt sehol máshol a világon.

Gibba Edit a kiállítást ismertető beszédében felidézte, a domonkos nővérek hiánypótló küldetést vállaltak, amikor Szombathely városában a városi polgárság és a környező vidék tehetséges leányainak nevelését fölkarolták. A kor legmodernebb nyelvoktatási módszereivel tanították a német és francia nyelvet, és nagy hangsúlyt fektettek az elmélyült hitoktatás mellett a magas szintű természettudományos oktatásra is.

A kiállításon szereplő anyagokat a Paragvári utcai iskola, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, a Vasi Múzeumbarát Egylet, a Szent Márton Intézet és a domonkos nővérek budakeszi archívuma kölcsönözte. A tárlókba Gátay Szilárdné, Gibba Istvánné Galló Edit és Fa Józsefné magánhagyatékaiból is kerültek iskolatörténeti relikviák. A tárlaton az értékes fotóanyag és az iskolai füzetek, tankönyvek, szentképek mellett megtekinthetők a természettudományos oktatás szemléltető és kísérleti eszközei is.

Ezen a linken további, a tárlaton szereplő relikviákról készült fotók találhatók.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Zleovszki András, Prádli Miklós

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria