„Kitárom feléd kezemet, lelkem utánad eped, mint a szomjas föld” – Hét zsoltár segíti bűnbánatunkat

Nézőpont – 2019. március 24., vasárnap | 19:57

Négy nagyböjti hét áll előttünk húsvét ünnepéig. A Szentírásban hét zsoltárt találunk, melyek központi gondolata a bűnbánat és a bocsánatért könyörgés, ezek segíthetik húsvéti készületünket.

A 6., a 31., a 37., az 50., a 101., a 129. és a 142. zsoltár úgynevezett bűnbánati zsoltár – közös vonásuk, hogy tartalmuk alázatos bűnvallomás, mélységesen átérzett bánat és bizalom az Isten irgalmában. A nagyböjti szent időben a szentírási versek segíthetnek imádságainkban, hogy megtérjünk, és zarándokutunkon napról napra közelebb kerüljünk az Úrhoz. A zsoltárok közül a legismertebb az 50., az úgynevezett Miserere zsoltár, mely nemcsak a nagyböjti, hanem az évközi időben is minden pénteken a reggeli dicséret első zsoltára. 

A 7. századtól a nagyböjtben gyakorlattá vált a hét bűnbánati zsoltár imádkozása, a zsolozsma függelékeként előírás volt, és a felkészülés negyven napján mindet elimádkozták, majd e kötelezettség a liturgikus reformmal megszűnt.

A bűnbánati zsoltárokat az év bármely napján imádkozhatjuk, mivel kiválóan alkalmasak arra, hogy közvetítsék a lélek érzelmeit, és közelebb visznek Istenhez. Most mindegyikből egy-egy verset idézünk, mely részek – bízunk benne – arra sarkallnak, hogy a zsoltárokat egészében is elimádkozzuk és átelmélkedjük.

Az alábbiakban a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Káldi-Neovulgáta fordításából idézünk. 

Zsolt 6,3
Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok,
gyógyíts meg, Uram, mert csontjaim remegnek.

Zsolt 31(32),8
Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét,
s akinek lelkében nincsen csalárdság.

Zsolt 37(38),22–23
Ne hagyj el engem, Uram,
én Istenem, ne távozzál el tőlem!
Siess segítségemre, Uram, én szabadítóm!

Zsolt 50(51),11–13
Fordítsd el bűneimtől arcodat,
töröld el minden gonoszságomat!
Tiszta szívet teremts bennem, Isten,
s az erős lelket újítsd meg bensőmben!
Színed elől ne vess el engem,
szent lelkedet ne vond meg tőlem!

Zsolt 101(102),2–3
Uram, hallgasd meg imádságomat,
és kiáltásom jusson eléd.
Ne fordítsd el tőlem arcodat soha,
amikor engem szorongatás ér;
hajtsd hozzám füledet,
amikor csak segítségül hívlak, sietve hallgass meg.

Zsolt 129(130),5-6
Benned bízom, Uram. Lelkem bízik az ő szavában,
várja lelkem az Urat,
jobban, mint az őr a hajnalt.

Zsolt 142(143),6
Kitárom feléd kezemet,
lelkem utánad eped, mint a szomjas föld.

Fotó: Pexels.com

Magyar Kurír
(ki)

Kapcsolódó fotógaléria