Konferenciát tartottak Rómában a kánonjogi nemzetközi társulat ötvenéves jubileuma alkalmából

Kitekintő – 2023. december 1., péntek | 22:27

Ötven évvel ezelőtt alapították Rómában a Kánonjogi Tanulmányok Előmozdításának Nemzetközi Társulatát, aminek emlékére december 1-jén, pénteken ünnepi ülést tartottak az olasz főváros Nemzeti Kutatási Tanácsának Marconi termében. A polgárjog és az egyházjog képviselőinek rangos tanácskozását Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek köszöntő beszéde nyitotta meg.

A Consociatio internationalis studio iuris canonici, a Kánonjogi Tanulmányok Előmozdításának Nemzetközi Társulata a II. Vatikáni Zsinatot követő években a Római La Sapienza Egyetem Jogi Karának kánon- és egyházjogi professzorai kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy egybehívják a kortárs kánonjog legelevenebb erőit azok legfontosabb intézményeiben, legfőbb klerikus és világi tanítómesterei közreműködésével. Ennek jegyében tartották meg 1970-ben az első nemzetközi kánonjogi kongresszust, amelynek megnyitó beszédében Pietro Agostino d’Avack egy „objektív mérleg” bemutatását kérte a kánonjog új helyzetéről, mely a Katolikus Egyházban a vatikáni zsinat eseménye révén alakult ki, hogy a tanácskozás a kánonjog múlhatatlan értékének tudatos védelmezője és támogatója legyen.

A konferencia sikere arra indította a kezdeményezőket, hogy ne hagyják elveszni az abból származó tudásbéli, kapcsolati és együttműködési örökséget, ezért bizottságot állítottak fel a kérdés tanulmányozására. E bizottság tagjai 1973. március 14-én a La Sapienza Egyetem Akadémiai Szenátusának termében gyűltek össze, ahol egy szóbeli nyilatkozattal megalakították a „Consociatio internationalis studio iuris canonici-t”, a kánonjog tanulmányozásának nemzetközi társulatát, azzal a céllal, hogy előmozdítsák, jóváhagyják az alapszabályzatát és kijelöljék annak társasági funkcióit.

A testület Pietro Agostino d’Avack jogtudóst választotta meg bizottsági elnöknek, alelnököknek nevezték ki Stephan Kuttnert a Yale Egyetemről és Willy Onclint a Louvaini Katolikus Egyetemről. A testület tanácsosa Pedro Lombardía lett a spanyol Navarrai Egyetemről, míg Cesare Mirabellire a pármai egyetemről a bizottság titkári feladatát bízták. Ezeket az állásfoglalásokat a szeptember 13-án Milánóban tartott közgyűlés ratifikálta, a Személy és jogrend az egyházban című II. Nemzetközi Kánonjogi Kongresszus keretében.

A háromévenként összehívott konferenciát 1976-ban a spanyolországi Pamplonában tartották; ettől kezdve ezeket a nemzetközi kánonjogi kongresszusokat mind a mai napig a Consociatio égisze alatt hívják egybe.

A 2001-es konferenciát Budapesten rendezték, a Területiség és személyi mivolt a kánonjogban és az egyházjogban címmel.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria