Ma kezdődik Szegeden az ifjúságpasztorációért felelős püspökök és referensek nemzetközi találkozója

Hazai – 2016. április 27., szerda | 11:52

Április 27. és 29. között Szegeden rendezik meg az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) egyetemi és ifjúságpasztorációért felelős püspökeinek és országos referenseinek találkozóját.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Főiskola teológiai intézetének Klebelsberg termében kezdődik április 27-én, szerdán délután az egyetemi és ifjúsági pasztorációról szóló ülésszak. A péntekig (április 29.) tartó magyarországi találkozón mindkét pasztorális területről közel ötven nemzeti felelős vesz részt, hogy az Isten hívására adott válasz kísérése témaköréről beszéljenek. A találkozó egy előkészítő munkafolyamat második szakasza, amelynek célja a 2017 tavaszán tartandó barcelonai európai szimpózium létrejötte. Ennek a találkozónak A fiatalok keresztény kísérése lesz a témája, s az egyetemi, ifjúsági, iskolai és hivatásgondozó pasztoráció területeiről gyűlnek össze a különböző nemzetek küldöttei.

„Az egyetem sok fiatal képzésében és személyiségének teljes kibontakozásában ha nem is utolsó, de mindazonáltal jelentős és meghatározó fejezetet jelent. Egyidejűleg túl sok diák számára az egyetem csak egy vizsgahelyszínné korlátozódik, ahol a kapott tananyagra gyakran rányomja bélyegét a tudás pusztán haszonelvű szemlélete, amely szerint az érték a hasznosságban rejlik. Ha egy fiatal nem tapasztalja meg a lelki kísérést, akkor naponta a bizalmatlanság légkörében fog élni, kételkedve saját képességeiben és abban, hogy megbízható bizonyosságokat kapjon az igazra és a jóra vonatkozóan. Ez végül a saját képességeiben való bizalmatlansághoz vezeti, hogy saját életének egy biztos pontot, értelmet és irányt adjon” – mondta el Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, a találkozó házigazdája, majd így folytatta: „Ilyen értelemben a fiatalok kísérése hozzájárul ahhoz, hogy az egyetemi tapasztalatok ne korlátozódjanak a vizsgák letételére és a tanulmányi titulus elnyerésére, hanem egy kedvező időtartamot nyújtsanak a hit elmélyítésére, helyet és lehetőséget adjanak arra, hogy az egyén saját személyisége növekedhessen, és ez egy kiváltságos idő arra is, hogy Isten hívására válaszoljanak.”

A találkozót szervező CCEE Hitoktatás, Iskola és Egyetem Bizottság vezetője, Marek Jędraszewski, Łódź érseke a témát a következőképpen világította meg: „Az Isten hívására adott válasz kísérése az egész egyházi közösség, elsősorban az ifjúsági és egyetemi pasztoráció feladata, ami azt jelenti, hogy segítsék a fiatalokat Jézus megismerésében. Ahogy II. János Pál pápa 1979-ben Krakkóban az egyetemi hallgatóknak mondta, ő nem »egy ismeret, ami ellentétet és ellenállást szül, egy tudomány, amely elől okvetlenül menekülni kell, hogy az egyén belső misztériumát védje. Nem egy elméletekből összeálló tudomány, amely az embert társadalmilag hasznos szempontokra redukálja. Az ő tudománya telve van az emberről szóló egyszerű igazságokkal, és telve van szeretettel«. Azáltal, hogy kísérjük őket, és együtt megyünk velük az úton, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy növekedjék fiataljainkban az igazság iránti szenvedélyes vágy, az életszeretet, a jó iránti elkötelezettség és a jövőbe vetett bizalom.”

Szegeden a Marek Jędraszewski érsek vezette nyilvános megnyitóülésen beszédet mond Kiss-Rigó László megyéspüspök, Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora, valamint Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora. Továbbá felolvassák Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének üzenetét is.

A találkozó alkalmával bemutatják a tavaly április 16. és 19. között Łódźban megrendezett kongresszus előadásainak szerkesztett változatát, amelynek címe: Being and becoming responsible in life (Felelősségteljesnek lenni és felelősségteljessé válni). (Vatikáni Könyvkiadó (LEV), 330 oldal, 10 euró, április 27-től kapható).

A munka délután és a következő két nap során zárt üléseken folytatódik. A találkozón kiemelt figyelem kíséri majd a fiatalok kérdéseit és problémáit. A 2017-es találkozó és szimpózium középpontjában ténylegesen az európai fiatalok állnak, akik a találkozó témaadói lesznek.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával és a Szeged-Csanádi Egyházmegyével közösen szervezett találkozó április 29-én, pénteken ér véget. A sajtónyilatkozat a találkozót követő napon kerül nyilvánosságra.

Megnyitó:
Április 27., szerda

Nyilvános ülés:
15.00–15.30 között (olasz és angol nyelvű tolmácsolással). Az ülés programja elérhető a CCEE honlapján, ahol az események „Naptár” menüpontja alatt lehet tájékozódni. 

Az ülés helyszíne: Gál Ferenc Főiskola, 6724 Szeged, Dóm tér 6.

Néhány információ a barcelonai tanácskozásról:

Időpont:

A szimpóziumot 2017 tavaszán rendezik meg a spanyolországi Barcelonában.

Résztvevők:

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa hitoktatási, iskolai, ifjúságpasztorációs referensei, valamint a hivatásgondozásért felelős személyek. A meghívottak között lesznek a világi közösségek, lelkiségi mozgalmak, egyházi szervezetek képviselői, illetve a fiatalok egy csoportja.

Célok és módszerek:

A CCEE történetében mindig is kiemelt szerepe volt a szimpóziumoknak, mint például a IV. és a X. püspöki szimpózium (1979-ben, illetve 2002-ben), továbbá fontosak az évek során szervezett kongresszusok és az éves találkozók, melyek a már említett pasztorális területek referens püspökeinek és az egyes országok küldötteinek adtak lehetőséget a találkozásra és a párbeszédre. Jelen szimpózium esetében, mint minden korábbi alkalommal, most is nagy jelentőséggel bírnak azok az iránymutatások, melyeket az előkészítés fázisában a találkozók résztvevői megtárgyalnak.

Az előkészítés folyamatának állomásai:

1. Kateketikai felelősök találkozója – Rabat, Málta, 2016. március 1–4.;

2. Az egyetemi és ifjúságpasztoráció országos referenseinek találkozója – Szeged, Magyarország, 2016. április 27–29.;

3. Az országos hivatásgondozói intézetek vezetőinek találkozója – Brüsszel, Belgium, 2016. május 10–11.;

4. Az iskolai pasztorációért felelősök egy csoportjának találkozója – Párizs, Franciaország, 2016. május 16.

Forrás és fotó: Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria