Május 29-én emlékezik az Egyház Szent VI. Pál pápára

Kitekintő – 2019. február 11., hétfő | 19:24

Szent VI. Pál pápa liturgikus emléknapja május 29., ami Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini pappá szentelésének dátuma. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció február 6-án adta ki az erről szóló dekrétumot.

Szent VI. Pál pápa napja mint választható – nem kötelező – emléknap került be az Általános római naptárba. Ferenc pápa „figyelembe véve VI. Pál pápa életszentségét, amiről munkái és szavai tanúskodnak, és elismerve apostoli szolgálatának nagy hatását az Egyházra az egész világon”, „Isten népének kérése és óhaja” szerint jóváhagyta a dátumot – olvasható a dekrétumban, melyet Robert Sarah bíboros és Arthur Roche érsek, a kongregáció prefektusa és titkára írt alá.

Május 29. a későbbi pápa pappá szentelésének évfordulója. Azért ezt a napot jelölték ki, mert halálának napja – augusztus 6. – egybeesik Urunk színeváltozásának ünnepével.

A dekrétum mellett latin nyelven is közreadták a megemlékezés során mondható liturgikus szövegeket, melyeket be kell emelni minden nemzeti egyházi naptárba, a misekönyvbe és az Imaórák liturgiájába. A szövegeket „le kell fordítani, jóváhagyni, majd miután az illetékes dikasztérium megerősítette a fordítást, a püspöki konferenciák közzéteszik” – szerepel a dekrétumban.

Ferenc pápa, aki mindig nagyra becsülte VI. Pált, 2014-ben boldoggá, majd 2018. október 14-én szentté avatta őt. Ferenc pápa gyakran idézi elődjét, akinek Evangelii nuntiandi (Az Evangélium hirdetése) kezdetű apostoli buzdítását „az eddig írt legnagyobb lelkipásztori dokumentumnak” tartja. Ferenc pápa a boldoggáavatási szertartáson úgy jellemezte VI. Pált, mint „nagy pápa, bátor keresztény, fáradhatatlan apostol”, aki „alázatos és prófétai tanúságot tett a Krisztus és az Egyház iránti szeretetről”.

VI. Pál pápasága 1963-tól 1978-ig tartott. Ő zárta le a szintén szentté avatott XXIII. János által összehívott II. vatikáni zsinatot, és olyan nagy hatású apostoli leveleket írt, mint a Humanae vitae (1968) vagy a Populorum progressio (1967) kezdetű enciklika.

Szent VI. Pál pápa választható emléknapjának saját kollektáját és liturgikus szövegeit nemzeti nyelven akkor lehet használni, ha fordításukat – a már fentebb említett módon – a Szentszék is megerősítette. A szövegek magyarra történő átültetése folyamatban van. Amíg ez véglegessé válik, addig az emléknap szentmiséjében a Lelkipásztorok miséi: 1. pápák vagy püspökök miséje közös szövegét imádkozzuk, a zsolozsmában pedig a Lelkipásztorok közös zsolozsmáját vehetjük.

Forrás: Liturgikus Intézet

* * *

 

A helyes Mária-tiszteletről – VI. Pál pápa Marialis cultus kezdetű apostoli buzdítása című kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Forrás: La Croix International

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria