Mária Krisztus-követése a mi Krisztus-követésünk – Elsőáldozók bodajki zarándoklata

2018. szeptember 17., hétfő | 16:03

Mintegy háromszáz elsőáldozó és számos zarándok köszöntötte a Segítő Szűzanyát szeptember 16-án Bodajkon. Az ünnepi szentmisét Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mutatta be.


KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

Az ünnepen nemcsak az első magyar szent család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – relikviái, hanem a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjében elhelyezett ereklyék előtt is imádkozhattak a hívek a Szent Szűzhöz.

A kétnapos búcsú püspöki miséjére folyamatosan érkeztek gyalogos zarándokok, akiket Mórocz Tamás, a kegyhely plébánosa minden alkalommal személyesen fogadott.

A helybéli gyermekek és felnőttek nyitott szívvel készültek a mintegy ezer zarándok érkezésére és az ünnepi szentmisére. Domavári Hanna hittanos Mária-énekkel köszöntötte a bodajki Szűzanyát. Mórocz Tamás atya köszöntőjében elmondta: ahogy a bodajki templom nagyszabású felújítása zajlik, úgy épül a hívek és a zarándokok szívében újjá a tisztelet és szeretet a Szűzanya iránt, rajta keresztül pedig Szent Fia és a Mennyei Atya iránt. „A kegyhely Istentől jövő békét ad az ideérkezőknek, amely elmélyíti a hitet, és kiengesztelődést hoz a családokban az emberi kapcsolatokban” – hangsúlyozta.

A kegyhely plébánosa köszöntötte a közéleti vezetőket, a papokat, az elsőáldozókat és családtagjaikat, valamint a hitoktatókat. Elmondta: „Az ország egyik megkülönböztetett szent helyére a főpásztor hívására nemcsak a plébániák zarándokai érkeznek, hanem évről évre eljönnek az elmúlt évben szentáldozáshoz járuló fiatalok is. Így nemcsak külsőségeiben, hanem a szívünkben is megszépül ez a hely. Mondjuk el a Szűzanyának minden gondunkat, kérésünket, de halljuk meg azt is, amit személyesen tőlünk kér az Úr.”


Spányi Antal, miután köszöntötte a jelenlévőket, arra kérte őket, hogy együtt adjanak hálát Istennek minden kegyelméért, amelyet Mária által adott. Közös imádságban kérjék a hitben való hűség és kitartás kegyelmeit, valamint a Szűzanya közbenjáró imáját, hogy segítsen a kitartó Krisztus-követésre és életünk végén majd az örök boldogságba. „Ha Máriára nézünk, eszünkbe jut a sok kérés, amelyet a szívünkben őrzünk, és rábízzuk Máriára, az Égi Anyára, hogy imádkozzon értünk” – fogalmazott a megyéspüspök.

Beszédében a főpásztor áttekintette, hogy a kereszténység történelme során a különböző korok embere hogyan fordult a Boldogságos Szűz Máriához égi közbenjárásáért: „Így tettek a mi nemzetünk szentjei, azok is, akiknek ereklyéi ebben a missziós keresztben jelen vannak. Nemzetünk nagyjai egykor megértették, mit jelent a magyar nép számára a Mária-tisztelet, a Boldogságos Szűzanyát kérni hazánkért. Mi is mindnyájan sokszor fohászkodunk a Szűzanya segítségéért, és imádságunk által sok kegyelmet kapunk, mert Égi Anyánkat Krisztus meghallgatja.”

Spányi Antal püspök ezt követően Mária életéről elmélkedett, szemlélve a Szűzanya örömeit és fájdalmait, amelyeket saját életünkben is megtapasztalunk: „Amikor Máriához imádkozunk személyes ügyeinkért, azon is el kell gondolkodnunk, hogy ő életpéldájával is segít bennünket. Követve a Szűzanyát az imádságban, törekedjünk mindig Isten jelenlétében lenni, hogy minden körülmények között legyen lelkierőnk a keresztbe kapaszkodva Krisztushoz tartozni. Tanuljuk meg Máriától a belső készséget, a szolgáló szeretetet, a csöndes, egyszerű szolgálatot. Mert minden keresztény felelős minden emberért, ránk bízta Isten a hit kegyelmét, amely tanúságtételünk által válik nyilvánvalóvá. Szükségünk van az égi közbenjárásra, mert gyengék vagyunk a kísértésben. Mária segít, senkit sem hagy magára. A kért imádságok beteljesednek, csak legyen reményünk és bizalmunk benne.”

„Itt, Bodajkon úgy sejtsétek meg Mária szeretetét, mint aki a magzat Jézust hordozta – buzdította az elsőáldozókat a főpásztor. – Ti is Krisztussal a szívetekben járjatok az élet útján.” Majd így biztatta őket Spányi Antal: legyünk közösségben Máriával, nézzünk Mária szemével, aki a kánai menyegzőn meglátta a szükséget szenvedő embert. „Vegyük észre a mellettünk állókat, és nagy bizalommal szóljunk Krisztusnak, hogy segítsen. Ajánljuk őneki az emberiség nagy családját és a körülöttünk élőket. Tekintsünk országunk nagy szentjeire, amikor kívülről jövő erők fel akarják számolni mindazt, ami erény, tisztesség; le akarják rombolni mindazt, ami emberség, tisztaság és szépség a társadalom életében. Nem mindegy, mit kiabálnak ránk, és képesek vagyunk-e okos választ adni, keresztény szellemben szólni, vagy sem. Látjuk-e a magunk feladatát, vagy azt mondjuk, vívja más a harcainkat. A keresztény ember ebben a világban Krisztus tanúja. Mária és szentjeink segítenek bennünket, hogy méltók lehessünk a keresztény névre, küldetésünkre.”

A szentmise végén a főpásztor vezetésével az elsőáldozók és a hívek együtt imádkoztak a magyar szent család kegytemplom előtt álló szobránál a magyar családokért és Magyarországért. Végül a Segítő Szűz Mária kegyképéhez vonultak, majd a templomban felállított missziós kereszt előtt kérték a magyar szentek közbenjárását az eucharisztikus kongresszus kegyelmeiért. A zarándokoknak lehetőségük volt a kereszt előtti hódolatra – vagyis a személyes imádságra, térdhajtásra, tiszteletadásra.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó képgaléria

Kövesse a Magyar Kurírt a Facebookon is!

Rovat: Hazai
Vezető híreink – olvasta már?
hittel-multbol-jovobe-mindszenty-szobrot-avattak-petofiszallason
Hittel a múltból, a jövőbe – Mindszenty-szobrot avattak Petőfiszálláson

A Mindszenty Társaság és a Magyar Pálos Rend meghívására gyűltek össze a hercegprímás szobrának avatására, valamint a társaság alapította Mindszenty-emlékérem átadására az ünneplők Petőfiszállás-Pálosszentkúton március 23-án. Az ünnepen Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be szentmisét.

2019. március 23., szombat
a-biblia-uzenete-napunk-gyumolcset-hozza-meg
Napunk gyümölcsét hozza meg

Nagyböjt 3. vasárnapja – Gondolatok az evangéliumhoz (Lk 13,1–9)

2019. március 23., szombat