Márton Áron-szobrot állítottak a Hargita megyei Lövétén

Külhoni – 2020. szeptember 10., csütörtök | 18:28

Kisboldogasszony ünnepén, szeptember 8-án tartották „a katolicizmus erdélyi bástyájának” is nevezett Lövétén a templombúcsút. Az ünnepi szentmise után Tamás József nyugalmazott segédpüspök megáldotta Márton Áron püspök mellszobrát, Bálint Károly alkotását, melyet Lázár Imre harangöntő adományozott a településnek.

A lövétei Kisboldogasszony-plébánaitemplom búcsúünnepén bemutatott szentmise főcelebránsa Tamás József nyugalmazott segédpüspök volt. A búcsúi szentmise szónoka, Bátor Botond pálos szerzetes, korábbi tartományfőnök, hargitafürdői plébános Szűz Mária alázatosságáról beszélt homíliájában az egybegyűlteknek.

A szentmisét követő ünnepségen elhangzott beszédében Mihály János lövétei születésű történész, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa Márton Áron 1969-es lövétei látogatásáról emlékezett meg, sok érdekes részletet is felelevenítve.

Tamás József püspök a szobor megáldása előtt felidézte Márton Áron alakját, életpályájának kiemelkedő eseményeit, és rámutatott: „életművének jelentősége az idő múlásával egyre növekszik”.

Márton Áron püspök „halálának 40. évfordulója van, reá való emlékezésünknek ez a mellszoborállítás is méltó gesztusa, hisz tiszteletét szeretné még jobban előmozdítani, ami hozzájárulhat boldoggá avatásához” – hangsúlyozta Tamás József nyugalmazott segédpüspök.

Tamás József gyulafehérvári segédpüspök 2017 októberében szentmise keretében áldotta meg a felújított lövétei Kisboldogasszony-plébániatemplomot.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Egyed József; Wikipedia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria