Megáldották Nyírbélteken az Árpád-kori Nagyboldogasszony-templomot

Hazai – 2024. május 23., csütörtök | 15:14

Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja emléknapján, május 20-án Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök megáldotta a 13. század második felében épült Árpád-kori, román stílusú nyírbélteki Nagyboldogasszony-templomot, amelyen külső felújítási munkálatokat végeztek. Az 1420 körül készült falfreskók feltárása, restaurálása már a korábbi években megtörtént.

A templom egy határon átívelő pályázatban újult meg, a felújítás lehetőségéért Molnár József plébános mondott köszönetet a főpásztornak az ünnepi szentmisén.

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise elején megáldotta a vizet, majd áldást kérve meghintette vele a híveket és a templomot, hogy emlékeztessen bennünket keresztségünkre, amely által Krisztusban a Szentlélek templomaivá lettünk.

A főpásztor a bűnbeesésről (Ter 3,1–15), valamint a Szűzanyáról (Jn 19,25–27) szóló – a szentmisén elhangzott – szentírási részek alapján arról a kimeríthetetlen titokról és mélységről elmélkedett, amelyet a Szűzanya hordoz. A bűnbeesés után az Isten hívta az embert: „Hol vagy?” (Ter 3,9). A megtalált ember Mária. Ő az, akit az Isten megtalált, aki megmutatja mindannyiunknak, hogy milyennek kellene lennünk, milyen az igazi templom: szeplőtelen, bűntelen, méltó arra, hogy befogadja az Istent, hogy ő legyen a lépcső, akin keresztül Isten be tud lépni a világba. Így jöhetett el Jézus.

A megyéspüspök elmondta, hogy a teológia ősevangéliumnak nevezi a Teremtés könyve 3,15 versét, mert Isten így szólt a kígyóhoz: „Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba.” Tudjuk, hogy mindez Jézus Krisztusban történt meg. Amikor Jézus a kereszten feláldozta magát értünk, beteljesült ez a jövendölés. Jézus a kereszten nekünk ajándékozta a saját édesanyját. A kereszt alatt ott állt Jézus kedves tanítványa, Szent János apostol, evangélista is, akire a haldokló Jézus rábízta Máriát, a tanítványát pedig édesanyjára. Abban a tanítványban mi is Máriára lettünk bízva, és nekünk is gondunk kell hogy legyen arra, hogy Máriát befogadjuk.

Ezután a főpásztor arról beszélt, hogy miért van szükség a Mária-tiszteletre, arra, hogy hozzá forduljunk imáinkkal, kéréseinkkel. Az ember különleges szeretettel van az édesanyja iránt. „Égi édesanyánk is a mennyben van, mennybevételére Nagyboldogasszony ünnepén emlékezünk, ő lett az Angyalok Királynéja, és különleges helyet tölt be a mennyországban, Isten tervében. Ha hozzá fordulunk, azt is megtapasztalhatjuk, hogy Istenhez, Jézushoz és a Szűzanyához érzelmileg is kötődhetünk. A Szentlélek tesz képessé bennünket arra, hogy ebbe a Szentháromságos szeretetközösségbe belekapcsolódjunk. Amikor elzarándokolunk Máriapócsra vagy bármely Mária-kegyhelyre, mindig ezt érezhetjük át. Úgy fordulunk Máriához mint égi édesanyánkhoz” – fogalmazott a főpásztor, végül arra kérte a híveket, hogy ebben a felújított templomban gondolkodjanak el azon, hogyan lehetnek ők is templomok, a Szentlélek lakóhelyei, és hogyan tudnak egyre hasonlóbbá válni Máriához, olyan értelemben, hogy rajtuk keresztül is világra jöhessen az isteni szeretet.

Adja Isten, hogy ebben a templomban a hívek mindig átérezzék Isten jelenlétét, szeretetét és azt az örömöt, hogy a szívükben vihetik őt tovább az életük során, valamint azt, ahogyan a szentek a Mária-tisztelet által célba érkeztek, ők is célba érkezzenek egykor, és eljussanak Isten országába. Mária mindig segíteni fog ezen az úton – zárta homíliáját Palánki Ferenc megyéspüspök.

Szöveg: Kovács Ágnes

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria