Megjelent a Vigilia februári száma

Kultúra – 2020. február 9., vasárnap | 15:43

A Vigilia ez évi második számát ajánljuk olvasóink figyelmébe.

„Általános tapasztalat, hogy akik nem akarják szájukra venni a cigány vagy a roma kifejezést, egyszerűen csak kisebbségként emlegetik környezetük cigány embereit. Ez a többség körében megfigyelhető és nem sok büszkeségre okot adó nyelvi cinkosság nemcsak egy megoldatlan helyzet kifejeződési formája, de elgondolkodtató is egyben. Életének és önmagáról alkotott képének bizonyos vonásai ugyanis mindenkit valamilyen kisebbség tagjává tesznek, s akik szűkebb keretek között kisebbségben vannak, nagyobb összefüggésekben már más arányok közepette találhatják magukat. Az önmagukat vallásgyakorlónak tartó európaiak kicsiny közössége világviszonylatban a vallás többségi elfogadásának tendenciáját erősíti. Akik szegénynek tartják magukat Európában, azokat gyengéden magához öleli a kisemmizettek hatalmas és nincstelen világközössége” – írja Kisebbségben című vezércikkében Görföl Tibor főszerkesztő.

A Cigányság és cigánypasztoráció című tematikus összeállításban Székely János: Egy haza polgárai, egy Atya gyermekei. Gondolatok a romapasztorációról, Várda Ferenc: A cigánypasztorációról szabadon, Szabó-Tóth Kinga: Kapaszkodó(k). Hátrányos helyzetű roma gyerekek és fiatalok – esélyek és lehetőségek, Szabóné Kármán Judit: Cigány gyermekek oktatása. Alsószentmárton – múlt és jelen című tanulmányát olvashatjuk. A témához kapcsolódik A Vigilia beszélgetése rovatban közölt interjú Vecsei Miklóssal, a Mai meditációkban Bogdán József: Cigányság, árvaság, papság és az Egyház a világban rovatban Balogh Győző János: A cigányok közötti misszió hazánkban című írása.

A folyóirat szépirodalmi részében Jan-Heiner Tück: Megmentő erejű emlékezet. A Nobel-díjas Peter Handke életművéről című tanulmánya mellett Rőhrig Eszter novellája, illetve Ughy Szabina, Iancu Laura, Viola Szandra, Jónás Tamás, Lőrincz Teréz, Tomaji Attila, Gertheis Veronika és Regős Mátyás versei szerepelnek.

A Kritika rovatban Pataky Adrienn elemzi Balla Zsófia: A darázs fészke. Értekező líra című új könyvét. A Szemle rovatban a „Szolgáljatok az Úrnak örömmel!” Cigánypasztorációs kézikönyv, Balogh Győző János: A cigányarcú Jézus, a „Ne félj, a tél meg fog gyötörni”. Válogatott írások szegénységről, cigányságról, kirekesztettségről, Lőrincz Teréz: Dél és Babits Mihály: Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások című könyvekről találunk recenziókat.

Vigilia Szerkesztőség / Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria