Megnyílt az Opus Mystici Corporis Kiadó (OMC) elektronikus archívuma

Kultúra – 2022. október 24., hétfő | 18:09

Az Opus Mystici Corporis (OMC) Archívum a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár alkönyvtáraként érhető el, az OMC Kiadó minden könyvének digitális változatát tartalmazza, és ingyenesen használható.

Talán nincs olyan magyar hívő, aki a kommunista diktatúra idején ne olvasott volna Opus Mystici Corporis (OMC) által kiadott könyvet. Abban az időben a diktatúra szinte megbénította a magyar egyházi könyvkiadást, és az OMC könyvek nagymértékben segítettek a keletkezett űr betöltésében.

Az Opus Mystici Corporis magyar katolikus könyvkiadó 1957 és 1989 között Bécsben működött, onnan küldte haza kiadványait, amivel óriási segítséget nyújtott a szocializmus évtizedeiben a magyar katolikus közösségnek.

A kiadó alapítója Török Jenő piarista atya volt, aki az ’56-os forradalomban szabadult ki a börtönből, majd rendfőnöke beleegyezésével Nyugatra távozott, hogy onnan segítse a magyar lelkipásztori munkát. A kiadó megalapításához megnyerte generálisa, Tomek Vince és XII. Piusz pápa támogatását. Később a kiadó mint az Osztrák Püspöki Kar Lelkipásztori Intézetének magyar osztálya (Pastorale Ungarnhilfe) működött, a szükséges pénzügyi feltételeket az osztrák püspöki kar, különféle egyházi segélyek és az alapító Nyugaton élő családja biztosították.

Az OMC egyszemélyes vállalkozás volt, Török Jenő látott el minden feladatot. Munkabírása és problémamegoldó képessége legendás volt. Sok segítséget kapott László István kismartoni megyéspüspöktől, aki fontos szerepet játszott a magyar nyelvű lelkipásztori szolgálat kiterjesztésében és fejlesztésében.

A kiadó 1982 novemberében ünnepelte alapításának 25. évfordulóját, pár hónappal később Török atya elhunyt. Belon Gellért püspök ezt írta róla halálakor: „Hazájától távol is hazájának élt, és életelemét, az igehirdetést a legmagasabb fokon végezte. Száz-kétszáz ember helyett ezreknek és tízezreknek hintette az Igét.”

A kiadó vezetését Liptay György, majd a jezsuita Kozma György vette át, végül az OMC Kiadó a Szent István Társulattal kooperációban működött 2000-ig, megszűnéséig. 

*

A most megnyílt archívumban a könyvek többféle szempont – szerzők, megjelenési év, cím, kategória, kulcsszó – szerint kereshetők. A kiválasztott könyvre kattintva a kötet borítója és egy rövid tájékoztató jelenik meg. A borítóra kattintva elérhető a teljes könyv minden oldala hasonmás változatban, ahogy nyomtatásban megjelent. Ezt az elektronikus fájlt az olvasó le is töltheti számítógépére. A könyvhöz tartalomjegyzék tartozik, melynek fejezeteire kattintva a könyv a megfelelő oldalon nyílik ki. A könyv szövege kereshető, tehát egy-egy szó vagy kifejezés könnyűszerrel megtalálható a szövegben.

A könyvek szkennelését Kreschka Károly, a honlap programozását Pásztor Miklós végezte.

A könyvek listáját kiegészíti az OMC Kiadó története, Török Jenő atya részletes életrajza Tatár Margit IBMV tollából, az archívum használatának tudnivalói és jogi feltételei. Ez utóbbinak lényege: az archívum személyes és lelkipásztori célokra szabadon használható, kereskedelmi célokra viszont nem. Az archívum Török Jenő atya személyének is tisztelettel adózik néhány írásának közlésével.

Az OMC Archívum jelenleg 168 kötetet tartalmaz. Az állomány majdnem teljes, a hiányzó néhány kötetet hamarosan pótolják. A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár ezzel a Korda Archívum után másodikként az OMC Archívumot adja közre.

Az OMC Archívumot vagy közvetlenül a http://www.omc.ppek.hu címen vagy a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtáron keresztül a http://www.ppek.hu címen lehet elérni.

Forrás és fotó: Felsővályi Ákos / Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria