Megújult a csornai premontreiek konventkápolnája

Megszentelt élet – 2018. október 8., hétfő | 10:41

Szeptember 29-én, az apátság védőszentje, Szent Mihály főangyal ünnepén Fazakas Márton apát megáldotta a Csornai Premontrei Apátság felújított konventkápolnáját.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A premontrei szerzetesek egyik legfontosabb közösségi tere az oratórium – más néven: konventkápolna –, hiszen a napszaknak megfelelően naponta többször is itt imádkozza a közösség a zsolozsmát az Egyházért és a népért.

A csornai apátság védőszentje, Szent Mihály főangyal ünnepének előestéjén a közösség a vesperás imádkozásával vette birtokba a teljesen felújított oratóriumot, amelyet aztán az ünnepi szentmise keretében áldott meg Fazakas Márton apát.

A konventkápolna „oltárképe” sajátos: az apátság Szent Mihályt ábrázoló címere, Németh Georgina csornai származású festő alkotása (korábban is ilyen oltárkép volt a kápolna falán). Szent Mihály mellett a rendalapító Szent Norbert és a regulát adó Szent Ágoston püspök látható, ábrázolásukhoz a templom bejáratánál álló szobrok adták az ihletet.

A festés Horváth László helyi festő munkája; új stallumok is készültek a konventkápolnába: Burus József és Fodor Csaba szintén csornai asztalosmesterek és kollégáik munkájaként.

A kápolnában két hazaérkezett festményt is elhelyeztek, az egyik Budapestről tért haza, a másik pedig a bencésektől. A premontreiekkel együtt ünnepeltek és imádkoztak a közösség kápolnájában az apátsági templom hívei is. A szentmise végén Horváth Lóránt Ödön emeritus apát ismertette a konventkápolna történetét.

A felújítás a Premontrei 900 projekt keretében valósult meg.

Forrás és fotó: Csornai Premontrei Apátság

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria