Nagy István miniszter tett tanúságot hitéről a mosonmagyaróvári piaristáknál

Kishírek – 2021. január 25., hétfő | 11:03

Az ökumenikus imahét keretén belül január 22-én a mosonmagyaróvári piarista kápolnában közös istentiszteletet tartottak a keresztény felekezetek. A délelőtti közös imádságot Kiss Miklós evangélikus esperes, Csáfordy Julianna református lelkipásztor, valamint Zsódi Viktor, a piarista iskola igazgatója vezette.

A liturgián Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, a Mosonmagyaróvári Református Egyházközség presbitere beszélt hitéről, keresztény elköteleződéséről.

A piarista kápolnában tartott imádságon a felsős piarista diákokkal imádkoztak együtt a keresztény felekezetek képviselői. Kiss Miklós evangélikus esperes és Zsódi Viktor piarista pap köszöntötték a jelenlévőket, majd a diákok személyes fohászaival folytatódott a liturgia. Csáfordy Julianna lelkésznő igehirdetésében a Jézussal való kapcsolat fontosságát hangsúlyozta.

„Azért mondtam igent erre a meghívásra, mert úgy vélem, szükséges tanúbizonyságot tennünk a hitünkről. Ha nem tesszük, akkor úgy tűnhet, mintha ez nem lenne fontos” – kezdte tanúságtételét Nagy István miniszter. „A fák a szélviharra a gyökerükkel válaszolnak. Az én hitem is ilyen. Van mibe kapaszkodnom. És előttetek is, kedves fiatalok, jó ezt kimondanom: a miniszter is hisz.” A térség országgyűlési képviselője a virtuális és digitális valóságról alkotott nézetei, a hitünkről való beszéd fontosságát hangsúlyozta, meghívva a diákságot arra, hogy az életükben Isten által elvetett magot érlelve és kamatoztatva maguk is teremjenek majd gyümölcsöt önmaguk, családjuk és az egész társadalom örömére egyaránt.

A közös liturgia Kiss Miklós esperes záró szavaival és a Himnusz eléneklésével zárult.

Forrás: Márkus Roland Sch.P./mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda

Fotó: Schmutzer Áron

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria