Nem az élet urai, csak a gazdái vagyunk – Interjú a Magyar Bioetikai Társaság elnökével

Nézőpont – 2020. november 5., csütörtök | 20:23

A Pázmány-nap keretében október 14-én Pázmány-plakettel tüntették ki Rojkovich Bernadette-et, a Magyar Bioetikai Társaság (MBT) elnökét. A társaság múltjáról és jelenéről beszélgettünk vele, többek között a pandémiáról szóló, nemrég megrendezett jubileumi konferenciájukkal kapcsolatban is.

– Milyen céllal és milyen társadalmi-szellemi légkörben alakult meg annak idején a Magyar Bioetikai Társaság?

– Már Hippokratész óta ismerjük az orvosetika alaptételét – „Salus aegroti suprema lex esto” –, mely szerint a beteg java a legfőbb törvény. A jótékonyság, a nem ártás, az igazságosság és az autonómia elvét tiszteletben kell tartania az orvosnak. A bioetika az orvosetikából fejlődött tovább, és a modern orvoslás által felvetett erkölcsi kérdések mellett többek között a környezetvédelemmel, a földi élet védelmével is foglalkozik. A magyar bioetika megalakulása Gaizler Gyula nevéhez fűződik. A Kádár-rendszer idején keresztény szemléletű bioetikai társaságot nem lehetett alapítani.

Családi teadélutánok keretében alakult meg a bioetika iránt elkötelezett kis csapat, a történetet az alapító tagok elbeszéléseiből ismerjük.

A 80-as években azután Gaizler Gyula és Drenyovszky Irén kezdeményezésére létrejött a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága (KOMT), a Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT), majd a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete. A Magyar Bioetikai Társaság 1993-ban alakult meg. A KÖT és a KOMT közös szakosztályaként működő Krisztusi Bioetikai Központ bázisán jött létre. 

– A biológiában és az orvostudományban hatalmas változások zajlottak az elmúlt évtizedekben. A társaság aktívan követte ezeket a folyamatokat. Milyen eszközeik voltak a céljaik eléréséhez? 

– A társaság alapszabályban megfogalmazott céljai és feladatai közé tartozik a bioetika és határterületeinek tudományos igényű tanulmányozása, fejlesztése, etikai állásfoglalások terjesztése, az emberi élet szent és sérthetetlen voltának védelme a fogantatástól kezdve a természetes végéig. Egyes kérdésekkel kapcsolatban a tudományos érvek mellett a világnézeti hovatartozás is alapvetően meghatározza a véleményalkotást.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kéthavonta tudományos üléseket és évente kétnapos nemzetközi konferenciát tartunk.

Idén a Covid-19-járvány miatt a személyes találkozásokra nem volt lehetőségünk,  most az interneten tartjuk a kapcsolatot. Folyóiratunk, a Magyar Bioetikai Szemle évente négy alkalommal jelenik meg, 2016 óta az Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) által is jegyzett folyóirat. A tudományos írások, a fórum és a hírek mellett közzétesszük benne társaságunk állásfoglalásait is, például az eutanázia és a túlbuzgó gyógyítás vagy az emberi embrionális sejtek felhasználásával készült védőoltások elutasításáról. Véleményünket eljuttatjuk a döntéshozókhoz is, és bízunk abban, hogy a törvényalkotásnál figyelembe veszik.

– Az etikai állásfoglalások készítésekor hogyan érvényesül a szakmaiság a társaságon belül? Mennyire széles körű az egyes szakterületek párbeszéde?

– Mai világunkban a tudomány gyors fejlődése egyre több új bioetikai kérdés elé állítja az embert.

Az abortuszon és az eutanázián kívül már sok más kérdést is felvetődik az élet védelmével kapcsolatban.

természet könyvének megértése ugyanakkor a mai kutató számára egyre nehezebb, mert a szakterületek specializálódása miatt a tudomány egyes részterületeinek nagyon alapos és széles körű ismeretére van szükség. Akik nem az adott szakterületen dolgoznak, azok legfeljebb tájékozott laikusok lehetnek egy-egy kérdésben. Ezért korszerű szaktudással rendelkező keresztény szakembereket várunk a társaságuk tagjai közé. A multidiszciplináris bioetika az orvosi, biológiai, jogi, teológiai, filozófiai tudományokon alapul. Hajtóerőt jelent, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen megalakult a Szent II. János Pál pápa Kutatóközpont, amelynek munkájába a Magyar Bioetikai Társaság is bekapcsolódhat. A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetével és a 72 Tanítvány Mozgalom Egészségügyi Munkacsoportjával is kapcsolatot ápolunk. Tagjaink és az érdeklődők számára kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk aktuális bioetikai témákról, jelenleg az interneten.

– Október 9-én nemzetközi konferenciát tartottak a pandémiával összefüggésben felmerülő etikai problémákról. Milyen kapcsolatban állnak a döntéshozókkal, vannak-e szakmai eredményeik?

– A Magyar Bioetikai Társaság a Szent II. János Pál Pápa Kutatóközponttal és a 72 Tanítvány Mozgalom Egészségügyi Munkacsoportjával együtt szervezte az idei – online megtartott – konferenciáját A bioetika új kihívásai a Covid-19 pandémia során címmel. A SARS-CoV-2 koronavírus által okozott Covid-19 betegség hihetetlenül gyorsan okozott súlyos világjárványt. Ez a pandémia egyik napról a másikra változtatta meg az életünket.

Azt hittük, hogy a tudomány mai szintjén ilyen nem történhet meg velünk, biztonságban vagyunk. Most közel került hozzánk a betegség és a halál lehetősége.

Természetes, hogy féltjük magunkat és a családtagjainkat. Az orvosszakmai kérdéseken túl a pandémia súlyos erkölcsi kérdéseket is felvet, ezeket a témákat dolgozták fel az előadók több oldalról. Az előadások még megnézhetők a Pázmány egyetem honlapján, a Vizuális Műhely YouTube-csatornáján, és hamarosan elérhetők lesznek a Magyar Bioetikai Szemlében, illetve társaságunk honlapján (http://bioetikai-tarsasag.hu/) is. Reméljük, hogy a konferenciánk híre minél többekhez eljut, így a döntéshozókhoz is.

– Hogyan látja a társaság jövőjét? Milyen új témák vonhatók be a tárgykörükbe, hogyan növelhető a társaság szakmai súlya?

– A biotechnológia jelenlegi rohamos fejlődésével egyre bonyolultabbakká váltak az élettel kapcsolatos etikai kérdések. A biomedicina pontos ismerete nélkülözhetetlen az élettel kapcsolatos filozófiai, teológiai és morális kérdések átgondolásakor. A fiatal nemzedék bevonása fontos feladat. Mindent megteszünk azért, hogy a bioetika tudományát egyre több fiatal megismerje, kortársai körében megvitassa, és terjessze ezeket az értékeket a társadalom jövő generációjának tagjai között.

Az élet kultúrájának terjesztésében párbeszédet szeretnénk folytatni minden jó szándékú emberrel a keresztény hagyomány szellemében, figyelemmel a más eszmei irányzatok szempontjaira.

Szeptember 24-én együttműködési megállapodást írtunk alá a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel. Az egyetem részéről Kuminetz Géza rektor atya és Frivaldszky János rektorhelyettes, a Szent II. János Pál Kutatóközpont vezetője írta alá a dokumentumot, a társaság részéről pedig jómagam.

– Milyen kihívások elé néz a bioetika a mai világban?

– Nehéz időket élünk. A terrorizmus, a klímaválság, a migráció, az állandó háborúk, ellenségeskedések megkeserítik a mindennapi életünket, és mindemellett váratlanul ért bennünket a Covid-19-pandémia. Kiszolgáltatottak lettünk, nem tudjuk előre megjósolni a járvány lefolyását, sok a bizonytalanság.

Rá kell ébrednünk arra, hogy nem az élet urai, csak a gazdái vagyunk. Ez a feladat az ember számára lehetőség és egyben felelősség is.

A technika vívmányainak segítségével olyan módon tudunk beavatkozni a természet rendjébe, ami esetleg ellenkezik Isten teremtő cselekedetével. Az ember a szabad akarata révén felelős a tetteiért, amelyeknek az életet kell szolgálniuk. Tudásunkat és szabadságunkat ne rombolásra használjuk. A keresztény értékek tudatos vállalása, a keresztény szellemű élet- és családvédelem terjesztése a jövőnk záloga.

Rojkovich Bernadette reumatológus. 2003-tól a Betegápoló Irgalmasrend – Budai Irgalmasrendi Kórház osztályvezető főorvosa, 2013-tól a Magyar Bioetikai Társaság elnöke.

Fotó: Merényi Zita

Körössy László/Magyar Kurír

Az interjú nyomtatott változata az Új Ember 2020. november 1-jei számában jelent meg.

Kapcsolódó fotógaléria