Nem elég szomjazni a Szentlelket, hinni is kell Krisztusban – 25 éves az Új Jeruzsálem Közösség

Hazai – 2023. május 28., vasárnap | 16:07

Az Új Jeruzsálem Közösség alapításának huszonötödik évfordulója alkalmából május 27-én, pünkösd vigíliáján ünnepi szentmisét mutatott be Erdő Péter bíboros, prímás Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai Karán.

Kunszabó Zoltán diakónus, aki huszonéves fiatalokkal együtt alapította meg az Új Jeruzsálem Közösséget 25 évvel ezelőtt, üdvözölte a közös pünkösdi ünneplést, amelyen több százan vettek részt.

A közösség vezetője felelevenítette, hogy a kezdet kezdetén úttörőnek és kissé szokatlannak számított kezdeményezésük a katolikus berkeken belül. A mai napig vannak, akik így vélekednek róluk, de az alapítót és a közösség tagjait ez nem ingatta meg a munkájuk, küldetésük során.

Továbbra is fontos számukra az evangélium hirdetése, hiszen számtalan példát tudnak felsorolni arra, mennyi embernek, köztük hajléktalannak változott már meg az élete, csak mert meghallották a hívó szót, és befogadták Krisztust a szívükbe. „A 25 év során folyamatosan jöttek olyan impulzusok, hogy igenis szükség van ránk” – jegyezte meg Kunszabó Zoltán.

Szentbeszédében Erdő Péter bíboros kiemelte: Jézus nem osztogatja a Szentlelket kéretlenül, nem kényszerít senkit, hogy tőle kérje a megvilágosítást, az erőt, a kegyelmet, magát a Szentlelket élete problémáinak megoldásához, hanem annak adja meg ezt az ajándékot, aki ég a vágytól.

Mindenható Isten a Szentlélek. Kérjük őt bátran, kérjük ma is! – buzdította a főpásztor a jelenlévőket. – Ha úgy érezzük, hogy nem találjuk a hangot a szeretteinkkel, a családunk tagjaival, kérjük a Szentlelket! Ha úgy érezzük, hogy elöregszik, elfárad, érdektelenné válik körülöttünk a világ, kérjük a Szentlelket!

Ő ad fiatalságot, és ő önt erőt a szívünkbe.

Ha úgy érezzük, hogy anyanyelvünket már egyre kevesebben beszélik, hogy gondolataink, szavaink haszontalanul porladnak szét a tompaság és a feledés kozmikus ürességében, kérjük a Szentlelket!

Ő ura a jelennek, a múltnak és a jövőnek.

Ha úgy érezzük, hogy a világ változása, a környezet pusztulása és a népek hullámzása között nem találjuk a biztos pontot és erőt vesz rajtunk a félelem, kérjük a Szentlelket!

Erdő Péter bíboros hálát adott az Új Jeruzsálem Közösség 25 éves működéséért, és kérte, hogy ez a mozgalom a Szentlélek eszköze legyen Egyházunk és népünk számára.

Erdő Péter bíboros homíliáját teljes terjedelemben közöljük.

Krisztusban Kedves Testvérek!

1. Pünkösd vigíliája van. Hálát adunk az Új Jeruzsálem Közösség 25 éves fennállásáért. Jézus szavai az evangéliumban a sátoros ünnep utolsó, nagy napján hangzanak el. Nem az ünneplés kezdetén, hanem amikor már az emberek hazafelé készülnek. Mintha Jézus útravalót akarna adni. Kinek is? A jeruzsálemi zarándokoknak, ott, a saját korában. A tanítványoknak a későbbi időkre, amikor már nem lesz köztük. Az Egyháznak, vagyis nekünk, akik a történelem útját járjuk az idők végezetéig.

Jézus nem osztogatja a Szentlelket kéretlenül, hanem azt mondja, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék.

Nem kényszerít senkit, hogy tőle kérje a megvilágosítást, az erőt, a kegyelmet, magát a Szentlelket élete problémáinak megoldásához. Hanem annak adja meg ezt az ajándékot, aki ég a vágytól.

Ugyanazt érezzük tehát a János-evangélium sorainak mélyén, amit Jézus más és más formában, példabeszédekben többször is tanított: hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Hogy nem az önelégült farizeus kapja meg a megigazulás ajándékát, hanem a bűnét beismerő vámos, aki könyörög Isten irgalmáért. És ezért mondja Jézus, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akik úgy érzik, hogy nincs szükségük megtérésre.

Gondoljuk hát át az életünket! Döbbenjünk rá, hogy szükségünk van Isten irgalmára! Ha pedig elindultunk Krisztus követésének az útján, ha Isten országának szolgálatába állítottuk az életünket, ha hivatásként elfogadtuk a papságot, a szerzetességet, a családi életet, a rászoruló emberek szolgálatát, vagy akár közvetlenül Isten dicsőítését, akkor fedezzük fel, hogy ehhez a saját erőnk nem elég!

Kiáltsunk Istenhez, és kérjük a Szentlelket, hogy valósítsa meg rajtunk keresztül csodáit az emberek boldogsága érdekében.

2. De nem elég szomjazni a Szentlelket, hanem hinni is kell Krisztusban: „Aki hisz bennem, abban az élő víz forrásai fakadnak” (Jn 7,38) – mondja Jézus. Ő maga hivatkozik ebben a prófétai jövendölésre, hiszen így fogalmazza meg ígéretét: „Amint az Írás mondja, az élő víz patakjai fakadnak belőle”. Ez az ígéret pedig Izaiás próféta könyvében olvasható. A messiási kor és a fogságból való szabadulás képe egyesül a prófétai vízióban: örömmel merítetek majd vizet az üdvösség forrásaiból (Iz 12,3).

Tehát Jézusban kell felismernünk az Üdvözítőt, hozzá kell fordulnunk, tőle kell kérnünk a Szentlélek ajándékát, általa kell könyörögnünk az Atyához. Élő víznek nevezi Jézus a Szentlelket, mert a Szentlélek kegyelme mindig működik, munkálkodik bennünk, ha egyszer lakást vesz a szívünkben. „Minden forrásnál bővebben árad, és se meg nem szűnik, se meg nem állapodik, se el nem apad.”

Ha tehát néha úgy érezzük, hogy Egyházunkon, közösségünkön a fáradtság jelei mutatkoznak, hogy unalmasnak, nehéznek érezzük a hitben való kitartást, akkor

kérjük a Szentlelket, a bennünk lakó Szentlelket, akinek a keresztség óta a templomai vagyunk, aki a bérmálásban eltörölhetetlen pecsétet hagyott a lelkünkben, aki várja, hogy hozzá kiáltsunk.

És akkor nem a puszta emberi érzelmek szintjén, nem a közösségi hangulatok hullámzásában, hanem az ő működésének problémákat megoldó és a körülményekben meg a szívünkben diszkréten jelentkező hatalmával, vagy éppen szélvész módjára a nagy nyilvánosság előtt elsöprően megmutatkozó erejével új életre kelt minket és megújítja körülöttünk a világot. „Áraszd ki Lelkedet és minden éltre kel, és megújítod a föld színét” – imádkozza az Egyház a zsoltáros dicsőítése nyomán (vö. Zsolt 104,30).

3. Mindenható Isten a Szentlélek. Kérjük őt bátran, kérjük ma is! Ha úgy érezzük, hogy nem találjuk a hangot a szeretteinkkel, a családunk tagjaival, kérjük a Szentlelket! Ha úgy érezzük, hogy elöregszik, elfárad, érdektelenné válik körülöttünk a világ, kérjük a Szentlelket! És ő ad fiatalságot és ő önt erőt a szívünkbe.

Ha úgy érezzük, hogy anyanyelvünket már egyre kevesebben beszélik, hogy gondolataink, szavaink haszontalanul porladnak szét a tompaság és a feledés kozmikus ürességében, kérjük a Szentlelket! Ő ura a jelennek, a múltnak és a jövőnek.

Ha úgy érezzük, hogy a világ változása, a környezet pusztulása és a népek hullámzása között nem találjuk a biztos pontot és erőt vesz rajtunk a félelem, kérjük a Szentlelket! Mert Jézus a Szentlelket adja nekünk, hogy menjünk el az egész világra és hirdessük az evangéliumot minden népnek az idők végezetéig. Ehhez adja kiapadhatatlan erőforrásként a Szentlelket. És ehhez adja eucharisztikus jelenlétét: testét és vérét, mely számunkra az örök élet kenyere és az örök üdvösség kelyhe. Az Eucharisztiáról pedig azt tanítja a II. Vatikáni Zsinat, hogy életünk és keresztény küldetésünk csúcsa és forrása. Szentlélek és Eucharisztia: Isten jelenléte és működése bennünk. Élet és szeretet forrása.

Hálát adunk a mai szentmisében az Új Jeruzsálem Közösség 25 éves működéséért. Kérjük, hogy ez a mozgalom a Szentlélek eszköze legyen Egyházunk és népünk számára! Ámen.

Szerző: Zsuffa Tünde/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Prófusz Ádám

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria