Nevelési konferenciát tartottak a Boldogasszony Iskolanővérek Szegeden

Megszentelt élet – 2015. november 11., szerda | 13:10

November 6-án és 7-én kétnapos nevelési konferenciát rendeztek a Boldogasszony Iskolanővérek Szegeden, amelyen háromszázötvenen vettek részt a rend budapesti, debreceni, szegedi és makói iskoláiból, a délvidéki és erdélyi missziókból, valamint civil munkatársak is jelen voltak.

A Boldogasszony Iskolanővérek világi munkatársaikkal együtt arra törekszenek, hogy Krisztus küldetését éljék meg apostoli munkájukban. Az immár hagyományos nevelési konferencia azt a célt szolgálja, hogy a világi oktatók előadások, műhelymunkák, beszélgetések, találkozások keretében lehetőséget kapjanak az iskolanővérek karizmájának mélyebb megismerésére, és hogy mind a szerzetesek, mind a világi tanárok megerősödjenek hivatásukban, és közösen fejlődjenek szakmailag is.

Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő az idei konferencia meghívólevelében így fogalmazott: „Sokan közületek ismerik az iskolanővérek jelenlegi nemzetközi irányvonalának Terézia anyától származó jelmondatát: »A szeretet nem várhat«. Szeretnénk, ha a konferencia során nemzetközi irányvonalunk további fontos kulcsszavai is tudatosodnának bennünk: az iskolanővéri nevelés átformáló, gyógyító, kibontakoztató nevelés. Miközben nevelünk, az igazságtalanságok gyökeréig érünk és gyógyítunk.”

A kétnapos konferencia műhelyei három témacsoporthoz kapcsolódnak: spiritualitás, hitre nevelés, újraevangelizáció; módszertani innovációk, a frontális oktatás alternatívái; valamint női és férfi identitás, koedukáció.

Az első nap a nyitó szentmise után Lobmayer M. Judit tartományfőnöknő és Tornay Krisztina M. Petra nővér, a konferencia főszervezőjének előadásával kezdődött, amelyben az iskolanővéri örökségről és karizmáról, annak világi munkatársakkal való megosztásáról szóltak. Ezt követően Katona György, a Nyugat-magyarországi Egyetem dékánja tartott előadást a modern számítógépes játékok világáról, azoknak az oktatásba is beilleszthető, a mai gyerekek számára vonzó aspektusairól.

A délutáni szakmai műhelyeket este könyvbemutató követte: idén jelent meg az Acta Historica Hungarica SSND, a Boldogasszony Iskolanővérek magyarországi történetét feldolgozó sorozat második kötete. A könyv három szakdolgozat anyagát tartalmazza, melyek 1858-tól 1989-ig tárgyalják a Boldogasszony Iskolanővérek magyar rendtartományának történetét. A kötet szerkesztőjével, Erdős Istvánnal, valamint a szerzők közül Tornay Krisztina M. Petrával és Lobmayer M. Judittal Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae Iskolaközpont főigazgatója beszélgetett.

A másnapi előadásokban a szerzetességről, a szerzetesi iskolák és a modern világ kapcsolatáról beszélt Görföl Tibor teológus és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát. Ezt követően a műhelyekben bemutatkoztak az iskolanővérek délvidéki és erdélyi missziói, valamint kerekasztal-beszélgetésekre került sor zenepedagógiáról, óvodapedagógiáról, a koedukáció és a férfi- és nőnevelés tapasztalatairól. Várszegi Asztrik és Görföl Tibor válaszoltak az előadásukkal kapcsolatos kérdésekre, az INPP fejlesztő pedagógiai képzésen részt vett munkatársak pedig megvitathatták a módszer gyakorlati alkalmazásának tapasztalatait. (INPP-módszer: az angol Institute for Neuro-Physiological Psychology által kidolgozott módszer a korukhoz és intelligenciájukhoz képest alulteljesítő gyermekek problémáinak megállapítására és konkrét segítségnyújtásra személyre szabott gyakorlatprogrammal – a szerk.)

A konferencia záró szentmiséjét Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke mutatta be a felújított fogadalmi templomban, melynek végén a 350 pedagógus égő mécsessel vonult a Dóm térre, és az iskolanővérek jelvényének alakzatát felvéve búcsúztak egymástól.

Forrás és fotó: Boldogasszony Iskolanővérek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria