Oktató-nevelő munkát elismerő díjat adtak át Kalocsán

Hazai – 2015. május 15., péntek | 19:48

Kunszt Józsefről elnevezett díjjal tiszteleg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a munkájukat kiválóan végző pedagógusok előtt. Az elismeréseket május 15-én Bábel Balázs érsek adta át Kalocsán. Köszöntőt Lukács László SchP, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola professor emeritusa mondott.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A díjátadó ünnepséget Bábel Balázs érsek nyitotta meg. Megemlékezett a díj névadójáról, s elmondta, az idén tizenötödik ízben adják át az oktatás, nevelés és tudomány bőkezű mecénásaként ismert Kunszt József (1790–1866) érsekről elnevezett kitüntetést. Ennek alkalma minden évben Kunszt József kalocsai érsekké történt kinevezésének évfordulója.

Üljünk be a gyerekek közé, és velük együtt menjünk előre az istenismeret és az emberibb emberré válás útján – buzdított Lukács László az iskola oktató-nevelő munka feladatait boncolgató ünnepi köszöntőjében. Személyes vallomással kezdte: A mai napig a gyerekek között érzem jól maga, és a gyerekek „fájnak” a legjobban, ők a mai konfliktusok igazi áldozatai, ugyanakkor a jövő reménységei is. Az ő nevükben szólok.

Az egyház küldetése a nevelés, ennek a család mellett leghatékonyabb helye az iskola, célja a teljes értékű, Jézus mintájára formált ember – fogalmazta meg Lukács László az oktató-nevelő munka felelősségét. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy az iskolai nevelés lehetőségeit mennyire meghatározza a családi és a társadalmi képlet. Antropológiai „szennyeződésben” élünk, látjuk az értékek individualizálódását, az erkölcsi rend relativizálódását, a profitéhséget, korrupciót. Kicsiben mindannyian ludasok vagyunk. De a család mikroklímája is veszélyben van, a gyerekek többsége szétzilált, idő- figyelem- és szeretethiányban nő fel.

A piarista szónok ezt követően feltette a kérdést: Mi az iskola oktatási-nevelési feladata ezzel a háttérrel? Válaszában a célokat és kötelezettségeket tekintve magasra tette a mércét. Több pontban fogalmazta meg a feladatokat. Elsőként a tudásanyag átadásáról beszélt, ami nem egyszerűen ismeretek közvetítését jelenti, hanem a kritikus tájékozódás, megkülönböztetés igényének kialakítását. Kiemelte: arra kell eljuttatni a gyerekeket, hogy megtanuljanak túllátni a dolgok felszínén. Emellett fontos a humántudás, a műveltség, amit a reflektálni tudás képessége jellemez. Harmadikként a szociális tudás szükségességét, a kortársakkal, felnőttekkel való személyes kapcsolatok építését, a saját világukból való kilépést, a másikra való figyelést hangsúlyozta, végül pedig a hitbeli tudás átadásának feladatáról szólt a nagy pedagógusi múlttal rendelkező piarista nevelő. Rámutatott: bukdácsol a hitoktatásunk, lejárt a kérdés-felelet katekizmus kora, személyes istenkapcsolatra kell elvezetni.

Neveljünk a világ és önmagunk hit fényében történő megismerésére. Nyíljon rá a szemünk a végtelenre, önmagunkra is reflektív módon tekintsünk. Lépjünk rá a Krisztus-követés útjára – buzdított Lukács László.

Végül pedig arra figyelmeztetett: a lelki fejlődés nem működik biológiai automatizmusként – eszményeket kell mutatni a gyerekeknek, melyek elindítják bennük a hasonulási vágyat, s mozgásba hozzák a növekedéshez szükséges belső dinamikát.

Üljünk be a gyerekek közé, és velük együtt menjünk előre az istenismeret és az emberebb emberré válás útján. Tegye ezt a nevelő önmagát példaként állítva, a gyerek kísérőjéül szegődve – határozta meg az interaktív tanítás feladatát a szónok.

Lukács László SchP ünnepi beszédét követően adták át a kitüntetett pedagógusoknak az eszmei és anyagi elismeréseket jelentő Kunszt-díjat.

Kalocsa város részéről Grabiczáné Fekete Zsuzsanna, a Kalocsai Szent István Gimnázium intézményvezető-helyettese vehette át a kitüntetést. Munkáját Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester méltatta.

A szerzetesi fenntartású intézmények részéről Baranyi Erzsébet M. Alix nővér, a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata fenntartásában működő kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanára részesült az elismerésben. Tevékenységét Koczkás Emma Mária Eszter igazgató méltatta.

A főegyházmegye fenntartásában működő katolikus oktatási-nevelési intézmények érdekében végzett szolgálata megbecsüléseként Fülöp Ernő kanonok, c. apát, kerületi esperes, irodaigazgató kapta meg a díjat, akinek munkáját Bábel Balázs érsek méltatta. A főpásztor elismeréssel szólt a díjazott tevékenységéről, melynek köszönhetően rendezetté vált a főegyházmegye oktatási intézményeinek működése.

A díjátadás után a kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium növendékei rövid műsorral köszöntötték a résztvevőket.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén a szerzetesrendek fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények száma tizenhat, mára a diákok létszáma megközelíti a négyezer-hétszázat, s további két intézmény átvételéről tárgyalnak – mondta el kérdésünkre  Fülöp Ernő.

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 2000-ben alapított díjat néhai elődje, az oktatásért és közművelődésért, a magyar kultúráért sokat tevő Kunszt József (1790-1866) kalocsai érsek emlékére, az érsekség alapításának ezredik évében. Kunszt József a maga korában az oktatást látta a legfontosabb nemzetnevelő feladatnak. Ennek jegyében a város kulturális arculatát jelentősen meghatározó intézményeket telepített Kalocsára.

A Kunszt József-díjat a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában lévő oktatási és nevelési intézmények, a főegyházmegye területén működő szerzetesi fenntartású iskolák, valamint a Kalocsa Város Önkormányzata által fenntartott iskolák egy-egy pedagógusa kapja évente.

Az elismerés a tapasztalt, kiváló szakmai felkészültségű, eredményes, a gyermekekkel és a kollégákkal jó kapcsolatot ápoló, példás életű díjazottak számára a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részéről bronz emlékplakettet, intézményük fenntartója részéről pedig egyhavi bérnek megfelelő pénzjutalmat jelent.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria