Ökumenikus istentisztelet a betegek világnapján a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban

Hazai – 2024. február 12., hétfő | 13:11

Ökumenikus istentiszteletet tartottak a betegek világnapjához kapcsolódóan a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban február 9-én délelőtt. Igét hirdetett Kinde Zsófia református kórházlelkész, Isó Zoltán evangélikus lelkész és Udvardy György veszprémi érsek.

Istentől merítsünk erőt és vigaszt a mindennapi életük kihívásaival való szembenézéshez – mondta igehirdetésében Kinde Zsófia. Az ökumenikus istentisztleten felolvasott szentírási rész, a leprás története alapján a református lelkész hangsúlyozta az alázat fontosságát az imádságban és a kérésben. Míg sokszor követeljük a gyógyulást és a változást az életünkben, az alázat és a bizalom Krisztus iránt segít elfogadni az ő akaratát és gyógyító erejét.

Beszéde végén a református kórházlelkész arra buzdított, hogy ne csak emberi erőforrásokra támaszkodjunk, hanem bízzunk meg Krisztusban, és engedjük meg neki, hogy gyógyítson és vezessen bennünket az életünk során.

Isó Zoltán evangélikus lelkész arról szólt, hogy a betegség és az egészség közötti ellentét mindennapi életünk fontos része.

Bár senki sem szeret beteg lenni, a betegség része az emberi létnek. A betegség értelme és célja az emberiség eredendő bűnös állapotának felismerése és az Isten iránti szükségletünk tudatosítása. Bízzunk az Úr Jézusban, és találjunk vigasztalást az ő sebeiben és szenvedésében, hozzá fordulva testi és lelki bajainkban – buzdította a jelenlévőket az evangélikus lelkész.

Jézus hatalma az Isten országának szolgálatában áll, ahol a Lélek erejében minden újjáteremtődik, és az ember méltósága a megváltásban újjászületik – mondta tanításában Udvardy György érsek.

Akik a gyógyítás területén dolgoznak, isteni hatalmat használnak fel a betegségek elleni küzdelemben. Jézus nem mindenkit gyógyított meg, de a keresztfára fölvitte betegségeinket, így az együttérzés és az ápolás is része az isteni tervnek – fogalmazott a főpásztor.

A veszprémi érsek köszönetet mondott elsősorban Istennek és mindenkinek, akik a gyógyítás területén szolgálnak, és hangsúlyozta az emberi kölcsönös felelősséget egymás iránt, külön kiemelve az isteni irgalom elfogadásának fontosságát.

Beszéde végén háláját fejezte ki mindazoknak, akik együtt szenvednek a betegekkel. Betegekként el kell fogadnunk, amikor rászorulunk mások által az isteni irgalomra – tette hozzá Udvardy György.

A veszprémi érsek a szentbeszédet követően kiszolgáltatta a betegek szentségét a jelen lévő és arra felkészült híveknek.

Az ökumenikus szertartáson közreműködött Zsilinszky Cecília karnagy.

Az istentiszteleten jelen volt Lang Zsuzsanna megbízott főigazgató, valamint Lovasi Orsolya ápolási igazgató is.

A közös imádság a különböző felekezetek képviselőinek áldásával zárult.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria