Oltárszentelés és tanévzáró Te Deum a felújított egri székesegyházban

Hazai – 2024. június 13., csütörtök | 11:46

Június 12-én, szerdán új oltárt szenteltek és az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő katolikus iskolák tanévzáró Te Deumát tartották a közelmúltban felújított bazilikában. A koncelebrált ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be.

Lóczi Tamás, a helyi Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) elnöke köszöntötte a jelenlévőket, a főpásztort, a pedagógusokat, a katolikus közoktatási intézmények kitüntetett diákjait, akik ebben a tanévben munkájukkal, szolgálatukkal kiérdemelték, hogy példaképpen állítják őket társaik elé.

Ezt követően felkérte Ternyák Csaba érseket a szentmise bemutatására.

A főpásztor szentbeszédében a szentmise, az oltár szerepéről elmélkedett, s köszöntötte a kiváló teljesítményt nyújtó diákokat.

Ternyák Csaba érsek homíliájának szövegét az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk.

„»Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.« Jézus az utolsó vacsora asztalánál adta ezt a parancsot apostolainak. Az átváltoztatás szavai azóta a világ szinte minden nyelvén nap mint nap sok felszentelt pap szájából elhangzanak, akik Jézus parancsának hűségesen engedelmeskednek, amikor szentmisét mutatnak be. A mai evangélium lélekben elvezet bennünket az utolsó vacsora termébe. A jelen lévő paptestvérekkel együtt rövidesen megismételjük Jézus szavait a kenyér és a bor felett: »Ez az én testem, amely értetek adatik. Ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé.«

Az átváltoztatás szavai után a kenyér Krisztus teste, a bor Krisztus vére lesz. Ez az átváltozás hitünk misztériumának foglalata, szent titka. Mindez az oltár asztalánál történik. Ma ennél az új oltárnál, amelyet ebben a szentmisében fogok felszentelni. Ez a szentmise az első, amelyet ennél az oltárnál bemutatunk.

Az oltár mögött központi helyen láthatunk egy magas széket. A rajta látható címer jelzi, hogy ez a püspök széke, vagy katedrája. Emiatt a szék miatt nevezzük a püspöki templomokat székesegyháznak vagy katedrálisnak.

Az én szívem is örömmel és nagy hálával van tele Isten iránt, hogy megadta ezt a mai napot. Istennek legyen hála, az embereknek pedig köszönet. Nagyon sokan dolgoztak, dolgoztunk együtt azért, hogy közel öt év felújítás után erre ma sor kerülhessen.

A régi oltárt a felújítás során le kellett bontani, visszaállítására pedig nem volt lehetőség. A szentelés során Szent Magnusnak és Severusnak ugyanazokat az ereklyéit fogom elhelyezni az új oltárban, amelyeket 1968-ban elődöm, Brezanóczy Pál érsek úr helyezett el.

Az új oltár és ambó mind anyagában, mind stílusában illeszkedik ahhoz a gyönyörű szószékhez, amelyik szintén a Brač szigetéről való márványból készült.

Az anyagnak és a formának ez az egysége szépen kifejezésre juttatja, hogy a szentmisében Isten nemcsak az Eucharisztia asztaláról, hanem Igéjének asztaláról is táplál minket.

A templomot az oltár teszi templommá, amely minden templom központja. Nélküle a templom csak egy imaház lenne.

Ez ugyanis az a hely, ahol a szent cselekmény történik, amikor Jézus Krisztus keresztáldozata jelenvalóvá válik a szentmisében.

Az oltár magát Krisztus szimbolizálja. Ha bármelyik templom oltárára nézünk Jézus Krisztus és az ő áldozata jut eszünkbe. Erről tanít a húsvéti szentmise prefáció imádsága, amikor így vall a feltámadt Krisztusról: »Ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány.« Igen, ő az Isten báránya, akit bűneinkért megöltek, de Isten megigazulásunkért feltámasztott és jobbjára ültetett, hogy helyet készítsen nekünk örök országában.

Kedves Diákok! Azért jöttünk ma össze az Egri Főegyházmegye minden szegletéből, hogy hálát adjunk Istennek az elmúlt tanévért. Itt vagytok minden egyházmegyei fenntartású intézményünkből és tagintézményünkből ugyanúgy, mint az egyházmegyénk területén működő más katolikus egyházi fenntartók iskoláinak diákjai, összesen közel száz iskolából.

Büszkék vagyunk rátok, akik tanulmányokban, hűségben, templomi szolgálatban, vagy éppen a sport területén kiemelkedőek vagytok. Szívből gratulálok sikereitekhez és köszönöm nektek és tanáraitoknak a sok munkát.

A mai szentmise után oklevelet és ajándékot fogok átnyújtani nektek köszönetem jeleként.

Hálásan köszönöm azoknak a paptestvéreknek a szolgálatát is, akik ezekben az iskolákban a lelkivezetést biztosítják. Ma adjunk hálát Istennek és mondjunk köszönetet mindazoknak, akik kiemelkedő közös munkájukkal nemcsak intézményükre hoztak dicsőséget, hanem Egyházunknak is büszkeségei, és hozzájárulnak hazánk felemelkedéséhez is.

Kedves Diákok! Erősítsen meg benneteket ez a mai ünnep Urunk Jézus Krisztus iránti elkötelezettségetekben, hozzá való hűségetekben. Gyakran találkozzatok vele az iskolakápolnában és otthoni egyházközségetek templomában is.

Főszékesegyházunknak, az egri bazilikánk homlokzatán olvasható latin nyelvű felirat nem csak ebbe a templomba hív bennünket, hiszen ő otthon van minden templomban, amelynek oltárán megújul a keresztáldozat: Venite adoremus Dominum! – ami annyit tesz: »Jöjjetek, imádjuk az Urat!«

Imádjuk őt a szentmisében, imádjuk a csendes szentségimádáson, imádjuk egy egyszerű templomlátogatás során, amikor néhány csendes percet találunk az imádságra, és kérjük őt, hogy alakítson bennünket napról napra saját képére és hasonlatosságára.

Az az átváltozás, ami minden szentmisében az oltáron megtörténik, egyben emlékeztet bennünket arra az átváltozásra, amely bennünk is végbemegy a hit által, amely nem egy pillanat alatt, mint a szentmisében, hanem egész életünk folyamán formál és alakít bennünket.

Helyezzük életünket Jézus kezébe és kérjük tőle, hogy miként a kenyeret és a bort, bennünket is változtasson át, tegyen egyre hűségesebb, egyre bátrabb, hozzá egyre inkább ragaszkodó tanítványokká. Ámen!”

A hitvallást követően a főpásztor elhelyezte az új oltárban Szent Magnus és Severus ereklyéit, majd megáldotta, és Jézus Krisztus öt szent sebének jeléül középütt és az oltár négy sarkán krizmával megkente az oltárt, melyet a tömjén égetését követően az asszisztencia feldíszített.

A szentmise végén Ternyák Csaba érsek ünnepélyesen lezárta az Egri Főegyházmegye iskoláinak 2023/24-es tanévét, és meghirdette a jövő tanév mottóját: „Jöjjetek, imádjuk az Urat!” A főpásztor hangsúlyozta: a világegyház 2025-ös szentévének mottója is – „a remény zarándokai” – legyen útmutatás számunkra.

A szentmisét követően adta át az egri érsek a katolikus köznevelési és szakképző intézmények kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató, példamutató magatartást tanúsító diákjainak és közösségeinek az elismerő okleveleket.

A kitüntetettek névsora az egyházmegye honlapján olvasható.

Ternyák Csaba örömének adott hangot, hogy ilyen nagyszámú kiválóság van az intézményekben, s velük együtt sokan eljöttek, mert büszkék ezekre a diákokra.

A főpásztor hozzátette: reméli, hogy a nyári pihenést is hasznosan, örömmel töltik a fiatalok, s szemük előtt lesz nyáron is, hogy a templomok nyitva vannak, s az Úr mindig várja őket.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Lénárt Márton

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria