Orcád világossága – Katalógus a Magyar Görögkatolikus Egyházat bemutató kiállításról

Kultúra – 2021. március 22., hétfő | 13:02

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Magyar Görögkatolikus Egyházat bemutató egyházművészeti és történeti kiállítás nyílik Orcád világossága címmel a Pesti Vigadóban augusztusban. A tárlat eredetileg 2020-ban nyílt volna meg; most az eredeti koncepció szerint elkészült a kiállítás katalógusa, amely közel 250 egyházművészeti alkotást és 26 tanulmányt tartalmaz.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Görögkatolikus Metropólia püspökei és szakmai bizottságai úgy döntöttek, hogy számos más esemény, egyházi, közéleti és kulturális aktivitás mellett átfogó egyházművészeti és történeti kiállítás keretében mutatják be a Magyar Görögkatolikus Egyházat. A görögkatolikus egyház a sokszínű katolikus egyházon belül is olyan sajátosságokkal bíró sui juris egyház, amelynek múltja és a katolikus egyház keretein belül megtett egyedi fejlődési útjának tapasztalatai, tanulságai a jövő egyháza szempontjából fontos építőkövekké válhatnak. Fontos lehetősége a görögkatolikus egyháznak a kongresszuson való megjelenés kiállítás formájában is.

A tárlat koncepciójának kialakítása számos szakmai, teológiai és identitáskérdést felvetett. Azt a közel 400 éves történelmi utat szeretnék bemutatni, amit a keleti egyház közösségei a Rómával történt egység kinyilvánítása után végigjártak. A tárlat tervezésével párhuzamosan elkezdődött a kiállított tárgyakat bemutató katalógus szerkesztése.

A most megjelent katalógusban szereplő közel 250 egyházművészeti alkotáson, liturgikus tárgyon, levéltári és könyvészeti dokumentumon keresztül jól kitapintható, szemlélhető a változás folyamata és annak egyedisége. A keleti és nyugati egyházi és kulturális centrumoktól távol, a mai Közép-Kelet-Európában élő görögkatolikusok, köztük a magyar közösség a 17–19. században egy sajátos, úgynevezett Kárpát-vidéki egyházi művészetet, kultúrát hozott létre. A bizánci rítus liturgikus keretei által meghatározott művészeti tradíció helyi változata alakult ki az évszázadok alatt. A magyar görögkatolikus közösségekben végbemenő társadalmi, etnikai, nyelvi változásfolyamatok, a sokféle kulturális hatás lenyomataiként állnak előttünk az itt bemutatott tárgyak.

A katalógusban tizenhat szerző huszonhat tanulmánya mutatja be ezt a folyamatot, illetve egy-egy részterületet, valamint a kiállítás előkészítéseként folyó restaurálási és kutatási munkák eredményeit. A görögkatolikus egyházhoz kapcsolódóan ilyen gazdag, időben és térben széles merítésű anyagot még nem tettek közzé. A könyv magyarországi és külföldi egyházi és világi múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban, valamint egyházközségekben megtalálható tárgyakat és dokumentumokat mutat be. Magyar nyelvű kötetben először publikálják az eperjesi állami levéltárban néhány éve megtalált úgynevezett uniós dokumentumot.

A katalógus címe – Orcád világossága – arra a forrásra kíván utalni, ami kelet és nyugat találkozási pontjain máig megőrizte és fenntartotta a görögkatolikus egyházat. A kötet tanulmányaiból és a közel 250 tárgyleírásból együtt bontakozik ki a keleti identitás, valamint a kelettől és nyugattól eltérő, a kettő között megélhető, lehetségessé váló másfajta történelmi út.

A budapesti Műcsarnokba tervezett kiállítás a kongresszus halasztása miatt elmaradt. A tárlat eredeti koncepciójának lenyomataként vehetjük kezünkbe a katalógust.

2021 augusztusában megváltozott tartalommal a Pesti Vigadóban nyílik meg Orcád világossága című bemutatkozó kiállítás.

A kötet 1000 magyar és 500 angol nyelvű példányban jelent meg. Megvásárolható a görögkatolikus kegytárgyboltokban és online a szentatanazbolt.hu webáruházon keresztül.

Szöveg: Szabó Irén

Fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria