Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka közzétette első nagyböjti elmélkedését

Kitekintő – 2020. március 23., hétfő | 17:30

Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház szónoka március 20-án, pénteken megosztotta első nagyböjti elmélkedését, melyben – folytatva az adventben megkezdett utat – Szűz Mária, Isten Anyja kiüresedését szemléli; Mária nyomdokain halad előre Jézus titkának megértésében.

A járvány okozta szükséghelyzet miatt Cantalamessa atya pénteken felvette a beszédet, melyet a hagyományokhoz hűen az Apostoli Palota Redemptoris Mater-kápolnájában mondott el, majd másnap reggel tették közzé a felvételt a Vatican News (Vatikáni Rádió) felületein.

* * *

El kell ismerni, hogy az Újszövetség nem beszél sokat Máriáról, legalábbis nem annyit, amennyit elvárnánk, szem előtt tartva Isten Anyja tiszteletének fejlődését. Mindazonáltal figyelmes szemmel észrevehetjük, hogy Mária nem hiányzik az üdvösség misztériumának három legfontosabb mozzanatánál, melyek: az Ige megtestesülése, a húsvét titka és pünkösd. Mária jelen van a megtestesülés titkánál, de nem hiányzik a húsvét misztériumánál sem, hiszen írva van: „Jézus keresztjénél ott állt az anyja” (vö. Jn 19,25). De nem hiányzik a pünkösdi titokból sem, amint írva van: a Szentlélek eljött az apostolokra, amikor „mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával” (ApCsel 1,14). Máriának ez a hármas jelenléte az üdvtörténet kulcsmozzanataiban nem lehet véletlen. Egyedüli helyet jelölnek ki számára Jézus mellett a megváltás történetében: Mária az egyedüli teremtmény, aki tanúja és részese mindhárom eseménynek.

Kövessük most Máriát a húsvéti titokban, Ő vezessen bennünket húsvét mély megértésére és a Krisztus szenvedésében való részvételre. Mária pedig kézen fog minket, és arra bátorít, hogy kövessük őt ezen az úton, ahogy egy anya szól az egybegyűlt fiaihoz. „Menjünk mi is, és haljunk meg vele együtt!” (Jn 11,26). Az evangéliumban Tamás apostol mondja ezt, de Mária lesz, aki ténylegesen meg is valósítja!

A húsvéti titok Jézus életében nem a Getszemáni-kertben történt elfogatásával kezdődik, és nem is csak a nagyhéten át tart. Egész élete, amióta Keresztelő János Isten Bárányaként rámutatott, valójában felkészülés a húsvétjára. A Lukács-evangélium szerint Jézus nyilvános élete egy lassú és feltartóztathatatlan „emelkedő út volt Jeruzsálem felé”, ahol beteljesedik a küldetése.

Az új, engedelmes Ádám útjával párhuzamosan halad az új Éva útja.

Mária számára is már nagyon hamar elkezdődött a húsvéti titok. Simeon szavai az ellentmondás jeléről és a tőrről, mely átjárja a lelkét, annak az előízét hordozták, s Mária a szívében megőrizte, más szavakkal együtt. Ennek az elmélkedésnek a célja valóban az, hogy kövessük Máriát Jézus nyilvános élete során, és lássuk, minek a mintája és modellje ebben az időben.

Az elmélkedést teljes terjedelmében ITT olvashatják.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria