Schönborn bíboros mutatott be szentmisét a Szent Márton-év végén Pannonhalmán

Megszentelt élet – 2016. november 11., péntek | 19:54

Találkozásokban, lelki és szellemi ajándékokban gazdag Szent Márton-évet zárt a bencés közösség. A jubileum végén, november 11-én Christoph Schönborn bíboros mutatott be szentmisét Pannonhalmán. Közösségben vagyunk – hirdette az év mottója, és közösségben leszünk – ezzel a reménnyel zárult az év.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

A pannonhalmi bazilikában a Magyar Bencés Kongregációval együtt ünnepeltek a rendhez kötődő közösségek képviselői, a bencés nővérek, az oblátusok, valamint számos szerzetesrend képviselője, többek között Fazakas Z. Márton premontrei apát és Dékány Sixtus ciszterci prézes apát. Jelen volt Császár István, a Szombathelyi Egyházmegye kormányzója, a közélet képviselői, valamint mindazok, akik a jubileumi év során együttműködtek a magyar bencés közösséggel.

Várszegi Asztrik főapát köszöntötte Christoph Schönborn bíborost, bécsi érseket, az osztrák püspöki konferencia elnökét, a szentmise főcelebránsát és szónokát. Reményét fejezte ki, hogy a Szent Márton napján záruló jubileumi év nem marad jámbor emlék, hanem erőt és ösztönzést ad a jövő közösségépítéséhez.

Ahogy Sulpicius Severus zarándoklatra indult, hogy megismerje Mártont, úgy idén a bencés közösség is zarándoklatra hívta tagjait, munkatársait, a rájuk bízott diákokat és híveket, hogy együtt ismerjük meg Márton életszentségét – mondta a főapát. – A jubileumi év programjai, amelyek a közösségépítés és a kulturális párbeszéd jegyében zajlottak, befejeződtek. „Közösségben vagyunk”, hirdette az év mottója, és közösségben leszünk – ezzel a reménnyel zárul a jubileumi év.

Szentbeszédében Schönborn bíboros Szent Márton életéből idézett fel egy történetet. Márton jelenést látott: ragyogó, császári ruhába öltözött alak jelent meg neki, ő azonban kételkedett abban, hogy valóban Krisztus áll előtte. Illúzió lenne, talán maga az ördög? Ezért kérte: mutasd meg sebeidet! Erre eltűnt a jelenés. Márton tudta: ő Jézust mint a megfeszített üdvözítőt ismeri, neki pedig sebei vannak.

E sebek segítenek nekünk is felismerni Krisztust – mutatott rá Schönborn bíboros. – És ha meg akarjuk találni őt, a sebeket kell keresnünk. Márton részesült a Krisztussal való találkozás kegyelmében, amikor a köpenyét megosztotta a koldussal. Az evangélium útmutatást ad nekünk is: „idegen voltam, és befogadtatok, nem volt ruhám, és felruháztatok”. Látnunk kell az emberek sebeit, ha meg akarjuk találni Krisztust, és ahhoz, hogy lássuk, meg kell nyitnunk a szemünket és a szívünket egyaránt. Ám a nyitott szem és szív annak adatik meg, aki bensőséges kapcsolatban van Jézussal. Ha őt szeretni tudjuk, fogjuk tudni szeretni a szegényeket is.

Mutasd meg sebeidet, mondta Márton a jelenésnek. Vannak sebek, amiket mi okozunk. „Idegen voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, s nem ruháztatok fel” – emlékeztet az evangélium. Igen, azáltal okozunk sebeket, ha nem vesszük észre a nyomorúságot, ha kemény a szívünk. Jézus megmutatja a sebeit a tanítványoknak, teszi ezt azért, hogy megnyissa a szívüket, és megtanítsa őket a szívükkel látni. Mártonhoz özönlöttek a betegek – idézte fel a szent életét a bíboros. – Az tette őt ennyire szeretetté az emberek között, hogy érezték, látja sebeiket. A mai ünnep meghív minket arra, hogy befogadjuk és kövessük Szent Márton példáját.

Akkor tudjuk Márton szellemében egymást szolgálni, ha mi is meg merjük mutatni egymásnak sebeinket. Nincsen seb nélküli ember. A mártoni mondat, „Mutasd meg sebeidet!”, hozzánk is szól – hangsúlyozta Christoph Schönborn.

A bíboros az irgalmasság éve lezárásának közeledtével arra biztatott, Márton példáját követve, a Krisztussal való bensőséges kapcsolatot megélve ne hagyjuk abba az irgalmasság gyakorlását.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria