Sikeres záróvizsgát tettek teológiából a győri szeminárium papnövendékei

Hazai – 2023. június 9., péntek | 12:11

Sikeres záróvizsgát tettek a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet teológushallgatói június 7-én. A Győri és a Szombathelyi Egyházmegye hét papnövendéke szerzett teológusi oklevelet. A papszentelés Győrben és Szombathelyen is június 17-én, szombaton 10 órakor lesz.

A katolikus teológus mesterszakon oklevelet szereztek Hencz Márton és Szántó Adrián diakónusok. Hencz Márton Az Eucharisztia mint a Krisztussal és Egyházával való élő közösség szentsége című diplomamunkájában azt vizsgálja, hogy Krisztus utolsó vacsorájának megannyi gesztusa miképpen jelenik meg a szentmisében. Szántó Adrián A katekézis mint a hitre nevelés iskolája. Az új evangelizáció fontossága korunk vallási helyzetében című diplomamunkájában az új evangelizációt mint megújulási lehetőséget mutatja be.

A katolikus teológus mesterszakon szerzett oklevélen túl a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által kiállított baccalaureatusi oklevelet kapott Palatinus Kristóf, Bodorkós Áron, Kirchknopf Gergely, Gulyás Vilmos és Vigh Balázs Zsolt.

Palatinus Kristóf Szent Pál apostol és a szenvedés keresztény értelme. Az apostol élete a megpróbáltatások tükrében című diplomamunkájában Szent Pál apostol életét vizsgálja, az őt ért szenvedések és megpróbáltatások szempontjából, a páli levelek és az Apostolok Cselekedeteinek áttekintő bemutatásával.

Bodorkós Áron „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.” A hatnapos teremtéstörténet exegetikai magyarázata az Ószövetség tanításának fényében című diplomamunkájában a hatnapos teremtéstörténettel foglalkozik, s a szöveg hátterét, illetve kialakulásának körülményeit, majd a szöveg exegézisét tárja az érdeklődő elé.

Kirchknopf Gergely Egyházi kommunikáció az internet világában. Az internet, mint kommunikációs eszköz az Egyház életében. Egyházi jelenlét a Youtube-videómegosztó platformon című diplomamunkájában az egyházi kommunikáció témakörét járja körbe, s rámutat arra, hogy a modern eszközök olyan kulturális tényezők, amelyek szerepet játszanak az Egyház közösségi dinamikájában.

Vigh Balázs Zsolt A Szentlélek misztériuma az ortodox teológiában. Különös tekintettel a kappadókiai atyákra, a Flioque-vitára, valamint Szergej Bulgakov kenózis-elméletére című diplomamunkájában a pneumatológia fontosságát hangsúlyozza, s mindezt három, különböző korból származó teológusi körrel szeretné a krisztocentrikussá vált nyugati teológiai gondolkodás számára megfontolásra bocsátani.

Gulyás Vilmos A Szentmise bevezető szertartásainak szimbólumrendje és szimbólumértelmezése című diplomamunkájában rámutat arra, hogy a liturgikus szimbólum értelmezés célja, az anabatikus periódus elmélyítése, ami elsősorban nem pedagógiai, hanem lényegi eleme a liturgiaeseményben való megszentelődésnek.

A napot szentmisével, Te Deummal zárták, amelyet ünnepi vacsora követett. Resiner Ferenc a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora szentbeszédében kiemelte az alázat és a teológia művelésének fontosságát. Rámutatott arra, hogy a papi életben is érhetnek bennünket sebek, amelyeket ha alázattal elfogadunk és feldolgozunk, akkor abból mindig gyógyulás fakad, s ezáltal válhatunk mi is gyógyítókká.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye, BJHF Tanulmányi osztály

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria