Szent II. János Pál: Önéletrajz

Kultúra – 2021. február 27., szombat | 15:08

Karol Wojtyła – II. János Pál pápa – soha nem írt önéletrajzot, de beszédeiben, írásaiban, valamint a vele készült interjúkban gyakran idézte fel életének fontosabb eseményeit, személyes emlékeit. Ezeket a visszaemlékezéseket válogatta és fűzte egységes egésszé Justyna Kiliańczyk-Zięba, a krakkói Jagelló Egyetem adjunktusa.

A kiadvány először 2003-ban, II. János Pál pápává választásának 25. évfordulójára jelent meg. Most magyarul is olvasható, az Új Ember Kiadványok sorozatban. A kötetet Koncz Éva fordította.

*

Karol Wojtyła gyermekkorától kezdve idézi fel életének főbb eseményeit. Emlékei szerint a wadowicei egyházközség, amelyben a keresztség által Isten gyermekévé lett, szilárd alapokat jelentett számára papi hivatása alakulásához: „Először szüleim, a keresztény családi nevelés, majd az egész egyházközség táplált.

A papi élet, a lelkipásztori buzgóság fénylő példáit láthattam

ebben a közösségben, de a keresztény élet más ragyogó példáival is találkoztam nevelőim, tanáraim és honfitársaim személyében…”

Gyermek- és ifjúkorának éveire óriási hatással volt legközelebbi hozzátartozói elvesztése. Kilencéves volt, amikor meghalt az édesanyja; tizenkettő, amikor húszéves orvos bátyja is. Ettől kezdve édesapja nevelte, aki imádságos lélek volt, igényes önmagával és másokkal, így a fiával szemben is. Példája nyomán a gyermek Karol korán megtanulta az önfegyelmet és a kötelességtudatot.

Az ifjú Karol Wojtyłát egyetemistaként az irodalom és a színház érdekelte, költő és színész szeretett volna lenni. Tagja volt egy színjátszócsoportnak. Annak vezetője, Mieczysław Kotlarczyk meg volt győződve róla, hogy Karol hivatása az élő szó és a színház, az Úr Jézus viszont úgy gondolta, hogy a papság… „Én a papi hivatásomat a háború idején fedeztem fel, amikor mindennap életveszélyben voltunk… És amikor megéreztem, hogy erre az útra hív az Úr, soha nem gondoltam arra, hogy az a mostani hivatalomhoz vezethet” – írta, már pápaként.

Papi hivatása véglegesen a második világháború időszakában, Lengyelország náci megszállása alatt érlelődött meg benne. Ezzel kapcsolatban fölteszi a kérdést: „Pusztán a dolgok időbeni egybeeséséről lenne szó?... Az biztos, hogy Isten terveiben semmi sem véletlen… a háború tragédiája különleges árnyalatot adott annak a folyamatnak, amelynek során megszületett életre szóló döntésem. Segített ugyanis, hogy új szemszögből vizsgáljam a hivatás értékét és fontosságát. A rossz elterjedésével és a háború szörnyűségeivel szemben egyre világosabbá vált számomra a papság és e világi küldetésének értelme.”

Az 1981. május 13-án, a Fatimai Szűzanya napján Ali Ağca által ellene elkövetett merényletet felidézve II. János Pál kiemeli: a pápa elleni merényletnek és következményeinek, a műtétnek és a gyógykezelésnek a Gemelli klinikán van egy egészen emberi dimenziója, de ez nem fedheti el a mélyebb, természetfölötti tapasztalat dimenzióját. „Isten azokban a hónapokban megengedte, hogy megtapasztaljam a szenvedést, sőt az életveszélyt. Ugyanakkor világosan és mélységében megértettem, hogy ez az Ő kivételes kegyelme számomra, mint ember számára, és egyben… kegyelem az Egyház számára is. Krisztus megadta nekem a kegyelmet, hogy szenvedésemmel, saját életem és egészségem kockáztatásával tanúskodhattam az Ő igazságáról és szeretetéről.”

A Szentatya az egész világon hirdette, hogy nincs szolidaritás szeretet nélkül, sőt

„nincs jövője az embernek és a nemzetnek szeretet nélkül, a nélkül a szeretet nélkül, amely megbocsát, bár nem felejt, amely fogékony mások nyomorával szemben, nem keresi a magáét, de mások javát keresi; a szolgáló szeretet nélkül, amely kész megfeledkezni magáról, és nagylelkűen adni.

Az a hivatásunk, hogy olyan jövőt építsünk, amely az Isten és a felebaráti szeretetre épít.” II. János Pál pápa vallotta azt is: nincs béke igazságosság nélkül, és nincs igazságosság megbocsátás nélkül. Karol Wojtyła erre emlékeztette mindazokat, akik kezükben tartják az emberi közösségek sorsát, hogy nehéz és súlyos döntéseikben mindig engedjék, hogy a közjó távlatával az ember igazi java vezesse őket.

A földi élet mulandóságáról elmélkedve II. János Pál leszögezi: Krisztus alapvető fordulatot hozott az élet értelmezésében, megmutatta, hogy az élet átmenet, a halál határán át belépés egy új életbe. Az Istenre való ráhagyatkozás nélkül a halálra nincs semmilyen vigasz. „Az Ő akarata szerint

a halál értelme abban rejlik, hogy legalább életünknek ebben a fontos pillanatában teljesen ráhagyatkozzunk az Ő szeretetére, minden más garancia nélkül.

Hogy mutathatnánk ki másképpen iránta rendíthetetlen hitünket, reményünket és szeretetünket!” A halál maga vigasztalás, vallja a Szentatya, és Szent Ágoston mindig aktuális szavait idézi: „Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.”

A kötethez Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt ajánlást, kiemelve: „A szó legteljesebb értelmében apostol volt ő, aki Jézus missziós parancsát élete utolsó pillanatáig rendíthetetlenül folytatta. Még a betegségében is, és nem kevésbé a halálos ágyán. Amikor már beszélni is képtelen volt, gesztusaival és üzenetével is hirdette az evangéliumot: Engedjetek visszatérni az atyai házba!... Nem túlzás azt állítani, hogy Jézushoz hasonlóan – igaz, másképpen – II. János Pál pápa is meggyőző erővel tudta megmutatni Isten atyai szeretetét.”

Szent II. János Pál: Önéletrajz
Magyar Kurír–Új Ember Kiadványok, 2020

A kötet megvásárolható az Új Ember Könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria