Szent Margitra és Boldog Özsébre emlékeztek Pálosszentkúton

Hazai – 2020. január 21., kedd | 10:37

Boldog Özséb és Árpád-házi Szent Margit halálának 750. évfordulójára emlékezve mutatott be ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek január 19-én a Bács-Kiskun megyei Petőfiszállás-Pálosszentkúton.

A főpásztor prédikációjának elején Boldog Özséb koráról beszélt. Kifejtette: a magyar nemzet történetében az egyik legnagyobb csapás a tatárjárás volt a 13. században. Egyes krónikák szerint a magyarok állama akkor megszűnt, a jelenlegi kalocsai érsekség területe teljesen elnéptelenedett; csak néhány eldugott helyen menekültek meg emberek, illetve a Dunántúlon, a Felvidéken és Erdély egyes részein. A magyarok a tatárjárást megelőző időkben nagyon sok bűnt követtek el; nem csoda, hogy „leverettettünk” – írta siralmas énekében Rogerius nagyváradi kanonok.

A tragikus történelmi tapasztalat után IV. Béla király megkezdte az országépítést, és leányát, Margitot felajánlotta a nemzet megmeneküléséért. Ebben az időszakban történt, hogy Özséb esztergomi kanonok eldöntötte: a Pilisbe vonul társaival együtt, hogy vezekeljen, felajánlva életét a magyar népért. Kettőjük, Szent Margit és Boldog Özséb életét jó illatú áldozatul elfogadta Isten. Érdekes, hogy ugyanabban az évben haltak meg, 750 esztendeje – emlékeztetett Bábel Balázs.

A történelmi bevezető után a szónok Boldog Özséb és Szent Margit mai időkre szóló üzenetéről elmélkedett. Istent minden körülmények között szeretni kell, a megpróbáltatás nem lehet ok arra, hogy valaki elforduljon tőle – hangsúlyozta a kalocsa-kecskeméti érsek. – Jézus Krisztus szenvedése is próbatétel volt. A legnagyobb szeretettel fordult az Atyához, nem zúgolódott a félelem ellenére sem, vállalta a keresztet. A vezeklést titkon szokták végezni azok, akik Isten iránti szeretetből, engesztelésből vállalják. Boldog Özséb a szenvedésben, megpróbáltatásban sem hagyta el az Urat.

Özséb és Margit vállalták a vezeklő életformát. A mai ember számára ez életidegen. A fogyasztói társadalom fő mottója: „Kényeztesd magad!” Pihenésre szükségünk van, a gyógyulás nagyon fontos, de a kényeztetés nem a Krisztust követők életformája. Az a nemzedék, amely kényezteti magát, semmilyen ideálért, eszményért nem tud kitartani; ott van a hazája, ahol jobban él, ahol többet fizetnek, ahol kényelmesebb az élet. Nem kell keresni az élet nehézségeit, de meghátrálni nem szabad.

Margit és Özséb a magyarságért ajánlották életüket. Ha nem lettek volna ily szentjeink, széthullottunk volna. A bajban szükség van az ima és a cselekvés hatalmára, hiszen jóra fordítani csak példaadással és imádsággal lehet. Erre tanít minket Boldog Özséb és Margit – hangzott el Bábel Balázs érsek prédikációjában.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Szabó Sándor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria