Újabb Szent Miklós-ereklye került Szatmárnémetibe

Külhoni – 2019. május 16., csütörtök | 8:25

Bari városából Szatmárnémetibe érkezett egy Szent Miklós-csontereklye, melyet Vitéz Nemes Kaiser Ernő, a Szent György Lovagrend Budavári Fraternitásának, a Magyar Nemzetőrség Országos Parancsnokságának ezredese, Szatmárnémeti szülöttje adományozott a görögkatolikus templomnak.

A bizánci egyházban a hét minden napjának megvan a jellegzetessége: a csütörtöki napot például az apostolok és Szent Miklós tiszteletére szentelték. December 6-án szintén Szent Miklósra, a likiai Müra érsekére emlékezik az Egyház. A csodatévő szent iránt érzett tiszteletet azzal is kifejezi a keleti egyház, hogy az ikonosztáz képeinek alapsorában helyet kap az utazók, hajózók, a megrágalmazottak, a házasság előtt álló lányok, nők, a tengerészek, a gyermekek, a diákok, a zálogházak tulajdonosainak, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a pálinkafőzők, a kereskedők, a zarándokok és a révkalauzok védőszentje.

Szatmárnémetiben a Szent Miklós-templom patrónusának decemberi ünnepéhez kötődő Szent Miklós-nagykilencedet is tartanak. De nem csak csütörtökönként és december 6-án – május 9-én, a Szent Miklós-ereklyék Mürából Bariba való átszállításának emléknapján is a Csodatévőt ünneplik.

Május 12-én, vasárnap ezt az eseményt idézték fel a Szatmárnémeti Szent Miklós-egyházközség hívei: Bariból érkezett az a Szent Miklós-csontereklye, amit Vitéz Nemes Kaiser Ernő, a Szent György Lovagrend Budavári Fraternitásának, a Magyar Nemzetőrség Országos Parancsnokságának ezredese, Szatmárnémeti város szülöttje adományozott templomuknak – írta beszámolójában Pallai Béla.

A Csodatévő ereklyéjét a keleti egyház előírásának megfelelően a legünnepélyesebb keretek között fogadták a szatmári görögkatolikusok: reggel utrenyét, majd Akathisztoszt imádkoztak Szent Miklós tiszteletére. Ezt követően az adományozó és a vele érkező küldöttség tagjai – Vitéz Lovag Nemes Tóthpál Tamás, a Budavári Fraternitás priorja; Vitéz Lovag Kovács Gábor, Vitéz Lovag Nemes Czapáry Martincsevics András, a máltai lovagrend lovagparancsnoka, a nemzetőrség tábornoka – zászlós menetben vitték az ereklyét a templom elé, és az ott előkészített tetrapodra (négyszögletű, négylábú asztalkára) helyezték.

Az ünnepi eseményen felolvasták a hitelesítő okiratot és az adományozó levelet, melyben a kegyes adakozó arra kérte az egyházközség mindenkori parókusát, hogy „a saját, valamint az Ulicsák család (Ulicsák Béla főesperes, püspöki tanácsos 1928 és 1952 között volt az egyházközség parókusa) elhunyt és élő tagjaiért a szatmárnémeti Szent Miklós püspök tiszteletére szentelt templomban évente egy alkalommal részesülhessenek december 6-a napjához közeli időpontban bemutatott Szent Liturgia kegyelmeiben”.

Rövid könyörgés s a szent tropárjának eléneklése után zászlós körmenet indult a templom körül. A Csodatévő kánonját énekelték a jelenlévők. A zászlós menethez, az ünneplő hívekhez csatlakoztak a Romániai Máltai Szeretetszolgálat szatmárnémeti tagjai; Erdei D. István, az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének parlamenti képviselője; egyházközségi képviselőtestületi tagok; az Árpád-házi Szent Piroska Nőszövetség tagjai és a Nagypeleskei Szent Anna Nőszövetség képviselői.

A körmenetet követő Szent Liturgián a templom parókusa, Pallai Béla címzetes esperes köszöntő beszédében annak fontosságát hangsúlyozta, hogy ne csak a téli hónapokban jussanak eszünkbe az ajándékozó szent példamutató tettei, hanem az év minden napján, bátran és bizalommal fordulva hozzá közbenjárásért. Háláját fejezte ki az egyházközség és a szatmári görögkatolikusok nevében; majd a templom történetéről szóló könyvvel s képpel ajándékozta meg a vendégeket.

Könyörgő istentisztelet, majd ereklyecsókolás és miroválás zárta a templomi szertartásokat.

Az ereklyét zárt tartóban a Szent Miklós-ikon előtti, ez alkalomra készített emelvényre helyezték, hogy bárki szemlélhesse, előtte imádkozhasson. Immár két Szent Miklós-ereklyét is őriz – a főoltárban és az ajándékba kapott díszes ereklyetartóban – a szatmári görögkatolikus egyházközség, melynek első templomát 1690-ben Johannes Josephus De Camillis püspök szentelte fel e helyen Szent Miklós főpap tiszteletére.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Pallai József

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria