Szentmise Ács István püspök halálának évfordulóján

Hazai – 2015. március 24., kedd | 9:55

Ács István egri püspök lelki üdvéért szentmisét tartanak halálának 22. évfordulója alkalmából, 2015. március 26-án, este fél hétkor az egri bazilikában. Az Egri Főegyházmegye tudósítása.


Ács István szervezte meg az Egri Főegyházmegyében a Katolikus Karitász tevékenységét, és az ő tevékenysége révén terjedt el hazánkban szélesebb körben a Házas Hétvége és a kamilliánus mozgalom.

Ács István György OSPPE, menefessi címzetes püspök 1935. április 18-án született Rátkán. A gimnázium alsó osztályait Miskolcon, felső osztályait kisszeminaristaként Egerben végezte, majd Sátoraljaújhelyen érettségizett.

Az egri teológia elvégzése után, 1959. június 14-én szentelték pappá. 1959-től 1962-ig a sátoraljaújhelyi Nagyboldogasszony-plébánián, 1962-től 1970-ig pedig Sárospatakon volt káplán. 1965-ben fogadalmat tett a pálos rendben. 1970-től 1989-ig Füzéren volt plébános. II. János Pál pápa 1988. december 23-án címzetes püspökké, egyben az Egri Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. 1989. február 11-én szentelték püspökké Esztergomban. Jelmondatául ezt választotta: „Te vagy, uram, az én reményem”. 1993. március 26-án Egerben hunyt el, tragikus hirtelenséggel.

Fotó: Ács István püspök gyűjteménye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria