Szerzetesek az emberkereskedelem ellen – Megalakult a SOLWODI Hungary Egyesület

Megszentelt élet – 2017. február 16., csütörtök | 16:23

Február 8-án, a rabszolgasorsot szenvedett Szent Bakhita emléknapján írták alá a SOLWODI Hungary Egyesület alapszabályát. Hét női szerzetesközösség nővérei és egy világi alapító tag hozták létre a nemzetközi hálózat magyarországi tagját.

Az alapítók az eddig Sára Team néven tevékenykedő reflexiós csoport kétéves útkeresésének eredményeként hozhatták létre az egyesületet. A név tudatos együttműködést jelez a német Lea Ackerman, az Algériában alapított Les Soeurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique (Afrikai Miasszonyunk Misszionárius Nővérek) szerzetesközösség tagja által létrehozott SOLWODI hálózattal.

A SOLWODI (Solidarity with Women in Distress – Szolidaritás a Szükséget Szenvedő Nőkkel) szervezetet 1985-ben alapította Lea Ackermann Kenyában, és azóta már Németországban, Romániában és Ausztriában is önálló egyesületként működik. A szervezet a szükséget szenvedő nők helyzetének javításáért száll síkra, elsősorban azokban az esetekben, amikor a nők hazájukban vagy hazájukat elhagyva Európa országaiban szorult helyzetük miatt a prostitúció áldozataivá válnak.

A SOLWODI tevékenysége a krisztusi emberképen alapul, melynek középpontjában az ember méltósága és szabadsága áll. A szervezet célja globális közösségben az igazságosság és a béke megteremtésén fáradozni a hátrányos helyzetbe került nők segítésével, a világ szinte minden táján. A SOLWODI főként olyan nőkért száll síkra, akik az erőszak és az emberkereskedelem áldozatai.

Magyarországon 2014-ben szerzetesnővérek és világiak egy kis csoportja elkötelezte magát a nőkereskedelem elleni küzdelemre. A csoport Sára Team néven kezdte meg tevékenységét. Az alapító szerzetesrendek nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkeznek, és több rendből is dolgoznak nővérek a SOLWODI más európai országokban működő egyesületeiben. A tapasztalatok gyűjtése és a kapcsolatok építése során született meg a SOLWODI Hungary Egyesület megalapításának igénye.

Az egyesület célja a védelem, támogatás és segítés főként a családon belüli erőszak és az emberkereskedelem által érintett nők részére, továbbá azon csoportok, társadalmi rétegek helyzetének javítása, amelyek veszélyeztetettek, melyek tagjai ki lehetnek téve a prostitúcióra kényszerítésnek. Emellett elősegítik a társadalmi esélyegyenlőség megteremtését. A veszélyeztetett csoportok érdekében felvilágosító tevékenységet végeznek preventív célzattal a családon belüli erőszak témájában, valamint családsegítő feladatot látnak el, hogy az érintettek kikerüljenek a veszélyeztetettségből. Kiemelt cél a gyermekek és fiatalkorúak prostitúciójának megelőzése; a prostitúcióval felhagyni kívánóknak pedig rehabilitációs lehetőségek felkínálása más szervezetekkel karöltve.

Az alapszabály aláírása után az egyesület tagjai részt vettek az emberkereskedelem áldozataiért bemutatott szentmisén a budapesti Jézus Szíve jezsuita templomban. A szentmisében az egyetemes könyörgések után a jelenlévők mécseseket gyújtottak az emberkereskedelem áldozataiért az oltár előtt.

A szerzetesek és munkatársaik céljaik elérése és az általuk támogatott nők lehető legnagyobb védelme érdekében igyekeznek minél rejtettebbek maradni.

Forrás: Szerzetesek.hu

Fotó: Wikipédia; SOLWODI Deutschland Facebook-oldala; The Conversation

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria