Szítsuk fel a Lélek ajándékainak tüzét! – Pünkösd ünnepe egyházmegyéinkben

Hazai – 2023. május 30., kedd | 18:26

Húsvét után ötven nappal, május 28-án ünnepeltük a Szentlélek eljövetelét és az Egyház születését. A püspöki székhelyeken pünkösdvasárnap bemutatott szentmisékről az egyházmegyei tudósítások alapján számolunk be.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A debreceni Szent Anna-székesegyházban pünkösdvasárnap harminchárman részesültek a bérmálás szentségében. Az egyházközség ezen ünnepén családtagok, barátok, rokonok, a közösség tagjai imádkoztak a szentmisén, és kérték a Szentlélek ajándékait a keresztény nagykorúság szentségében részesülők számára, hogy Istennek tetsző életet tudjanak élni, és kitartsanak döntésük mellett.

A bérmálás szentségét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szolgáltatta ki, aki szentbeszédében arról szólt, ezen az ünnepen Isten Szent Lelke átjárja mindannyiunk szívét, és örömmel tölt el bennünket. 

„Együtt vagyunk az emeleti teremben. Minden templom az utolsó vacsora, az Egyház közösségének a terme, ahol együtt, egy közösségben imádkozunk. Mert

a Léleknek az egyik nagy ajándéka az Egyház, a közösség, ahol mindannyian otthon vagyunk.

Jézus nem külön jelent meg Szent Tamás apostolnak – amikor az hitetlenkedett –, hanem a következő vasárnap, amikor ismét együtt voltak az apostolok. Amikor valaki elbizonytalanodik a hitében, az Istennel való kapcsolatában kicsit távolabbra kerül, a közösségben megerősítést kap, és a többiek hite, megtartó imádsága, közössége hatással lesz az ő életére.”

Az ünnepről szóló részletes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

* * *

Egri Főegyházmegye

Pünkösdkor az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek mutatott be szentmisét, melynek keretében kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. A szertartás kezdetén Eger város egyházközségi képviselő-testületei nevében Valkó Viktor köszöntötte a főpásztort. Csizmadia István, a bazilika plébánosa mutatta be a főpásztornak a fiatalokat, akik felkészültek a bérmálás szentségének fogadására.

Ternyák Csaba érsek szentbeszédében rámutatott: Jézus Krisztus kétszer is mondta, amikor megjelent a zárt ajtók mögött apostolainak: „Békesség nektek!” Ha béke van a szívünkben, akkor nyitott lélekkel vagyunk együtt, felfelé tekintünk, és várjuk, hogy a Szentlélek Úristen bennünket is töltsön el az erejével.

A főpásztor kiemelte: Jézus feltámadása után már „mennyei ruhába” öltözött, szellemi teste volt, amely egyszer majd miránk is vár a feltámadásunk után. Hiszünk abban, hogy örök életre kaptunk meghívást, és ez már most megmutatkozik abban, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk, az Ő Lelke árad ki ránk. Ez

a Lélek hasonlóvá tesz Krisztushoz bennünket, akik már a keresztség szentségében úgymond „belé öltöztünk”, Jézus követségében járunk, az ő életét folytatjuk.

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Sinkovics Andrea

Fotó: Szent István Televízió – Vozáry Róbert

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Május 28-án, pünkösdvasárnap Erdő Péter bíboros, prímás az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyházban mutatott be ünnepi szentmisét, melynek során hetvenkét fiatal részesült a bérmálás szentségében.

Erdő Péter szentbeszéde elején arról szólt, a felolvasott evangélium a húsvét történetéhez tartozik. „Jézus megjelenik a tanítványoknak, és így köszönti őket: »Békesség nektek!« A tanítványok lelke húsvétvasárnap estéjén tele volt ellentétes érzelmekkel. Már hallották az asszonyok híradását. Szívükben a hit és a kétkedés, a kétségbeesés és a remény, a kudarc és a nagylelkűség állandó küzdelemben állt egymással. A feltámadt Krisztus megjelenése elűzte szívükből a bizonytalanságot és megteremtette a bizonyosság békéjét.”

Erdő Péter hangsúlyozta:

A szívünk nem marad üresen, hanem eltelik Szentlélekkel.

Ő az, aki vezet minket egyéni életünk minden nehézségén át. Ő az, aki vezeti az egész Egyházat is, és ő az, aki féltő szeretettel kíséri az egész emberiség életét, hiszen a Szentírásban olvassuk, hogy »az Úr lelke betölti a fölkerekséget«.”

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szöveg: Zsuffa Tünde

Fotó: Prófusz Ádám

* * *

Győri Egyházmegye

Pünkösdvasárnap Veres András megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztor a délelőtti szentmisében a székesegyházi, a révfalui, a szigeti és a gönyűi plébánia területén működő iskolák diákjait, délután pedig a nádorvárosi Szent Imre- és a szabadhegyi plébániához tartozó fiatalokat részesítette a bérmálás szentségében.

Homíliájában Veres András püspök emlékeztetett: pünkösd a húsvéti időszak lezárása, amikor Krisztus ígérete szerint elérkezett a Szentlélek. Az ünnep egyben az Egyház születésnapja is, nekünk, ma élő keresztényeknek pedig az Egyház újjászületésének napja lehet. 

Ferenc pápa így fogalmaz: „Az Egyház folyton megfiatalodik.” Egyrészt mindig születnek új tagok, akik a keresztség által megfiatalítják az egyházi közösséget, valamint az Egyház megfiatalodik új reményei, a bérmálkozók által is, akik elköteleződve Krisztus és az ő Egyháza mellett készek arra, hogy Isten országát a világban terjesszék és tanúságot tegyenek róla.

Mindnyájunknak, a már korábban megbérmálkozottaknak is feladata, hogy megújuljunk a bérmálás szentségének ajándékaiban, és felszítsuk a Lélek ajándékainak tüzét a szívünkben

– hangsúlyozta Veres András püspök.

Az ünnepről szóló részletes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

* * *

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Pünkösd ünnepén a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékesegyházban az ünnepi Szent Liturgián Kocsis Fülöp érsek-metropolita mondott szentbeszédet.

Rámutatott: ezen a napon érdemes a mi hitünket is mélyebben megvizsgálni. Jézus azt mondja: „Aki hisz bennem, annak lelkéből örök életre szökő víz forrásai fakadnak.” Vajon ezt elmondhatom magamról? Hiszem, hogy a lelkemből örök életre szökő víz forrása fakad? Ezt a Lélekről mondta Jézus, aki ekkor még nem jött el – magyarázza az evangélista. Mondhatom, hogy a lelkemből a Szentlélek örök életre szökő forrása fakad? Van erről tapasztalatom?

Az érsek később felhívta a figyelmet: Jézus ezt a különleges és egyáltalán nem könnyen érthető mondatot – „aki hisz bennem, annak lelkéből örök életre szökő víz forrása fakad” – egy másik mondattal előzte meg. A mai evangélium első mondata így szól: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz bennem, amint az Írás mondja, annak belsejéből élő víz folyói fakadnak.”

Az az igazán hívő ember, aki szomjazik. Aki belátja, hogy szüksége van Istenre, aki vágyik arra, hogy betöltse a Szentlélek.

Ha igazán szomjazom, akkor mindent meg is teszek, hogy ezt a szomjamat oltani tudjam. A Szentlélek oltja ezt a szomjúságot, betölti ezt a vágyakozásunkat. Ez az igazi hit, az igazi világosság: amikor rájövök, mennyire rászorulok Istenre. És éppen amikor esszük és isszuk Krisztus testét és vérét, akkor örömmel énekeljük, hogy láttuk az igazi Világosságot, vettük a mennyei Szentlelket, megtaláltuk az igaz hitet, amit kerestünk, imádjuk a Szentháromságot, aki üdvözít minket.

Kocsis Fülöp szentbeszéde teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Bábel Balázs érsek mutatott be szentmisét a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban pünkösd főünnepén, mely alkalommal ötvennégy fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.

Bábel Balázs szentbeszédében rámutatott, az ünnepen kérjük a Szentlelket, hogy hasson a mi lelkünkre úgy, ahogy az első pünkösdön történt a tanítványokkal. Előtte féltek, azon tanakodtak, hogy ki a nagyobb, majd gyökeresen megváltoztak. Az elköteleződésnek megfelelően mentek a világ nehézségei felé. A Szentlélek eszükbe juttatta mindazt, amit válaszolniuk kell. A Szentlélek által belső átalakuláson mentek keresztül. Ezt kérjük pünkösd ünnepén és a bérmálás alkalmával.

Az érsek elmélkedésében arról is szólt, hogy az emberi test feltartóztathatatlanul öregszik, a biológiai szervezet egyre idősebb, de nem így a lélek. A lélek időskorban is meg tud újulni, bár fiatalkorban is meg tud öregedni. Szent Ágostonnál olvashatjuk:

Megöregít a bűn, de megifjít a kegyelem.”

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Varga László megyéspüspök május 28-án, pünkösdvasárnap a kaposvári Szent Margit-templomban celebrált szentmisét, melyben kilenc fiatalt a bérmálás szentségében részesített. A főpásztor a Szentlélek kiáradásának megtapasztalásáról beszélt prédikációjában, személyes élményéről tanúságot téve.

„Krízisben volt a papságom, az egészségem. Ekkor találkoztam olyan paptestvérekkel egy lelkigyakorlaton, akik hittek abban, hogy

a Szentlélek itt és most működik, itt és most gyógyít és újjáteremt.

Nemcsak kétezer évvel ezelőtt, hanem itt és most is meg lehet tapasztalni a Szentlélekben való újjászületés ajándékát.

Ebben nem hittem. Megvallottam előttük a betegségemet és azt is, hogy krízisbe kerültem, mert nem tudom szeretni az ellenségeimet. S akkor semmi különösebb magyarázat nem történt, nem kezdtek el győzködni, nem kezdtek nagy eszmefuttatásokba, hogy miként kellene az életemet megváltoztatnom, hanem egyszerűen csak imádkoztak fölöttem.

Egyetlen imával, amit fölöttem végeztek a paptestvérek, egy pillanat alatt meggyógyult a fekélyem. Hatalmas forróságot éreztem a testemben, megszűnt a fekélyem, és elmaradt a műtét. Ez volt a kisebb csoda. A nagyobb az volt, hogy valami egészen különleges módon betöltött az öröm. Betöltött egy erő, amit nem ismertem, s újjáteremtett. Minden megváltozott.”

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

* * *

Pécsi Egyházmegye

Pünkösdvasárnap – mivel Felföldi László pécsi megyéspüspök a csíksomlyói búcsún vett részt – Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök celebrált szentmisét a pécsi székesegyházban.

Homíliájában Szép Attila kiemelte, a pünkösdöt megelőző napok szentmiséinek olvasmányai több ízben szóltak arról, hogy

Krisztusnak az a szándéka, hogy tanítványai és a szavukra tanítvánnyá váló testvérek között egyetértés, egység legyen. Olyan egység, amilyen az Atya és a Fiú között van.

A pünkösdvasárnapi ünnep több olvasmánya is ugyanerről az egység iránti vágyról szól. Különböző nyelvű emberek újra megértik egymást, a néptől elzárkózott apostolok bátorsággal telnek el, már egymásra sem néznek úgy, mintha a másik is áruló lenne, és elérkezik a pillanat, amikor Krisztussal is szembe tudnak nézni. Öröm tölti el őket, az összetartozás öröme.

Az egység mindig a Lélek ajándéka, Isten Szent Lelke munkálja. Ahhoz azonban, hogy ezt az ajándékot be tudjuk fogadni, ki kell nyitni a szívünket, el kell fogadnunk az ő munkálkodását benne, és ezt életre is kell váltanunk.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

Pünkösd ünnepén Spányi Antal székesfehérvári püspök hetven fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a Szent István király székesegyházban. A szertartás a székesfehérvári plébániák közös bérmálási ünnepe volt.

Isten Szent Lelke tanítson bennünket új módon látni, segítsen bennünket új módon megérteni a tőle kapott életet, hogy mindig az igazságot követve és az igazságról tudjunk tanúságot tenni a világban”

– mondta a főpásztor.

Spányi Antal arról is beszélt, Jézus tanítványai számára nem volt kérdés, hogy Isten létezik, és hittek Jézusban, de a keresztre feszítéskor elvesztették minden hitüket és reményüket. A feltámadott Krisztussal való találkozás csodája mélyen megérintette őket, mégis a pünkösdkor kapott Szentlélek kellett ahhoz, hogy döbbenetes változáson menjen keresztül az életük. Hirdették az evangéliumot bátorsággal és erővel, üldözés várt rájuk, de életüket adták azért, hogy az örömhír elterjedjen a világon. Tanúságtételük nyomán született meg az Egyház, amelynek mi is tagjai vagyunk.

„Kedves bérmálkozók, ti is ismeritek Jézus tanítását, sok ismeretet szereztetek az evangéliumból Jézusról és az Egyházról. De ez a sok tudás ne csak akkor mutatkozzon meg életetekben, amikor kéritek, hogy Isten segítsen meg a nehéz vizsgák idején, vagy adjon egészséget. Az apostolok nyomán ismerjétek fel, hogy az életet Istennek kell adni, meg kell vallani az Urat, és ki kell állni Egyháza mellett – buzdította a püspök a fiatalokat az elkötelezett keresztény életre. – Életetekkel tegyetek tanúságot Istenről azzal is, hogy naponta imádkoztok, megtartjátok a vasárnapot. A szentségek vételével olyan kegyelmet kaptok, amellyel egyre jobban megvalósítjátok életetekben, amit Jézus tanított és amire Ő hívott benneteket.”

Az ünnepről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Pünkösdvasárnap a szombathelyi székesegyházban közel kétszáz, a város különböző plébániáihoz tartozó fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét két szentmise keretében Székely János megyéspüspök, Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök, valamint Császár István püspöki helynök.

A délelőtti és a délutáni szentmise kezdetén a leendő bérmálkozók köszöntötték a szentséget kiszolgáltató atyákat, kérve imájukat és kézfeltételüket, hogy megkaphassák a Szentlélek hét ajándékát.

A szentmisék főcelebránsa Székely János megyéspüspök volt. Szentbeszédében a szeretetre irányította rá a fiatalok figyelmét, kérve őket, nyissák ki szívüket és lelküket Krisztus előtt. Akkor lehetnek boldogok, ha képesek szeretni.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Pünkösdvasárnap, május 28-án Udvardy György érsek mutatott be szentmisét a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban.

Az érsek szentbeszédében hangsúlyozta: Jézus ismeri, mi lakik az emberben, s ezért bátorít, vigasztal bennünket. Megígérte: „Elküldöm nektek Lelkemet, aki majd bátorít, vigasztal, megerősít, aki majd eszetekbe juttatja mindazt, amit én tanítottam nektek.”
Itt vagyunk most pünkösd ünnepén. Ennek a csodának vagyunk a részesei, és

kimondjuk a Lélek erejében: Jézus Krisztus az Úr. Mert senki sem mondhatja ki ezt, csak akiben a Lélek lakozik.

Pünkösd ajándékát éljük át, és vállaljuk az ezzel járó, Egyházból fakadó küldetésünket. Vállaljuk a méltóság megélését, szolgálatát. Vállaljuk Egyházunk szolgálata által az ember szolgálatát, Krisztus módjára, a krisztusi törvények, Isten országa törvényei szerint és Isten országának erejének megfelelően.

Az ünnepről bővebben ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

*

Udvardy György veszprémi érsek pünkösdvasárnap a bérmálás szentségében részesítette az erre felkészült tizenkét fiatalt és négy felnőttet a pókaszepetki Szent Péter és Pál-templomban.

A főpásztor homíliájában így fogalmazott: A világban annyi minden mutatja magát jónak, biztosnak, egyedüli célra vezető megoldásnak. Jézus Krisztus az Úr, nincs más, ő az, aki tanít, csodákat tesz, útmutatás ad, aki értünk, mindannyiunkért meghalt és feltámadott. Az Ő tanítása soha nem fog megbicsaklani!

A bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

 

Kiemelt fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria