Szükség van „tornacipős szentekre” – Megkezdődött a házasság hete Dunaharasztiban is

Hazai – 2022. február 14., hétfő | 19:40

A dunaharaszti plébánia a házasság hetének minden napjára programmal készül: előadással, szentségimádással és kerekasztal-beszélgetéssel várják az érdeklődőket. A nyitó szentmisét Bógár Zsolt káplán mutatta be február 13-án a Szent István király-templomban. Prédikációjában Lisieux-i Szent Teréz 2015-ben szentté avatott szüleit állította példaképül.

Láng András plébános, Bógár Zsolt káplán és a Dékány házaspár szervezték idén a házasság hete programsorozatot Dunaharasztiban. Fontosnak tartják, hogy ezek az alkalmak mindenkit megszólítsanak, azokat is, akik elváltak vagy válságban van a házasságuk.

Előadónak meghívták Mohos Gábor püspököt, kerekasztal-beszélgetésre diakónusokat feleségükkel együtt. Csendes és énekes szentségimádásban könyörögnek a családokért, a válságban lévőkért és az elváltakért. Az elhunyt házastársakért szentmisét mutatnak be, a gyerekek pedig a záró szentmisén kapnak külön áldást.

Dékány Zsolt és Pap Zsuzsa a dunaharaszti END (Équipe Notre Dame; magyar fordításban: Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére) közösség városfelelősei. Magyarországon ez a házasközösség Gyömrőn, Debrecenben, Vácon és Dunaharasztiban működik. Ez utóbbi településen 2008-ban jött létre a közösség, most már négy csoportjukba húsz házaspár jár. Találkozásaikon, melyeken pap is részt vesz, a házaspárok megosztják aktuális élettapasztalataikat, átveszik az alkalom adott témáját, közösen vacsoráznak és imádkoznak, néha játszanak is. Nyáron családos táborban találkoznak egymással, egy évben egyszer ünnepélyesen megújítják a házassági fogadalmukat. A közösség részt vesz a jegyesoktatásban is a plébános, Láng András kezdeményezésére.

Dunaharasztiban nemcsak az END közösség, hanem a másfél évvel ezelőtt megalakult KACS (Keresztény Anyák és Családok) is nagy vonzerővel bír. A pandémia első hulláma előtt eredetileg baba-mama körnek indult a tízfős közösség, de a karantén alatt, az online programok révén is egyre gyarapodott a csoport; ma már 83 család vesz részt az alkalmakon. A piciknek és szüleiknek a Ringató és az oviskör ad találkozási lehetőséget, a plébánia fiataljai a Szentjánosbogár közösségbe tömörülnek. Negyvenen bérmálkoztak 2021 nyarán, akikből megalakult a FIKK (Főnix Ifjúsági Katolikus Kör), hogy a fiatalok ne széledjenek szét a szentség felvétele után.

*

A házasság hete nyitó szentmiséjére vasárnap délután megtelt a Szent István király-templom, mint máskor is. Első szentáldozásra készülő gyerekek ültek az első sorokban vezetőikkel. Az oltár előtt égő gyertyák között két nagy karikagyűrű és a kereszt jelezte: a házasság szentsége áll most egy hétig a figyelem középpontjában.

Bógár Zsolt a szentmise elején elmondta, ezen a különleges vasárnapon, a házasság hete kezdetén az Egyház a házasság szentségében élőkért imádkozik, de gondolunk a válságban lévőkre, az elváltakra és újraházasodottakra, az özvegyekre is. A szentmisében Csollány Szilveszter olimpikon lelki üdvéért, családjáért és szeretteiért is imádkoztak. A tragikusan fiatalon elhunyt sportoló a káplán egy jelen lévő kedves barátjának a keresztfia volt.

A káplán prédikációja elején hangsúlyozta, fiatal papként mennyire fájdalmas volt szembesülnie a családok valós helyzetével. Sokakon nem is látszik, mennyire küzdenek azzal, hogy a házasságuk omladozik, a férj és feleség nem tud egymással mit kezdeni, vagy nem tudják egyetértésben nevelni a gyerekeiket. Borzasztó azt is látni, hogy ha megtörik egy házasság, a szülők saját igazukhoz ragaszkodva szinte vonszolják a gyerekeket maguk között, akiknek így sokszor kétlaki életet kell élniük.

Lisieux-i Szent Teréz szüleit, Zélie Guérint és Louis Martint 2015-ben avatta szentté Ferenc pápa, aki arra is figyelmeztet, hogy szükség van „tornacipős szentekre”.

Ne szalassz el egyetlen lehetőséget sem egy kis áldozat meghozatalára, legyen az egy mosolygós tekintet vagy egy kedves szó. A legkisebb dolgot is a jóért, a szeretetért tedd!” 

– idézte a szónok a lisieux-i karmelita szent figyelmeztetését, aki bizonyára azért is tudott ilyen egyszerű, mélyről fakadó gondolatokra jutni, mert a szülei is szentségre törekedtek.

Zsolt atya Szent Teréz szüleinek öt tanácsát ajánlotta a jelenlevők figyelmébe, melyek megtartásával a szülők úgy tudnak gyermekeikhez viszonyulni, hogy azok valóban „tornacipős szentek” lehessenek.

Ajánld Isten oltalmába a gyermekedet már az élete kezdetén!

– szól az első tanács. Sokszor nem érzik magukat a szülők jó apának, anyának, pedig valószínű, hogy a legjobb tudásuk szerint nevelik a gyermekeiket. Az ajándékozó Isten nélkül alkalmatlanok vagyunk az anyaságra, apaságra, de a papságra vagy bármilyen feladatra is. Első gyermekük keresztelési szertartásában ezért is kap külön áldást az anya és az apa.

A második tanács, hogy

szeressük a gyerekünket bőséges szeretettel.

Louis és Zélie beceneveket is adtak a gyerekeknek, amivel kifejezték ezt a túláradó kedvességet, figyelmet.

Ne add fel, ha a gyermeked nehéz eset! –

szól a harmadik tanács. Valljuk be, nemcsak a gyermek, hanem a házastárs vagy bárki más is tud nehezünkre esni, sőt néha önmagunk számára is nehéz esetek vagyunk – fogalmazott. Annak kapcsán, hogy hogyan tudunk jól viszonyulni a nehéz embereinkhez, egy történetet mesélt el Zsolt atya saját hitoktatása tapasztalatából. Ingerültsége szelíd, türelmes szeretetté változott egy nehezen kezelhető gyermek felé, amikor Don Bosco tanácsára gondolt. A gyermek is megváltozott ettől, megnyugodott, együttműködővé vált.

Légy példa a gyermeked számára!

– így szólt Louis és Zélie következő megszívlelendő tanácsa. Ha marakodunk, szitkozódunk, a gyermekünk is átveszi ezt a viselkedést. Zsolt atya elmondta, sok fiatal beszámol neki arról, hogy nem érzik a szüleik szeretetét, nem emlékeznek ennek a megnyilvánulásaira. Valakinek ebből az állapotból ki kell lépnie, különben „érzelmi hullákat” nevelünk, és ezt nem engedheti meg magának egy ember sem, aki Istentől ajándékba kapta a gyermekét – figyelmeztetett.

Játssz a gyeremekeddel!

– szól az utolsó tanács. Ma nagy a kísértés, hogy akár a hároméves gyerekeink kezébe is technikai eszközöket adjunk, amivel jól elvannak. Szinte különlegesség, ha egy kicsinek mesekönyvei, játékai vannak, ha játszanak vele a szülők, és mesélnek neki. Pedig a játék minket is tölt – bátorított.

Ha ezek megélését túl ideálisnak érezzük, akkor is vállaljuk, hogy legyünk ideálok, bármilyen helyzetben is vagyunk – buzdított szentbeszéde végén a káplán. – Legalább egy lépést tegyünk meg! Ha kell, kérjünk segítséget, ne legyünk elesettek, nyúljunk a segítség után!

A hitvallás után a házastársak egymás kezét fogva megerősítették a házasságkötéskor tett ígéretüket:

„Kedvesem! Szeretetből kötöttem veled egybe az életem. Továbbra is ígérem, hogy megőrzöm irántad való hűségemet jó- és balsorsban, egészségben és betegségben, és hogy téged tisztellek és szeretlek életemnek minden napján. Isten engem úgy segéljen!”

Bógár Zsolt megáldotta a házaspárokat életük minden területéért hosszan könyörögve, majd szenteltvízzel meghintette őket.

A szentmise végén Zsolt atya arra hívott, sokszor öleljük meg a házastársunkat, mondjuk ki, hogy szeretjük őt. Dicsérjük, öleljük meg a gyerekeinket is, és játsszunk velük. Szeressük egymást különlegesen!

A dunaharaszti házasság hete programsorozatról eseménynaptárunkban bővebben tájékozódhatnak.

Szerző: Vámossy Erzsébet

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria