Találkozások a találkozásig – Lelki programok hangolnak Ferenc pápa csíksomlyói látogatására

Külhoni – 2019. április 25., csütörtök | 17:28

Györgypál Enikő, a csíksomlyói pápalátogatás lelki programjaiért felelős koordinátor számol be az előkészület jegyében rendezendő eseményekről.

A minap a kedvenc zakómban siettem egy rendezvényre. Odaérve megszólított valaki a sorban. „Ez egy Élő Erdély-logó?” – mutatott a kitűzőmre. „Biza az!” – feleltem, és összemosolyogtunk. Az a hely, amelyet most a világ egyik legbefolyásosabb „celebje” meglátogat, az az élő, élni akaró Erdély, a sokszínű Erdély, a mi Erdélyünk. Ennek jelképét viselem a szívem fölött. Ez olyan, mint esőernyővel várni az esőt.

„A találkozás a nyolcadik szentség” – szokták mondani. Ez a pápalátogatást előkészítő folyamat találkozás értékeinkkel, távlatainkkal, egymással és a keresztény kultúra gazdagságával. Erre a „Járjunk együtt!” mottó konkrétságával érdemes készülni.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottságával karöltve sikerült néhány pasztorációs irányelvet kidolgoznunk ebben a készületben. Ezek elérhetők a Pontifex.ro oldalon. Ezen irányelvek Ferenc pápa lelkiségének forrásait veszik alapul: Szent Ferenc és Szent Ignác örökségét. Ugyanakkor saját példaképeinkre hívják fel a figyelmet, többek között Márton Áron püspökre, aki népéért és a rábízottakért bátran vállalta a munkát, a szenvedést, az üldöztetést. Ebben az időszakban együtt örülünk a görögkatolikus testvérekkel, és hisszük, ahogy kitartásuk, helytállásuk eredményeként június 2-án hét boldoggá avatás történik Balázsfalván, úgy a mi elkötelezett ragaszkodásunk is hamarosan példaképet adhat a világegyház számára, boldog emlékű Márton Áron személyében.

Irányelveink, ezek az inspirációs segédanyagok hangsúlyozzák az Egyház máriás dimenzióját is: Ferenc pápa a közös és megkülönböztetett felelősségről beszél a Laudato si’ kezdetű enciklikájában a közös otthonunk gondozása kapcsán. Arra bátorít, hogy mindenki találja meg a saját helyét, szerepét, feladatát ebben az egész folyamatban, civil, szakmai és egyházi életében egyaránt. Tapasztaljuk, hogy jövőnk építésében elsősorban egymásra számíthatunk. Kíváncsian keressük, hogyan lehet, hogyan tudunk együtt járni, haladni az úton, egyre közelebb kerülve egymáshoz és a Jóistenhez. Az előkészületnek különböző állomásai vannak. Az irányelvek mentén a különböző plébániákon és lelkiségi csoportokban olyan alkalmakat szerveznek, amelyek nyomán az Egyház sokszínűségét és gazdagságát ismerhetik meg az érdeklődők. Már zajlanak ezek a programok a Katolikus Magyar Bibliatársulat, a különböző mozgalmak és egyházközségek szervezésében. Május végén számos egyetemi tanár, teológus tart ismertető előadást a csíki régióban, ezzel segítve a találkozásra való hangolódást.

Május 31-én, pénteken, közvetlenül a pápalátogatás előtti napon a csíkszeredai templomok 19 órától szentmisével várják a zarándokokat, és egész éjszaka folyamán nyitva állnak majd, várva a megpihenni, felfrissülni vágyó zarándokokat.

A lelkiségi mozgalmak közös virrasztásra hívják a zarándokokat a Segítő Mária Gimnázium kollégiumának kápolnájába. Ferenc pápa szorgalmazza a szentségi jelenlétben töltött időt, felhívásban kérte a 24 órás szentségimádásokat. Mindezt ma, ebben a korban, amikor oly nagy szükség van a minőségi jelenlétre kapcsolatainkban, találkozásainkban. Konkrét elköteleződésre hív, kapcsolataink, figyelmünk megújítására. A zarándokok hajnalban a virrasztás után közösen indulnak a csíksomlyói nyeregbe.

Június 1-jén, reggel 6 órától találkozásra hangoló program fogadja a nyeregben az érkezőket. Ennek célja előkészíteni a jelenlévőket a találkozásra, az együtt ünneplésre, lehetőséget nyújtva számukra, hogy megtapasztalják Egyházunk gazdagságát, sokszínűséget, és inspirációt kapjanak az együtt járásra, haladásra.

A felkészülés időszakában nagy szerepet vállaltak a csíksomlyói plébánia képviselői, a Szent Ferenc lelkiségét élő szerzetesek és világiak, a karizmatikus megújulás tagjai, a Fokoláre mozgalom képviselői, a jezsuiták, akik Szent Ignác lelkiségét élik, a Házas Hétvége képviselői, valamint az ifjúság.

A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség munkatársai együttműködésben a CSIT Banddel, Kelemen Gábor által írt dallal készülnek és készítik fel a fiatalokat. A Járjunk együtt! című dalt a Resurrexiten, a zenecsoportok találkozóján mutatják be Csíkszeredában, május 2–4. között.

A pápai szentmise után a nyeregben a Mustármag Énekegyüttes előadja a Népemért vállalom című zeneművet, mely Márton Áron püspök életéről, elkötelezettségéről és szolidaritásáról szól, mely ma is követendő példa mindannyiunk számára. Vele, az ő példája nyomán megtanulhatunk újra együtt járni, haladni. Oly sokakat részesített a püspök a felnőtt, felelős kereszténnyé válás szentségében bérmaútjain, ideje ma, hogy elkötelezett, tevékeny munkatársai legyünk közös otthonunk építésénél.

Induljunk és járjunk együtt, mert számos találkozást kínál ez az időszak!

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Csúcs Endre

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria