Tarjányi Bélára emlékeztek a Bibliaközpontban

Hazai – 2022. augusztus 18., csütörtök | 12:54

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti központjában augusztus 15-én hálaadó szentmisét mutattak be a 80 éve született és tavaly augusztusban elhunyt Tarjányi Béla professzor emlékére. A Bibliaközpont nagyterme megtelt a Bibliatársulat alapítójának tisztelőivel. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök volt. Thorday Attila beszámolóját olvashatják.

Bevezető szavaiban Székely János püspök felidézte egykori tanárának, majd biblikus kollégájának színes, derűs egyéniségét. Elmondta, hogy mindmáig elevenen él hallgatóiban, ahogy Pál apostol leveleit kommentálva azon tűnődött, hogy mi abban az emberi, korhoz kötött tanítás, és mi az örök érvényű kinyilatkoztatás. Feledhetetlen számára az is, ahogy Tarjányi professzor Márk evangéliumát elemezve az isteni üzenet mélységéibe vezette hallgatóit.

Az idők jeleit felismerve – és a német és osztrák kapcsolatait felhasználva – 1990-ben megalapította a hazai bibliaapostolság intézményét, a Szent Jeromos Bibliatársulatot. Istenadta nyelvtehetségét kamatoztatta, amikor maradandót alkotott a Szentírás Káldi-féle fordításának új kiadásával.

Tarjányi Béla professzor utódja (mind a PPKE HTK Újszövetségtudományi Tanszékén, mind a Bibliatársulat élén), Kocsis Imre professzor a Boldogasszony-napi ünnepi szentmisében a Magnificat szavait olvasta. Homíliájában Mária hálaszavait, miszerint „nagyot művelt velem a Hatalmas”, kiegészítette azzal, hogy nemcsak Máriával tett nagyszerű dolgokat az Isten, hanem általa vitte végbe a megváltás művét. Ezt az üdvösségtörténeti igazságot igehirdetésében Imre atya úgy aktualizálta, hogy elődjének életére vonatkoztatta: „Isten nagyszerű dolgokat tett Tarjányi Bélával, s egyúttal általa is folytatta művét közöttünk és értünk. Ezzel a hálával vagyunk Isten és az ő szolgája iránt, s ez a megemlékezés gyűjtötte össze papjainkat és a híveket a Bibliaközpontban augusztus 15-én.”

A szentmisét követően szeretetvendégség keretében beszélgethettek a jelenlévők, majd a Bibliatársulat alelnöke, Thorday Attila atya egy 40 perces kisfilmet vetített le. Az általa készített összeállítás egy tíz évvel ezelőtti szentföldi zarándokút eseményeit idézte fel. Annak idején néhány egykori diákja, akik biblikus szakemberekké váltak, Tarjányi professzor 70. születésnapját azzal kívánták feledhetetlenné tenni, hogy meghívták egy közös zarándokútra (résztvevők voltak: Tarjányi Béla, Székely János, Kocsis Imre, Cziglányi Zsolt és Thorday Attila). A Szentföld kiváló ismerője, Székely János akkor is és a filmet együtt nézve ezúttal is elevenné tette hallgatói számára a szent helyekhez fűződő bibliai eseményeket. Tanulságos volt mindezen élményeket felidézni, ugyanakkor szeretetteljes légkörben megemlékezni Béla atyáról és mindarról, amit „vele és általa vitt végbe az Úr”.

Forrás és fotó: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

A szentmise celebráns papjai balról jobbra: Varga Zoltán SP, Székely János, Nyúl Viktor, Thorday Attila és Kocsis Imre