Teremtésvédelmi nappá nyilvánították Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét az Egri Főegyházmegyében

Hazai – 2017. március 22., szerda | 19:00

Ternyák Csaba egri érsek teremtésvédelmi nappá nyilvánította március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét. A teremtésvédelmi nap programjait március 22-én, szerdán sajtótájékoztató keretében ismertették.

Ezen a napon, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az egyházi fenntartású intézmények takarítási, szemétszedési akciót szerveznek környezetükben. Egerben a 24-es főút melletti határkereszt térségét tisztítják meg a szeméttől – hangzott el a programot ismertető sajtótájékoztatón.

Ficzek László, a főegyházmegye általános helynöke a teremtésvédelem kapcsán a Szentírásból a Teremtés könyvét idézve elmondta: Isten azért adta a világot az embereknek, hogy törvényei szellemében vigyázzanak rá, óvják, és úgy adják át utódaiknak. Ferenc pápa Laudato si’ (Áldott légy) kezdetű enciklikája e témában világít rá az emberiség felelősségére. Az általános helynök kiemelte: Ternyák Csaba egri érsek teremtésvédelmi referenst nevezett ki az egyházmegyében, ezzel is hangsúlyozva a téma fontosságát, az egyházmegyei teremtésvédelmi nap pedig alkalmat ad arra, hogy tettekkel is kifejezzük mindezt.

Németh Zoltán teremtésvédelmi referens elmondta: az előzetes információk szerint az Egerben működő négy egyházi fenntartású intézményből mintegy 70-80 tanár és diák vesz részt az akcióban, s a közös takarításba Ternyák Csaba egri érsek is bekapcsolódik. A főegyházmegye többi intézménye  saját környezetében szervez takarítást. Németh Zoltán elmondta még: teremtésvédelmi referensként feladata, hogy átfogó stratégia készüljön, s a szombati akció egy folyamat kezdete legyen, ne csupán egyedi alkalom. Az egri program közreműködő partnere a Városgondozás Eger Kft., a cég gondoskodik a védőeszközökről, a szemeteszsákokról és az összegyűjtött hulladék elszállításáról.

Balázs Dániel egyetemi hallgató úgy fogalmazott: generációk szemléletét kell megváltoztatni, s különösen fontos, hogy a fiatalok is megértsék, hogy miért kell vigyázni a teremtett  világra, s hogy felismerjék, háttérbe kell szorítani az anyagias szemléletet.

A március 25-én,  szombaton  10 órakor kezdődő egri programra elsősorban az intézményeket hívták meg, de minden segítőt szeretettel fogadnak a 24-es főút melletti határkeresztnél.

* * *

A továbbiakban Ternyák Csaba egri érsek sajtóközleményének részletét adjuk közre.

„Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet.”

Ferenc pápa Laudato si’ (magyarul: Áldott légy) kezdetű, az Isten által, minden teremtmény közös otthonának teremtett világ gondozásáról 2015-ben kiadott enciklikája szellemében, Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának fent idézett sora jegyében, a tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) számú EMMI- [Emberi Erőforrások Minisztériuma – a szerk.] rendelet 10. § (1) bekezdésében előírt fenntarthatóság-környezettudatosság tematikus hét céljaival összhangban 2017. március 25-ét, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét, egyházmegyei teremtésvédelmi napnak nyilvánítottam.

A teremtésvédelmi nap részeként az Egri Főegyházmegye Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben működő 48 köznevelési intézményének diákságát, alkalmazottjait és lelkipásztorait arra kértem, hogy a helyi közösségek összefogásával a belső indíttatást érző önkéntesekkel, a média nyilvánossága mellett tegyék szebbé környezetüket, tisztítsák meg, keltsék életre környezetük egy-egy szemetes, elhanyagolt részét.

Napjainkban a természet és a környezet védeleméről sok szó hangzik el a médiában, amelyeket hitelesen tettekkel támaszthatunk alá. Az enciklika és Assisi Szent Ferenc szellemében kiemelkedően fontosnak tartom, hogy az ember a teremtett világot Isten helyetteseként óvja és őrizze, és ne hagyja roszabb állapotban utódaira, mint ahogyan elődeitől átvette.

Felhívtuk az iskolák vezetőinek figyelmét arra is, hogy a szemét összegyűjtése és elszállítása mellett további, helyben szükségesnek tartott teremtésvédelmi-környezetvédelmi akciókat is megvalósíthatnak. Az intézményvezetőket megbíztuk azzal, hogy a helyi akciókhoz szükséges feltételekről – például egészség-balesetvédelmi oktatás, védőkesztyű, szemeteszsák, gyűjtőkonténer, szállítóeszköz és az összegyűjtött hulladék elszállítása – lehetőség szerint a helyi köztisztasági szervezettel együttműködve gondoskodjanak.

Felkértük a tanárokat arra, hogy az Isten által teremtett világ védelméről, a mai, technikai vívmányokban bővelkedő korunk emberének fokozott felelősségéről például osztályfőnöki, földrajz-, biológia- vagy hittanórákon beszélgessenek a tanulókkal. Szándékunk szerint az intézményeinkbe elektronikus úton elküldött Áldott légy kezdetű pápai enciklika segíthet abban, hogy ezekre az alkalmakra kellőképpen fölkészülhessenek.

A helyi akciók részeként Egerben, az Egerbakta felé vezető 24-es főút mellett, a település határát jelző táblától körülbelül 500 méterre álló vörös színű határkereszt melletti földterületen lerakott szemét összegyűjtését és gyűjtőhelyre szállítását szerveztük meg.

Az akció kezdetének időpontja: 2017. március 25., szombat 10 óra. 

Iskoláinkat arra kérjük, hogy a teremtésvédelem-környezetvédelem jegyében megvalósított helyi akcióikról készítsenek és küldjenek a Szent István Rádió és a Szent István Televízió részére hang- és/vagy filmfelvételeket, szöveges és fényképes beszámolókat azért, hogy a jó példák és gyakorlatok másokat is hasonló események szervezésére indítsanak. 

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Egri Főegyházmegye; Bioecogeo.com

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria