Több katolikus püspök és egyházi személy vehetett át állami kitüntetést

Hazai – 2021. június 3., csütörtök | 19:00

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Áder János köztársasági elnök által március 15. alkalmából odaítélt állami kitüntetéseket adott át június 3-án délután Budapesten, a Miniszterelnökség központi hivatalának is helyet adó Karmelita épületben.

A kereszténység és a magyar nemzet szoros kapcsolatban áll egymással – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes a kitüntetések átadása előtt mondott beszédében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarok számára különösen tanulságos a nemzeti lét és a kereszténység összekapcsolódása, hiszen népünk ennek köszönhetően tudott megmaradni. Mert Szent István „a kereszténység fundamentumára építette fel a magyar nemzet katedrálisát”.

Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy mindenkinek felelőssége és küldetése, hogy azt az értékgazdagságot, amelyet a nemzeti közösség generációkon, századokon, történelmi korokon keresztül megőrzött, megőrizze, kibontakoztassa és felmutassa. „Ez az a gazdagság, amit csakis kizárólag mi adhatunk az emberiségnek: a magyar a magyarságát, a lengyel a lengyelségét, a francia a franciaságát, a horvát a horvátságát.” 

A miniszterelnök-helyettes az állam nevében köszönte meg valamennyi kitüntetettnek „nemzetmegtartó szolgálatát”.

A délutáni rendezvényen Semjén Zsolt 34 kitüntetettnek adott át állami elismeréseket. A rendezvényen részt vett Erdő Péter bíboros, prímás, Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és Németh Emma miniszteri biztos.

*

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint a katolikus nevelés érdekében végzett munkája elismeréseként dr. Ternyák Csaba metropolita, az Egri Főegyházmegye érseke;

több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papnövendékek szellemi és lelki felkészítését szolgáló nevelői tevékenysége elismeréseként Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke;

a diaszpórában élő magyar nemzettársaink anyanyelvű hitéletének biztosítása, valamint a keresztény értékek továbbadása érdekében végzett több évtizedes, odaadó szolgálata elismeréseként dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Diaszpóra Tanács Egyházi és Cserkész Szervezetek Regionális Ülésének társelnöke;

valamint a betegek és elesettek önzetlen támogatása és a felnövekvő generációk nemzettudatának erősítése iránt elhivatott papi szolgálata, valamint a keresztény, illetve az egyetemes emberi értékek melletti következetes kiállása elismeréseként Lambert Zoltán protonotárius, kanonok, érseki tanácsos, a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia volt plébánosa.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át mások mellett a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat létrehozásában, illetve a hátrányos helyzetűek, a fiatalok és a családok felkarolásában vállalt szerepe, valamint a görögkatolikus egyház értékeit a hazai és határon túli magyar közösségekben képviselő szolgálata elismeréseként dr. Seszták István Pál, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett több évtizedes papi szolgálata során a Magyarországon élő horvát nemzetiség lelkipásztori ellátása, valamint a hitoktatás és a közösségépítés területén végzett munkája elismeréseként Bacsmai László, a Mohácsi Esperesi Kerület esperese, a Mohácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa;

a gyermekek nevelése és hitének erősítése iránt elhivatott, példaértékű hittantanári tevékenysége elismeréseként Horváth Zoltán István protonotárius kanonok, esperes, az Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébánosa, a budapesti Szent Margit Gimnázium volt hittantanára;

a magyar görögkatolikus közösségeket évtizedek óta szolgáló lelkipásztori tevékenysége, valamint szépirodalmi témájú ismeretterjesztő írásai elismeréseként dr. Legeza József, a Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia parókusa, a Görögkatolikus Szemle havilap egyik alapítója;

a határon túli magyarság körében végzett elkötelezett szolgálata, valamint a hazai görögkatolikus hívők összefogását szolgáló, kiemelkedő közösségépítő munkája elismeréseként Orosz István görögkatolikus pap, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója;

két évtizedes lelkipásztori szolgálata, közérthetően megfogalmazott morálteológiai útmutatásai, valamint közösségépítő, élet- és családvédő tevékenysége elismeréseként dr. Papp Miklós, a Hajdúdorogi Főegyházmegye parókusa, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Morálteológiai Tanszékének tanszékvezető főiskolai docense;

az újonnan alapított egyházmegye intézményi rendszerének kialakításában és bővítésében vállalt szerepe, több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papi hivatást népszerűsítő, nagy hatású hittanári munkája elismeréseként dr. Papp Tibor görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke;

a maradandó közösségek létrehozása, valamint az egyházi épületek fejlesztése és igényes felújítása iránt elhivatott, több évtizedes lelkipásztori és tanítói szolgálata elismeréseként Pásztor Bazil Tibor nyugalmazott görögkatolikus esperes-parókus, a Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend káplánja;

a Budaörsön élő német kisebbség hagyományainak ápolása, illetve a település katolikus templomának és szakrális emlékeinek megóvása érdekében végzett, a rábízottakat több mint hat évtizede elkötelezetten szolgáló lelkipásztori tevékenysége elismeréseként Varga János kanonok, főesperes, a budaörsi Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa;

valamint a katolikus sajtó területén kiemelkedő, több évtizedes újságírói pályafutása, számos példaértékű életutat hitelesen bemutató interjúkötete, valamint a hazai kommunikációsszakember-képzésben vállalt szerepe elismeréseként Elmer István József Attila-díjas író, újságíró.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át mások mellett a premontrei rend magyarországi tanítói missziójának szervezésében, valamint több gimnázium és általános iskola, illetve a prépostság működési feltételeinek megteremtésében vállalt szerepe elismeréseként Boldvai Márton Bertalan, a Csornai Premontrei Prépostság perjele, a Csornai Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa;

valamint a Magyarországon élő ruszin közösség összefogásában, illetve képviseletében vállalt szerepe, valamint kultúrájának ápolását és széles körű népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként Szónoczky János Mihály, a Miskolci Egyházmegye nyugalmazott görögkatolikus papja, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnökhelyettese.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett a Magyar Katolikus Egyház és a média világa közötti kommunikáció koordinálása terén végzett színvonalas munkája elismeréseként Fritzné Tőkés Éva sajtóreferens, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálatának vezetője.

Forrás: Miniszterelnökség; MTI

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria