Utolsó útjára kísérték Pálos Frigyest Vácon

Hazai – 2019. március 22., péntek | 19:51

Pálos Frigyes Leó temetése alkalmából március 20-án Beer Miklós váci megyéspüspök mutatott be szentmisét a váci székesegyházban, Varga Lajos váci segédpüspök, Koza József tiszteletbeli kanonok, prépost, címzetes esperes, Tóth Ferenc esperes és Gedeon József koncelebrálásával.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Pálos Frigyes Leó hatvani prépost, őrkanonok, címzetes esperes, Tereske, Hatvan és Vác díszpolgára, nyugalmazott plébános 2019. március 12-én, életének 96., papságának 72. évében hunyt el. Halála óta kanonoki helyét – ahol minden ünnepi szentmisén ült – gyászlepel borítja.

Az engesztelő szentmiseáldozatot Beer Miklós váci megyéspüspök mutatta be; a székesegyházat a váci és más egyházmegyék paptestvérei, az elhunyt családtagjai, hatvani, tereskei és váci hívek töltötték meg, akik a délelőtt folyamán az elhunyt koporsója előtt rótták le kegyeletüket.

„A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését” – e Szent Pál-i gondolattal kezdte szentbeszédét a megyéspüspök, aki Frici atyát Isten olyan fiának nevezte, akinek hitéből fakadó hűséges papi élete sokak számára reménységet adott. Az utóbbi időben látása és hallása lassan fogyatkozott, a járása is nehézkessé vált, de hite az utolsó pillanatig növekedett. A Jóisten akaratára hagyatkozva élt és készült a nagy útra, az Úristen hívó szavára.

Beer Miklós hálás szívvel emlékezett vissza első találkozásukra, mikor ő gimnazista volt és Frici atya hitoktatójuk lett, fiatalos lelkesedését megismerve osztálytársaival együtt szívükbe zárták őt. Aztán tanára életének fontosabb állomásait mutatta be a főpásztor, Frici atya szűnni nem akaró lelkesedését, életét jellemző lángoló tüzét, amit jelmondata: „Mert emészt a buzgóság házadért…” (Zsolt 68,10) is kifejez. Az Úristen, az Egyház, az Isten háza számára mindenek előtt való volt.

A püspök beszédében felsorolta azokat a templomokat, amelyeket az elhunyt felújított, épített, majd kimeríthetetlen tudását méltatta: „Frici atya nemcsak papként, hanem szakemberként is építette az Egyházat. Szüntelenül tanított, és most, itt, a ravataláról is tanít minket, üzen nekünk, hogy hinni tudjunk Jób szavainak (Jób 19,25): »tudom, hogy megváltóm él« és feltámadt. Frici atya, imádkozz érettünk a többiekkel, akik már vártak Téged ott, és várjatok minket is…”

A szentmise végén három búcsúbeszéd hangzott el. „Nem tudjuk kimondani ezt a szót, hogy: halál, csak ha utána ezt is kimondjuk: élet. Az árnyékot csak azért látjuk, mert van fény, s a halállal azért merünk szembenézni, mert van élet; a mulandóról azért beszélhetünk, mert van örökkévaló” – ezzel a gondolattal kezdte Horváth Richárd, Hatvan polgármestere búcsúztatóját a hatvani közösségek nevében. Majd elmondta, hogy Frigyes atya 72 éves papi szolgálatából 34 évet Hatvanban töltött, olyan történelmi időkben, mint a legsötétebb Rákosi-diktatúra, vagy éppen a Kádár-korszak már valamelyest konszolidáltabb, de a hívő keresztényi lelkeket továbbra is az ateizmus ideológiai béklyójába verő rendszerében.


A hatvani polgármester méltatta az elhunyt tudományos munkáját, kulturális és szakrális épített örökségét, az emberi szívekben élő hit iránti alázatát, a szegények iránti szolidaritását és igaz keresztényi szeretetét. „Brilliáns képességű szónokként egyházi prédikációi, homíliái sokak lelkét ébresztették fel és fordították új élet irányába” – mondta a polgármester.

Ezt követően Meló Martina, Tereske polgármestere mondta el faluközössége nevében búcsúztatóját, amelyben hálás szívvel emlékezett meg arról, hogy Frici atya minden törekvése arra irányult, hogy hasznára, javára legyen övéinek és közösségének. Elmondta, hogy Pálos Frigyes 1960–1978-ig állt a tereskei hívek szolgálatában. Lelkipásztori hivatása mellett kutatómunkát végzett: az ő nevéhez fűződik a tereskei középkori bencés apátság és temploma régészeti feltárása, illetve az is, hogy napvilágra került a Szent László-legenda hat jelenetből álló, a trianoni Magyarországon egyedüli falképciklusa. A településvezető beszédében kitért arra is, hogy templomuk gótikus elemeinek rekonstrukciója éppen a Pálos Frigyes halála előtti napon kapott jóváhagyást az Örökségvédelmi Hivataltól.

Hegyi László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezető kormányfőtanácsosa búcsúbeszédében Pálos Frigyes bölcsességét, élettapasztalatát, világra való nyitottságát és szorgalmát, a nehézségekhez való hozzáállását emelte ki.

A szentmise végén Beer Miklós megyéspüspök beszentelte a koporsót, majd elindult a gyászmenet a székesegyház altemplomába, ahol Pálos Frigyes Leó földi maradványait a kanonoki kriptában helyezték örök nyugalomra.

A szertartás során a Gödöllői Premontrei Szkóla teljesített zenei szolgálatot Balogh Péter Piusz apát vezetésével, orgonán közreműködött Varga László atya, a váci székesegyház karnagya.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria