Vallási vezetők találkozója Tiranában – a béke mindig lehetséges

Kitekintő – 2015. szeptember 7., hétfő | 16:09

Nemzetközi béketalálkozót rendeznek Tiranában szeptember 6. és 8. között a Szent Egyed közösség szervezésében – tájékoztat a Vatikáni Rádió és a Santegidio.org.

Több ezer ember érkezett az albán fővárosba számos európai országból, hogy részt vegyen azon az évtizedek óta évente megrendezett találkozón, amelyen a világvallások vezetői, a nemzetközi kulturális és politikai élet képviselői – idén több mint négyszáz ember – folytatnak párbeszédet, osztoznak egymással a béke iránt való elkötelezettségben. Az alkalmon jelen van Fabiny Tamás evangélikus püspök, a Lutheránus világszövetség alelnöke is.

A béketalálkozón a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban összehívott assisi találkozó szellemében a világvallások vezetői hitet tesznek amellett, hogy a vallások mindig a békét képviselik.

Ferenc pápa a béketalálkozóra írt üzenetében a különböző vallások képviselői – 1986 óta tartó – zarándoklatának nevezte a Szent Egyed közösség által megszervezett nemzetközi rendezvényt. A folyamatosan változó történelmi színterek között, a népeket érintő, mélyreható, olykor drámai változások idején egyre jobban érzékelhető, milyen nagy szükség van arra, hogy a különböző vallások követői találkozzanak egymással, párbeszédet folytassanak és együtt munkálkodjanak a békéért Assisi szellemében.

A pápa osztozik abban a döntésben, hogy Tirana lett a találkozó színtere. Az európai országok közül elsőként maga is Albániát látogatta meg, hogy a szörnyű üldöztetések ideje után a békés együttélésre bátorítson. A vértanúk hosszú sora azt üzeni számunkra, hogy a hit nem hódol be a gonosz hatalma előtt. A világ egyik országában sem akarták kizárni ilyen erősen Istent egy nép életéből, ez a nép azonban a szabadság beköszöntekor rátalált a békés együttélés útjára.

Ferenc pápa a szeptemberi tiranai látogatásán mondott beszédét felidézve azt írta: „A különböző vallásokhoz tartozó emberek és közösségek békés és gyümölcsöző együttélése nemcsak kívánatos, hanem konkrétan lehetséges, megvalósítható. A különböző vallású közösségek együttélése felbecsülhetetlen értéket jelent egy nép békéje és harmonikus fejlődése szempontjából. Olyan érték, amelyet napról napra őrizni és növelni kell, a különbözőségek tiszteletére való neveléssel… Olyan ajándék, amelyet az imádságban mindig kérni kell az Úrtól. Ez Assisi szelleme: együtt élni békében, nem feledve, hogy a béke és az együttélés vallási alapokon nyugszik. A béke gyökerében mindig az imádság áll! A béke éppen azért lehetséges mindig, mert Istenben van az alapja – ahogyan az idei találkozó elnevezése kijelenti.”

Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy napjainkban, amikor a világ sok részén erőszak uralkodik, eltiporják a vallásszabadságot, még nagyobb erővel kell hirdetni azt az igazságot, hogy nem szabad beletörődni a háborúba. És nem szabad közönyösnek lenni a háború miatt szenvedőkkel. Ezért választotta a béke világnapja témájául: Győzd le a közönyt és nyerd meg a békét!

Falakat és kerítéseket húzni annak érdekében, hogy megállítsák azokat, akik egy békés helyet keresnek, nem más, mint erőszak. Erőszakos dolog visszaküldeni azokat az embereket, akik egy jobb jövő reményében menekülnek az embertelen körülmények elől. Erőszak az is, ha kiselejtezzük a gyerekeket és az időseket a társadalomból. Erőszak az is, ha növeljük a szakadékot azok között, akik pazarolják a feleslegüket és akiknek az élethez szükséges dolgok is hiányoznak – hangsúlyozta a Szentatya.

Hívő emberként újra fel kell fedeznünk az egyetemes küldetést a békéért, amely el van rejtve különböző vallási hagyományaink középpontjában, és bátran kell képviselnünk küldetésünket korunk emberei előtt. „A hiteles vallásosság a béke, nem pedig az erőszak forrása. Senki nem használhatja Isten nevét abból a célból, hogy erőszakot kövessen el! Isten nevében ölni nem más, mint szentségtörés. Isten nevében kirekeszteni másokat embertelen dolog” – ismételte üzenetében Ferenc pápa azokat a szavakat, amelyeket 2014 szeptemberében a vallások közti találkozón mondott Tiranában.

Mindig van lehetőség arra, hogy kiálljunk a béke mellett, ez nem egy naiv hozzáállás, hanem azt a hitünket fejezi ki, hogy Istennek semmi nem lehetetlen. A béketeremtés nagy munkájához természetesen szükség van arra, hogy egyénileg és közösségileg is részt vegyünk benne – buzdította végül a pápa a találkozó résztvevőit. 

Andrea Riccardi, a Szent Egyed közösség alapítója beszédében a pápa felhívására válaszolt, amelyben vasárnap, az Úrangyala imádság után felhívást intézett minden plébániához, hogy fogadjanak be egy-egy menekülő családot. Riccardi azt javasolta az olasz kormánynak és az európai országoknak, hogy hozzanak létre egy támogatási rendszert, amely elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy befogadjuk azokat a menekülteket, akik Európába érkeztek, és hogy véget vessünk az életveszélyes körülmények között zajló tengeri utazásoknak. A Tiranában jelen lévő minden vallási vezető nevében azt kérte, vezessenek be az európai törvényhozási rendszerbe egy támogatási rendszert („sponsorship”). Ennek segítségével európai polgárok, intézmények, plébániák, a civil társadalom számos szervezete számára lehetővé válna, hogy biztosítsák a befogadást.


Louis Raphael Sako iraki káld pátriárka szenvedélyes hangvételű beszédében hangsúlyozta: „Az Irakban, Szíriában és a Közel-Keleten dúló erőszak egyfajta sokkhatás. Sokkot jelent a mi országainknak, de az egész világ számára traumát jelent. Az emberiség nem elégedhet meg azzal, hogy csak szemléli a történéseket. A nagy világvallásoknak kötelességük, hogy a békét építsék. Ki kell jelenteniük, egységben egymással, hogy az erőszak az isteni terv és az emberi természet ellen van.” Kijelentette, hogy a dzsihadista ideológiát csak úgy lehet legyőzni, ha a helyi alkotmányok megreformálásával, az állampolgári jogokra alapozva politikai szinten megvalósul a kiengesztelődés Irakban, Szíriában és az egész Közel-Keleten.


David Rosen izraeli ortodox zsidó rabbi, a Vallásközi Konzultáció Nemzetközi Zsidó Bizottságának elnöke, a Szent Egyed közösség régi barátja reményteljes beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta, hogy soha nem volt még ilyen jó a kommunikáció, az együttműködés a különböző valláshoz tartozó emberek között a közjó érdekében.

Anasztáz érsek, az albániai autokefál ortodox egyház feje, a találkozó társzervezője kijelentette: „Ahhoz, hogy a béke lehetségessé váljon, szükség van előbb a vallások közti béke megteremtésére. Valaminek el kell indulnia a vallások világában, hiszen azt látjuk, hogy sok nép kéri a békét, menekültek kopogtatnak az ajtókon, terjednek az erőszakos teológiák. A hívő emberek önmagába fordulása annak a jele, hogy szunnyad a lélek. A vallásoknak kifejezésre kell juttatni az erkölcsi lelkiismeret lázadását az erőszakkal és a gonoszsággal szemben.”


Szeptember 7-én és 8-án a vallási vezetők huszonhét kerekasztal-beszélgetés keretében osztják meg egymással gondolataikat, majd a találkozó közös békeimádsággal zárul.

Fotó: Santegidio.org

Magyar Kurír
(tzs)

Kapcsolódó fotógaléria