Válogatás a Szent István Társulat ünnepi könyvhetének kiadványaiból

Kultúra – 2019. május 14., kedd | 19:59

A Szent István Társulat immár huszonhetedik alkalommal rendezi meg május 13. és 18. között a Ferenciek terén a Szent István Könyvhetet, a keresztény szellemiségű könyvkiadók legjelentősebb hazai seregszemléjét. Összeállításunkban néhány új kiadványra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét.

Szent István Társulat

A csönd ereje – A zaj diktatúrájával szemben
Robert Sarah bíborossal Nicolas Diat beszélget

A Stephanus-díj teológiai kategóriája idei kitüntetettjének nagysikerű, Isten vagy a semmi című, hitről szóló interjúkötete után látott napvilágot A csönd ereje című munkája, mely a látszattal ellentétben nem interjúkötet: az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusának feltett kérdések sokkal inkább eszközök ahhoz, hogy az olvasó mind mélyebben merülhessen el a csönd titkának rejtelmeibe. A könyvet egy beszédképtelen szerzetes tanúságtétele és a karthauzi rend kiáltó némasága ihlette. S hogy miért időszerű? Egyre hangosabb világunkban szinte merészségnek számít könyvet írni a csöndről. Mindamellett annyi zaj zúdul ránk, hogy néhány „csöppnyi” csöndre nagyobb szükségünk van, mint valaha. Sarah bíboros szerint a modern ember azáltal, hogy elfordult Istentől, a zaj pillanatnyi megszűnésével nyomasztó csöndben és aggasztó megpróbáltatás közepette találja magát. „Rátalálhatnak-e az igazságra, a szépségre és a szeretetre, akik nem ismerik a csöndet?” A bíboros válasza kétségbevonhatatlan: „A nagy dolgok csöndben teljesednek be. Isten a csöndben cselekszik…”

(384 oldalas, puhafedeles, 2800 forint)

 *

Szelestei Nagy László: Tanulmányok a 17–18. századi magyarországi művelődésről

A Stephanus-díj irodalmi kategóriája idei kitüntetettjének, a kora újkori irodalom-, művelődés- és lelkiségtörténet egyik legjelentősebb hazai kutatójának könyvében az elmúlt közel fél évszázad alatt e témakörökben publikált válogatott tanulmányait olvashatjuk, összesen 17 írást. A kötet bevezető tanulmányában Szelestei professzor a 17–18. századi evangélikus pietizmusról és a 18. századi katolikus megújulásról mutatja ki, hogy e fogalmak inkább magyarázhatók a felekezeti megújulás, mint a felvilágosodás eszméivel. Ezt követően szól a 18. századi magyarországi tudományos élet szerveződéseiről: dolgozataiban eddig ismeretlen műveket térképez fel olyan latin, magyar és német nyelvű forrásbázis felhasználásával, amelyekkel a jelenlegi szakirodalom egyáltalán nem, vagy csak alig foglalkozik.

(238 oldalas, puhafedeles, 3200 forint)

*

Erdő Péter: Az ókori egyházfegyelem emlékei I-IV. század

Az 1983-ban először megjelent kötet jelentősen átdolgozott és kibővített kiadása, amelyben megjelenik több, időközben publikált eredmény, de utalást találunk az új szövegkiadásokra és fordításokra is. Ezek alapján a korábbi fordításokat is néhol módosították, valamint számos fordítással bővült a kötet: a Szent Apostolok egyházi kánonjaival és az Apostoli kánonokkal. A zsinatok során az afrikai zsinatok anyagával, a 400-ig tartott hispániai zsinatokkal és egy galliai szöveggel bővült.

(608 oldal, keménytáblás, 4200 forint)

*

A Sion-hegy alatt – Ady Endre istenes versei

A Szabó Lőrinc szerkesztette válogatás először a költőfejedelem születésének ötvenedik évfordulóján jelent meg az Atheneum kiadásában. 1990-ben a Szent István Társulat jelentette meg újból, s idén – Ady halála után száz évvel – ismét megjelenik, hogy helyet kérjen a költő régi és új barátainak könyvtárában – tisztelgésül az előtt, aki istenkereső verseivel bizonyítja: az egyik legnagyobb magyar vallásos költő.

(184 oldal, keménytáblás, 2800 forint)

*

Lackfi János: Van tüzed? – Istenes versek

A könyvhétre megjelenő kötet tematikus elv szerinti válogatás Lackfi János régi és új verseiből. Az alcím témamegjelölése merész, mondhatni provokatív gesztus egy kortárs szerzőtől, hiszen ezzel azt nyilvánítja ki, hogy az „istenes vers” nem valamiféle avítt irodalomtörténeti meghatározás, hanem napjainkban is élő beszédmód, érvényes műfaji kategória. Természetesen ahhoz, hogy valóban élő lehessen, a műfaj megújításra szorul. Erre a szép, ugyanakkor nehéz feladatra vállalkozik ez a kötet, amely elsősorban attól lesz izgalmas olvasmány, hogy több szinten is kizökkenti az olvasót az elvárásaiból – úgy is fogalmazhatnánk: felébreszti, sőt időnként provokálja, hecceli, nagyobb tudatosságra serkenti. A versek hangneme egyszerre ironikus és meghitt; személyes, benső tapasztalatot közvetít, mégis mindenkihez szól.

(168 oldal, puhafedeles, 2200 forint)

*

Angela Maria Seracchioli: Itt járt Szent Ferenc – Zarándokút Olaszország mesés tájain Alverna hegyétől Gubbión, Assisin keresztül Rieti völgyéig

A bolognai születésű szerző 2002-ben költözött Assisibe. Korábban Santiago de Compostela felé gyalogolva ismerte meg a zarándoklétet, majd hazatérve megálmodta Szent Ferenc zarándokútját, és életét az assisi szent lábnyomát követő útvonal népszerűsítésének szentelte. Ennek gyümölcse ez az útikönyv, mely 18 napra osztva kalauzolja a zarándokolni vágyókat Toscana, Umbria és Lazio tartományainak csodálatos tájain, ezeréves erdőkön és történelmi emlékekben, látnivalókban gazdag völgyeken át. A 365 kilométeres útvonal Szent Ferenc életének nevezetes és kevésbé ismert helyszíneit járja be. A tanácsokat, leírásokat és a látnivalók bemutatását ferences forrásokból származó idézetek és Ferenc életének jelentős eseményeit bemutató történetek színesítik. Az útikönyv nélkülözhetetlen segítséget nyújt mindenkinek, aki – gyalogosan, lóháton, kerékpárral vagy szamárháton – Szent Ferenc nyomába szegődik.

(244 oldal, puhafedeles, 3200 forint)

*

Balog Márta CB–Csernai Balázs: Az én utam a szeretet, nincs időm másra – Mester Margit Mária élete és lelkisége

Mester Margit Mária (1906–1961) – akinek a boldoggáavatási eljárása 2018. március 12-én egyházmegyei szakaszba lépett (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye) – egész életén át az egységet és a szeretetet szolgálta: az 1930-as években Kassán egy nyomornegyedben, a második világháború borzalmai között, a kommunista diktatúra földalatti egyházában és a kalocsai női börtön politikai foglyaként. Isten szeretetére válaszolva alapította meg az Unum Társaságot, amelynek lelkisége ma ugyanolyan aktuális, mint az Alapító életében. Az életét és lelkiségét bemutató kötetben rácsodálkozhatunk Isten szelíd hatalmára, amellyel bennünk is újjá akarja teremteni az elvesztett paradicsomot.

(144 oldal, puhafedeles, 1900 forint)

* * *

Agapé Kiadó

Kozma László: Csíksomlyói virágok a megpróbáltatás árnyékában

Két erdélyi ferences atya (Márk József és Pap Leonárd) beszél életéről, a ferences hitvallásról, valamint a Szent Istvánról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány közel hét évtizedes történetéről. A könyv lapozgatása során betekintést nyerhetünk a kolostori élet, az evangelizációs tevékenység mindennapjaiba is.

(208 oldal, puhafedeles, 1400 forint)

* * *

Vigilia Kiadó

Johannes Hartl: A Titok vonzásában – Lépjünk ki vallási komfortzónánkból

A könyv kalandra hív hívőt és nem hívőt egyaránt. Elsősorban azokat szólítja meg, akik előtt ismeretlen a világ legnagyobb titka: Isten. S hogy megértsék, az ő nyelvükön beszél, kerülve a számukra idegen, sőt talán elidegenítő vallási szókincset – hátha így sikerül ráirányítani tekintetüket a világ végtelenbe nyíló távlataira és az abban fölsejlő Szent Titokra. Ugyanakkor izgalmas felfedezést kínál a hívőknek is: segítséget hitük mélyebb végiggondolása során.

(182 oldal, puhafedeles, 2900 forint)

* * *

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola – L’Harmattan Kiadó

Várnai Jakab OFM (szerk.): Az Eucharisztia – Konferenciakötet
(Sapientia Füzetek 33)

A kötet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hozzájárulása a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülethez. Azzal, hogy szerkesztett változatban az olvasók elé tárja a 2018. március 17-én megrendezett tudományos konferencia előadásainak szerkesztett változatát; tanúskodni kíván arról a lüktető áramlásról, amely éltet minket a Krisztus által ránk hagyott szentségi jelben. Az olvasó számára így több síkon is hasznos: megújul benne a krisztusi önátadás szent jelének vonzása, ugyanakkor elmélyül a szent Misztérium megértésében.

(216 oldal, puhafedeles, 1900 forint)

* * *

Jezsuita Kiadó

Gisbert Greshake: Hallgatni a hívásra – A lelki megkülönböztetésről

Ha Isten, mint hisszük, valóban szól és beszél az emberhez, minden emberhez, akkor szavát, amennyiben komolyan vesszük, meg kell tudnunk különböztetni az emberi szavaktól és a saját magunk által létrehozott hangoktól is. Ehhez a megkülönböztetéshez szeretne lelki segítséget nyújtani ez a kötet.

(94 oldalas, puhafedeles, 1600 forint)

* * *

Jel Kiadó – (Sarutlan Kármelita Nővérek)

Sr. Johanna-Andrea: Szent Teréz válaszol – Hogyan imádkozzunk?
1. kötet

A kiadó új sorozatának első kötete Avilai Szent Teréz Önéletrajzának esszenciáját tartalmazza, rövid kommentárokkal. Miközben megismerjük a nagy misztikus szent életét, küzdelmeit, hasznos tanácsokat kapunk a lelki életre vonatkozóan.

(200 oldal, puhafedeles, 1800 forint)

* * *

Ecclesia Szövetkezet

Sr. M. Pascalina Lehnert: XII. Piusz közelében – Pascalina nővér visszaemlékezései

Az emlékirat javarészt 1959 elején, vagyis pár hónappal XII. Piusz halála után íródott. Az átfogó életrajz igényével fellépő szerző – aki több évtizedig volt a Pacelli pápa házvezetőnője – később barátokkal folytatott beszélgetések során néhány új epizódra is fényt derített, kiegészítve ezzel korábbi írását.

(228 oldal, puhafedeles, 2990 forint)

*

Bernard Peyrous: Marthe Robin élete

Marthe Robin kétségkívül a 20. század egyik legmegragadóbb személyisége. A földműves családból származó, 18 éves korától 78 éves korában bekövetkező haláláig ágyhoz kötve élő törékeny nő összesen százezernél is több embert fogadott a szobájában élete során. Százak életét változtatta meg: utat mutatott nekik, megvigasztalta és bátorította őket. Mi volt Marthe Robin titka? Milyen szerepet játszott személyes életútja során az Istenbe vetett hit? A kötet válasz a feltett kérdésekre.

(376 oldal, puhafedeles, 2790 forint)

* * *

Szent Gellért Kiadó

Diószegi László: Az Öröm Útja

Jézusnak ne csak a fájdalmában, hanem az örömében is legyünk társai! Aki még nem próbálta, el sem tudja képzelni, milyen hatalmas erőt és lendületet ad az örömút-járás! Az öröm 15 állomását végigjárhatjuk lélekben ugyanúgy, mint a keresztutat; igazi, mély lelki grafikák segítenek ebben. De elmélkedhetünk egy nap csak egy stációnyit is; így két héten át jut elegendő öröm minden napra.

(64 oldal, puhafedeles, 880 forint)

*

Egy kis lelkierő minden napra

A kötet minden napra tartogat egy-egy lendítő, bátorító gondolatot ismert és hiteles, sikeres emberek tollából. Hallgassunk rájuk, és higgyük el, hogy Isten segítségével megtehetjük mindazt, amitől környezetünkben szebb és boldogabb lesz az élet.

(160 oldal, puhafedeles, 2600 forint)

* * *

Új Város Kiadó

Michele Zanucchi (szerk.): Hatalom és pénz – A társadalmi igazságosság Ferenc pápa szerint

Olvasmányos és lényegre törő összegzése a pápa tanításának gazdagságról és szegénységről, igazságosságról, a teremtett világ védelméről, a gyengébbeket eltipró meritokráciáról, a helyes és a romlott pénzügyekről, az új rabszolgaságot és a leselejtezés kultúráját terjesztő globalizációról.

(168 oldal, puhafedeles, 2500 forint)

* * *

Kálvin Kiadó

Kovács Mihály: Ma, ha az ő szavát halljátok – Bibliai üzenetek ünnepnapokra és hétköznapokra

A kötet Kovács Mihály nyugalmazott református lelkipásztor, esperes Reformátusok Lapjában megjelent elmélkedései közül ad közre válogatást, hogy a ma – akár ünnepnap, akár hétköznap – valóban az örökkévalóság felé kitárt ajtó legyen az olvasó számára.

(112 oldal, puhafedeles, 800 forint)

* * *

Luther Kiadó

Timothy Keller: Gyülekezet a központban – Evangéliumi szolgálat a városban

A Kálvin és Harmat Kiadóval közösen megjelentetett kötet arra a kérdésre keres választ, hogyan „vonzhatók be” a gyülekezetbe a posztkeresztény kortársaink. Az átfogó szakirodalmi és gyakorlati ismeretekre alapozott mű gerincét az evangéliumközpontúság, a városközpontúság és a mozgalmi jelleg hármasa adja. Nem receptet kínál, hanem gondolkodásmód-váltást sürget a keresztények körében, hogy a kegyelem és Krisztus helyettes áldozatának jó híre, az evangélium valóban eljuthasson a ma emberéhez.

(520 oldal, puhafedeles, 4900 forint)

* * *

Harmat Kiadó

Révész Szilvia: Hamu helyett fejdísz

Életünk sokféle nehézsége mögött gyakran olyan hazugságok állnak, amelyek beépültek a gondolkodásunkba, énképünkbe, kapcsolatainkba, döntéseinkbe, és amelyekről többnyire nem is tudunk. Márpedig a hazugságaink megnyomorítanak bennünket, az igazság azonban szabaddá tesz. Ha készek vagyunk elengedni a múltunk hamuit – a fájdalmakat, sebeket, amelyeket hordozunk –, akkor jutalmul elnyerhetjük a fejdíszt, vagyis az ígéretes jövőt, melyet Isten nekünk álmodott.

(150 oldal, puhafedeles, 1980 forint)

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria