Vers- és novellaíró pályázatot hirdet a domonkos rend

Megszentelt élet – 2021. február 2., kedd | 12:03

A Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége rendalapító atyja, Szent Domonkos halálának és a rend magyarországi megtelepedésének 800. évfordulója alkalmából Az igazságra vezető út címmel vers- és novellaíró pályázatot hirdet.

A pályázat témája

Jézus mondja magáról a János-evangéliumban: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” (Jn 14,6) A domonkos rend jelszava így hangzik: „Igazság!” Aquinói Szent Tamás, a rend talán legismertebb tagja pedig Arisztotelész nyomán megfogalmazza: „Az igazság a gondolat megegyezése a tárggyal önmagában”. (Veritas est adaequatio rei et intellectus. De verit I, 1.; STh I, 16, l)

A pályázat lehetőséget kíván adni a pályázóknak, hogy megfogalmazzák az életünk oly sok területén – egy hétköznapi házastársi veszekedéstől kezdve az Isten létének bizonyításáig – jelen lévő igazságkeresés útját. Ma miért, hogyan, kivel, milyen módon indulunk el az igazság megtalálásának reménységgel teli útján? Milyen ez az út? Vajon elérjük a célt? Megtaláljuk-e az igazságot? Egyáltalán ma megtalálható még az igazság?

A pályázat célja

Az első alkalommal kiírt pályázat célja, hogy felkeltsék az irodalomszeretők figyelmét az igazság oly sokszor használt, de többször hamisan értelmezett fogalmára. Hiszik, hogy az igazság, bárki is fogalmazza meg, hívő vagy nem hívő, mindig és természetéből fakadóan Istenhez vezet, így a pályaműveken keresztül is a nagybetűs Igazsághoz, Istenhez szeretnénk közelebb kerülni.

Pályázók köre: amatőr, kezdő, illetve már ismert szerzők tollából is várnak irodalmi műveket. A pályázat kiterjed a hazai és határon túl élő alkotókra is.

Alsó életkori határ: betöltött 16. életév

Pályázat beküldési határideje: 2021. április 30. éjfél.

Pályázni versekkel és novellákkal lehet. A pályázatot kizárólag Word-dokumentumban várják e-mailben és postai úton is. E-mail: domonkosok@gmail.com. Levelezési cím: 4027 Debrecen, Füredi út 6. A pályázók a levélre ezt írják rá: Az igazságra vezető út. Vers- és novellapályázat.

Még egy feltételnek kell megfelelni a téma kapcsán: valamilyen domonkos renddel kapcsolatos személynek vagy dolognak kell megjelennie a műben, legalább említés szintjén – például Eckhart mester vagy Árpád-házi Szent Margit neve, az Angelicum (a rend római egyeteme) vagy a Margit-szigeten lévő kolostorrom mint helyszín, de lehet akár a Summa Theologiae kifejezés is.

Egy mű hossza: vers esetében maximum 48 sor, míg novella esetében maximum 142 gépelt sor lehet. Egy pályázó maximum 2 verssel és 2 novellával pályázhat.

A pályázat jeligés. A pályázati anyagok mellett fontos, hogy a szerzők megírják pontos címüket, telefonszámukat.

További, részletesebb információkat ITT találnak.

Forrás és fotó: Domonkosok.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria