Vizitáció a Szentföldön – Várnai Jakab naplója (8. rész)

Megszentelt élet – 2020. július 9., csütörtök | 17:42

Várnai Jakab OFM 2015–2016-ban a Szentföldi Ferences Kusztódia vizitátora volt. E tisztségében, majd megbízatása után is többször járt a Szentföldön. Ezekből a tapasztalatokból és élményekből készült a napló, melynek fejezeteit hetenként teszik közzé a Ferences Rendtartomány honlapján. A nyolcadik részt olvashatják.

Ain Karem (2015. október)

Ebből a vizitációs útszakaszból már csak Ain Karem van hátra. Jeruzsálem Óvárosától 7 kilométerre van ez az egykori falu, ma külváros. Itt egy rendháza és két kisebb lakhelye van a ferenceseknek. A központi ház elég nagy, ez a San Giovanni in Montana, Keresztelő Szent János születésének színhelye, a „hegyi ház”. Ez a Benedictus szentélye: Lukács evangéliumában ezzel a szóval kezdődik Zakariás hálaéneke, aki fia, János születésén ujjong, és hálaéneke azóta is hangzik a zsolozsma reggeli dicséretében: „Áldott az Úr, Izrael Istene…” Az is jelzi ennek a bibliai szakasznak a meghatározó voltát, hogy a bejárati udvar falán körben a világ különböző nyelvein kerámialapokon olvasható. Sajnos a magyar szöveg nem igazodik egyetlen használatos fordításhoz sem. (Héberül is olvasható viszont. Egy kisebb zsidó csoport érkezik. A templomban ügyelő fiatal ferences megkérdezi a vezetőjüket, hogy elmondja-e, ki volt a Keresztelő. A vezető kedvesen visszautasítja: „Köszönöm, az udvaron a héber Benedictus-táblánál már mindent elmondtam…”)

Ain Karem, a San Giovanni in Montana-kolostor, Keresztelő Szent János születésének emlékhelye, jelenleg növendékház

1485-ben telepedtek itt le a ferencesek. Később a Kusztódiában érvényesített elosztás szerint a spanyoloknak volt az előjoga, hogy elöljárót adjanak a kolostor részére. A templom és a rendház építési módja, berendezése és díszei ma is tükrözik a spanyol adakozói hátteret. A templom belülről számunkra furcsa kék mintás csempével van borítva, a magyar látogatót esetleg egy konyhára emlékezteti. Látogasson el néhány spanyol barokk templomba, és megérti.

A rendház jelenleg stúdiumház is, itt laknak a noviciátus utáni első két év tanulmányait, az úgynevezett filozófiát végzők. Ezek a növendékek mind a Kusztódiába léptek be, és ott járták végig a szerzetesi nevelési szakaszokat. (Ezt azért gondoltam megjegyezni, mert a következő szakaszra, a négyéves teológiai képzésre a Kusztódia más ferences provinciákból, a világ minden tájáról befogad növendékeket, akkoriban úgy negyvenet. De erről bővebben majd a San Salvatore meglátogatásakor.) A filozófiai képzés maga a San Salvatore-rendházban folyik, az óvárosban, ezért mindennap közösen utaznak be egy kisbusszal. A lengyel gvardián pedig tanáruk is egyben, ő is bejár az óvárosba. A növendékek mellett két magiszter végezte a nevelést: egy lengyel és egy horvát ferences. A növendékek származási országai: Brazília, Argentína, Kolumbia, Chile, Panama, Szíria, Itália. Három Fülöp-szigeteki nővér is dolgozik a Montana-kolostorban, kongregációjuk neve: „A Katekizmus missziós nővérei”. Nevük dacára nem a hitoktatás a szakterületük, hanem a rendház és a templom működtetése, főleg a konyha és a sekrestye.

Ain Karem 1948-ig arab falu volt, és élt ott annyi katolikus keresztény, hogy plébánia alakulhasson ki. 1948-ban teljesen kicserélődött a lakosság, azóta zsidó emberek lakják – állítólag csak egy arab család él ma itt. Erre való tekintettel a ferencesek szombaton ügyelnek arra, hogy a kertből ne hangozzon ki munka zaja. A zsidóság minden rétege képviselve van, így vannak, akik nem jó szemmel nézik a testvérek jelenlétét, de olyanok is, akik nyitottak és érdeklődők. Minden évben június 24-én nyílt napot tartanak nekik a ferencesek, és meghívnak valamilyen rangos régész vagy biblikus előadót is, hogy Keresztelő Szent Jánosról beszéljen.

Néhány kilométerre, az egyik kanyargós völgyben, egy meredek hegyoldalon van a San Giovanni del Deserto-rendház. 1911 óta kezelik a ferencesek a helyet. A hagyomány szerint Keresztelő Szent János itt bujkált Heródes elől egy barlangban, ahol egy forrás is fakad. Ezen a vidéken egy ilyen vízforrás amúgy is nagy kincs, szinte csoda. A gyönyörű színhelyet egy izgalmasan, szinte vadregényesen épült többszintes kolostor veszi körül. A ház a Kusztódiában úgy van számon tartva mint „remeteség”, de intézményes programja nincs. Ma két rendtárs lakja, de velük lakik még két indiai nővér és pap is. A ház remeteség-jellegét alátámasztja, hogy kiesik a zarándokcsoportok útitervéből, ezért az itt lakók, ha akarják, megtalálják a csöndet. Ha akarják.

Ain Karem, a San Giovanni del Deserto-kolostor; előtérben a barlang, ahol forrás fakad

Szerepel viszont a zarándokok programjában Ain Karem harmadik ferences helye, a Szent János-kolostorral szemben, a völgy túloldalán: a Visitatio, ahol Szűz Mária meglátogatta rokonát, Erzsébetet. Ez sokáig nem volt állandó lakhely a ferencesek számára, csak időnként jöttek ide misézni. Ma is csak ketten laknak itt. 1940-ben épült fel a temploma. Az udvaron a falakon körben ismét egy bibliai szakasz: Szűz Mária hálaéneke, a Magnificat – ez az egyház esti imájának részeként vált ismertté. A lejtős helyszín miatt a templom az ókori maradványokat tartalmazó kápolnától följebb épült fel. Mária alakja köré épül a képi díszítése, az ószövetségi előképekkel és a későbbi egyházi ábrázolásokkal. A testvérek elmondása szerint a zsidó látogatók mindig örömmel ismerik fel a szentírási nőalakokat. A helyi elöljáró, P. Wladislaw igyekezett minél több olyan teret kialakítani, ahol a csoportok leülhetnek és nyugodtan imádkozhatnak: nemcsak a templomban, hanem a kertben vagy az ásatások során megnyitott keresztes kori teremben is.

Ain Karem, a völgy túloldalán a Visitatio kolostora,
Szűz Mária itt látogatta meg Erzsébetet

Visszatérve Jeruzsálembe, dolgozunk még a vizitáció hivatalos ügyein, már a káptalan előkészítését is elkezdjük. November 1-jén este a San Salvatore templomában, majd pedig ebédlőjében együtt ünnepelnek a város ferences közösségei, férfi és női szerzetesek, önkéntesek, munkatársak.

Forrás és fotó: Ferencesek.hu; Custodia.org

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Ain Karem, a San Giovanni al Deserto kolostor. Előtérben a barlang, ahol forrás fakad.Ain Karem, a völgy túloldalán a Visitatio kolostora, Szűz Mária itt látogatta meg Erzsébetet.Ain Karem, a San Giovanni in Montana kolostor, Keresztelő Szent János születésének emlékhelye, jelenleg növendékház.