„Lelkiismeretem szerint cselekedtem” – A Világ Igaza Gennaro Verolino érsek emlékezete

Kitekintő – 2022. február 1., kedd | 9:55

Január 27. az ENSZ Közgyűlésének 2005. november elsejei határozata szerint a holokauszt nemzetközi emléknapja. Az emlékezés napján a holokauszttúlélő Frank Vajda professzor szavait idézte fel a Vatikáni Rádió, aki Angelo Rotta budapesti nuncius titkárát, Gennaro Verolinót méltatta.

Frank Vajda professzornak meghatározó szerepe volt abban, hogy a II. világháború idején a budapesti nunciatúrán tevékenykedő Gennaro Verolino érseket, szentszéki diplomatát a Jad Vasem intézet a Világ Igazának nyilvánítsa.

A január 27-i emléknap alkalmából a Vatikáni Rádió felidézte a telefoninterjút, melyet Frank Vajda tíz évvel ezelőtt adott a médiumnak, és amelyben részletesen beszélt Verolino érsek szerepéről.

A Sant’Egidio közösség és Svédország szentszéki nagykövetsége szervezésében 2012. szeptember 24-én Bátorság a gonosszal szemben címmel Raoul Wallenberg-emlékestet tartottak Rómában, a zsidómentő svéd diplomata születésének 100. évfordulója alkalmából.

A megemlékezés egyik fő vendége Frank Vajda, az Ausztráliában élő magyar neurológus orvosprofesszor volt, akinek életét Raoul Wallenberg mentette meg, és amint arról nemrég a Vatikáni Rádió nyomán beszámoltunk, Raile Jakab jezsuitától, a budapesti Jézus Szíve-templomban szolgáló szerzetes paptól kapta hamis keresztlevelét és a benne rögzített Raile Endre Kálmán László álnevet.

A tíz évvel ezelőtti római esemény másnapján adott interjú elején Frank Vajda professzor szerényen kisebbítette saját szerepét az emlékesten: „Mintha valaki a történelmet fölvázolta volna a falra, mint egy fát, és én arra rátettem a gyümölcsöket a személyes tapasztalataimból.”

Gennaro Verolino érsek hősiességét méltatva elmondta, hogy a szentszéki diplomatát csak hírből ismerte, de nagy elismeréssel tolmácsolta a szemtanúk vallomásait, miszerint a főpásztor „egy hős volt, bátor volt, nem ismert félelmet, istenhitű volt, egy remek ember”.

Felidézte azt az epizódot, amikor az olasz pap 85 gyermek életét mentette meg, akiket egy zárdában bújtattak el. Amikor a fegyveres gyilkosok rájuk törtek, hogy elvigyék és megöljék őket, Verolino papi öltözetben, nagy arany kereszttel a nyakában odaállt az ajtóhoz, és azt mondta: „Én Isten küldötte vagyok, Isten megbízottja vagyok, ha megölitek őket, előbb engem kell hogy megöljetek. És a csürhe elvonult” – mondta Vajda professzor.

Szólt saját szerepéről, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy az olasz érsek megkapja a Világ Igaza elismerést. „Az irodalomba Gennaro Verolino neve aranybetűkkel van beírva, de mégis, amikor arra lett volna szükség, hogy megkapjuk számára az Igaz Ember kitüntetést Jeruzsálemből, az izraeli államtól, akkor azt mondták, hogy ő csak egy titkár volt. Ő azt csinálta, amit a főnöke. Ezt én nagyon elleneztem” – folytatta az interjúban Vajda professzor, alátámasztva érveit.

„Úgy beszéltek róla, mint Angelo Rotta budapesti nuncius titkáráról – ő nem egy titkár volt, ő a helyettese volt. És különben is mi a baj azzal a szóval, hogy valaki titkár? Hiszen Kofi Annan az Egyesült Nemzetek főtitkára volt, Wallenberg és Per Anger is titkárok voltak, Henry Kissinger is államtitkár volt, még a brutális gyilkos Sztálin is a szovjet kommunista pártnak volt a főtitkára. Szóval a titkár az nem egy megvetendő szó. Verolino személyesen, a saját élete kockáztatásával vállalta, hogy szemben áll a gyilkosokkal. Időközben számos újabb szemtanú tett vallomást, bizonyítva, hogy ez az ember valóban egy hős volt.

És amikor arról lett volna szó, hogy Verolino érsek megkapja a megérdemelt kitüntetést – folytatta Vajda professzor –, akkor ez a szerény, rendes, tisztességes, bátor, hős ember azt mondta: »Én nem akarok kitüntetést, én csak azt tettem, amit a lelkiismeretem mondott.« Ez egy gyönyörű mondat, és érdekes módon ez a mondat az, amit az összes igaz ember mondott, amikor arról volt szó, hogy miért mentettek embereket a saját életük kockáztatásával.

A végén felfedeztük – folytatta elbeszélését Vajda professzor –, hogy Verolino püspök Rómában él egy kolostorban. Felajánlották neki, hogy megkapja az izraeli díjat, a svéd díjat, de ő azt mondta: »Én nem akarok kitüntetést.«” – zárta 2012. szeptember 25-én az interjút Frank Vajda, hozzátéve, hogy a centenáriumi megemlékezésen jelen voltak Verolino érsek hozzátartozói is, akik nagyon boldogok voltak az elismerésért, és meghatottan vették át a Jad Vasem kitüntetését.

Verolino érsek 99 éves korában, 2005. november 17-én hunyt el. A Jad Vasem elismerést már nem vehette át, mivel az intézet a történelmi dokumentáció, a túlélők személyes tanúságtételének áttanulmányozása után 2007. április 30-án ítélte oda a Világ Igaza kitüntetést a hős főpásztornak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

A Jad Vasem Emlékezés csarnoka, melyben már Verolino érsek neve is megtalálható.Gennaro Verolino 1951-ben.