A latin-amerikai püspökök felszólaltak a nicaraguai egyházat sújtó korlátozások ellen

Kitekintő – 2022. szeptember 23., péntek | 11:14

2022 szeptemberében ünnepi körmenetek betiltásával folytatódnak az egyházellenes szankciók és tiltó rendeletek Nicaraguában. Ferenc pápa üzenetét is idézve, a politikusokhoz és a fiatalokhoz fordult a latin-amerikai és a karib-térségi püspöki konferenciák ifjúságpasztorációs bizottsága az Egyház szabad, korlátoktól mentes működéséért és a békéért.

A latin-amerikai és a karib-térségi püspöki konferenciák ifjúságpasztorációs bizottsága kifejezi „közelségét a nicaraguai zarándokegyház felé, biztosítja szolidaritásáról ezekben az időkben, amikor az élet, a szabadság, az igazságosság és a béke evangéliumához való hűségéért büntetésképpen a legkeményebb üldöztetést és elnyomást szenvedi el”.

Ez áll abban az üzenetben, amelyet a latin-amerikai és karibi ifjúságpasztorációs szolgálat tagjai tettek közzé szeptember 18-án a Peru fővárosában, Limában tartott ülésük végén.

Külön kiemelik az üzenetben, hogy közel állnak azokhoz, akiket megfosztottak szabadságuktól: Matagalpa püspökéhez, Rolando Álvarezhez – aki a Nicaraguai Országos Ifjúságpasztorációs Szolgálat elnöke –, a papokhoz, a szeminaristákhoz és a laikusokhoz, és követelik „azonnali szabadon bocsátásukat és lelkipásztori tevékenységük helyreállítását”. Ezt követően a fiatalokat buzdítják, hogy „legyenek a szeretet civilizációjának építői, bátran tekintsenek egy igazságosabb és testvériesebb nemzet felé”, mert Ferenc pápa Christus vivit kezdetű apostoli buzdítása szerint „a fiatal ember nem csügged, jellemző rá, hogy nagy dolgokról álmodik, széles horizontokat keres, merészebb, meg akarja hódítani a világot, képes elkötelezettséget vállalni, és a legjobbat akarja adni magából, hogy valami jobbat építsen. Ezért kérem a fiatalokat, ne hagyják, hogy elrabolják tőlük a reményt”. (Christus vivit 15.)

Biztosítják őket az imádságban való közelségükről, az ifjúsági bizottság képviselői – abban a meggyőződésben, hogy „az ima testvéri közösségben építheti a békét” – hangsúlyozzák, hogy a mai társadalomban, ahol a fanatizmus, a bezárkózás, a társadalmi és kulturális széttagoltság elburjánzik, az a jó politikus, aki megteszi az első lépést, hogy a különböző hangok megszólalhassanak. „A különbözőségek ugyan konfliktusokat szülnek, de az egyformaságban megfullad az ember”, ezért „arra kérjük a politikai hatalmakat, hogy mozdítsák elő az Egyházzal és a társadalommal való összhangot és párbeszédet”.

A nicaraguai egyház lelkipásztori tevékenységének szabad kifejezését korlátozó legutóbbi intézkedés az volt, hogy a rendőrség „közbiztonsági okokból” betiltotta a Masaya városában Szent Mihály arkangyal és Szent Jeromos védőszentek tiszteletére rendezett búcsúünnep alkalmából tartandó körmeneteket. A managuai érsekség szeptember 17-én kiadott közleményében emlékeztette a védőszentek tisztelőit, hogy „a hit és az áhítat olyan kincs, amelyet a szívünkben hordozunk”, és hogy a liturgikus ünnepségekre a templomokban kerül sor. Üzenetükben végül a szentek és a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja és a Béke Királynője közbenjárását kérik.

Fordította: Varga Juti

Forrás: Fides

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria