A mexikói egyház országos bűnbánati napot hirdetett fájdalmas péntekre

Kitekintő – 2020. április 3., péntek | 9:01

Április 3-ra, feketehét péntekjére a mexikói püspökök bűnbánatot hirdettek a koronavírus-járvány idején.

A kánonjog szerint az év minden péntekje bűnbánati napnak számít, a virágvasárnap előtti péntek, fájdalmas péntek azonban különleges nap: ekkor Máriának, a kereszthalálra készülő Fia szenvedéséből részesülő Anyának a szenvedésére is emlékezünk, jóllehet a Hétfájdalmú Szűz tényleges ünnepe szeptember 15.

A mexikói püspöki testület liturgikus bizottsága március 29-én jelentette be a bűnbánati napot; böjtre és online szentórán való részvételre biztatták a híveket. „Isten igéjének fényében, amely megtérésre hív minket, együtt fogunk tökéletes bűnbánatot gyakorolni” – fogalmazott a bizottság.

Utaltak az Apostoli Penitenciária március 20-i dekrétumára, mely felhívta a figyelmet a tökéletes bánat jelentőségére a járvány idején, amikor sok hívő nem tud szentségi feloldozásban részesülni.

„Amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, tökéletes bánatnak (a szeretet bánatának) nevezzük. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul.”
(Katolikus Egyház Katekizmusa 1452.)

„Az Egyház a nagyböjtben megtérésre, bűnbánatra és kiengesztelődésre hív, Istennel és embertársainkkal” – folytatják a püspökök.

A mexikói főpásztorok imára buzdítják a híveket: alázattal és bizalommal kérjék Krisztus közbenjárását a jelenlegi súlyos helyzetben; kérjék „Tőle bűneink bocsánatát, hogy eszközölje ki nekünk a lelki és testi egészséget, amelyre valamennyiünknek szükségünk van.”

Forrás és fotó: Catholic News Agency

Magyar Kurír
(vn)

Kapcsolódó fotógaléria

A Hétfájdalmú Szűz szobra a salamancai Szent Kereszt-templomban (Spanyolország)