Az Oroszországi Katolikus Püspöki Konferencia megtartotta 57. plenáris ülését

Kitekintő – 2023. március 9., csütörtök | 14:35

Az ülést a Novoszibirszk városa melletti, Betlehem elnevezésű lelkigyakorlatos házban tartották február 28. és március 2. között. „Nincs gyógyulás anélkül, hogy meghallgatnánk és komolyan vennénk a másik ember mondanivalóját” – hangsúlyozzák az oroszországi katolikus főpásztorok.

Az Oroszországi Föderáció négy katolikus egyházmegyéjének valamennyi püspöke ott volt a szibériai fővárosban: Pavel Pezzi érsek, a Moszkvai Istenszülő Főegyházmegye érsek-metropolitája és Nyikolaj Dubinyin segédpüspök; Joseph Werth, a Novoszibirszki Színeváltozás Egyházmegye püspöke; Clemens Pickel, a Szaratovi Szent Kelemen Egyházmegye püspöke; Kirill Klimovics, az Irkutszki Szent József Egyházmegye püspöke. Az ülésen jelen volt még az oroszországi és az üzbegisztáni apostoli nuncius, Giovanni D’Aniello érsek; a nunciatúra tanácsosa, Pjotr Tarnavszkij, valamint a püspöki konferencia titkára, Stephan Lipke SJ.

Az ülés végén kiadott közleményben a főpásztorok a mostani társadalomban – különösen Ukrajnában, a Kaukázusban, Szíriában és Törökországban – a szenvedőkre emlékeztek, valamint azokra a sebekre, amelyeket a szeparáció, a válások, a családon belüli erőszak, az abortusz, az éhezők, a hajléktalanok és a nyomorban élők nyomorúsága okoz az egyéneknek és a társadalomnak. Emiatt a püspökök arra kérik az oroszországi katolikusokat és minden jóakaratú embert, hogy gondolják át Ferenc pápa 2023-as nagyböjti levelét, amelyben azt kéri, hogy menjenek és találkozzanak az Úrral és a felebarátaikkal.

Az Oroszországi Katolikus Püspöki Konferencia három szükséges utat jelölt meg ahhoz, hogy a jelenkor sajátos történelmi körülményei között együtt tudjanak dolgozni.

Az első az imádság böjttel és a szeretetről való elmélkedéssel kísérve, amely arra késztette Krisztust, hogy életét adja kereszthaláláig és feltámadásáig.

A második a párbeszéd, megkérve a híveket, hogy osszák meg gondjaikat szeretteikkel és barátaikkal: „Nincs gyógyulás anélkül, hogy meghallgatnánk és komolyan vennénk a másik ember mondanivalóját, még akkor is, ha az nehezen érthető, kellemetlen vagy olykor fájdalmas.”

A harmadik a tevékeny szeretet az Oroszország délnyugati részén élő katolikusok példáját követve, akik minden rászorulónak segítséget nyújtanak, azok vallási meggyőződése, származása és személyes meggyőződése alapján történő megkülönböztetés nélkül.

Ezen túlmenően a püspöki konferencia a katolikus papok és világiak szövetségéből való kizárás egyes eseteire tekintettel arra kéri a kormányt és minden hívőt, hogy legyenek „nyitottak a Katolikus Egyház által képviselt evangéliumi értékek iránt, amely az orosz társadalom parányi, de szerves részét képezi”. A püspökök azt kérik, hogy személyes és közösségi szinten továbbra is gondolkodjanak el azon, hogy mit jelent ma a Ferenc pápa által javasolt lelkipásztori és misszionáriusi megtérés megélése.

A főpásztorok plenáris ülésén érintett számos téma között beszéltek a hívek hitben való helyes formálásáról a Katolikus Egyház Tanítóhivatala szerint, illetve a hivatalos információforrásokból – a Szentszék, az Oroszországi Katolikus Püspöki Konferencia és a katolikus egyházmegyék információiból – merítve.

Az augusztus 2. és 6. között Lisszabonban megrendezendő ifjúsági világnap kapcsán a püspökök elmondták: továbbra is reménykednek abban, hogy orosz katolikusok egy csoportja is részt vehet majd rajta, továbbá felhívták minden 16 és 30 év közötti katolikus fiatal figyelmét a nekik szentelt találkozóra, amelyet Szentpéterváron tartanak augusztus 23. és 27. között.

A plenáris ülés a következő három évre megerősítette Pavel Pezzi püspököt a püspöki konferencia elnöki és Stephan Lipke jezsuita papot a titkári hivatalában.

Március 2-án, az ülés végeztével Giovanni D’Aniello érsek vezetésével eucharisztikus liturgiát tartottak, a fogadó egyházmegye papságának részvételével. A nuncius jelenléte a szibériai főváros székesegyházába vonzotta az egyházmegye különböző plébániáiról a katolikus híveket, a pápa helyi egyházhoz való különleges közelsége miatt, amelyet a nuncius képviselt. A szentmisét követően a híveknek lehetőségük nyílt a szomszédos egyházmegyei könyvtárban röviden találkozni a nunciussal és a többi püspökkel.

A kétmillió négyzetkilométeren elterülő novoszibirszki egyházmegyében a katolikusok létszáma körülbelül ötszázezer, ami a teljes lakosság mintegy két százalékát jelenti. A Szaratovi Szent Kelemen és az Irkutszki Szent József Egyházmegyével együtt a moszkvai Istenszülő érsekség alárendelt egyházmegyéje: mind a négy az Oroszországi Katolikus Egyház egyházi tartományát alkotja.

Mivel az Oroszországi Föderációban a katolikusok az összlakosság kevesebb mint egy százalékát teszik ki, többnyire kis vagy egészen apró közösségekben gyűlnek össze, amelyek egy részében nincs folyamatos papi jelenlét.

Az Oroszországi Katolikus Püspöki Konferencia következő plenáris ülését Togliattiban tartják november 22. és 24. között.

Fordította: Hollósi Judit

Forrás és fotó: Fides

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria