Bartholomaiosz pátriárka: Ne csak véletlenül ünnepeljük egy napon a húsvétot 2025-ben!

Kitekintő – 2024. április 9., kedd | 13:00

Bartholomaiosz pátriárka szívből jövő üdvözletét küldte valamennyi nem ortodox kereszténynek, akik március 31-én ünnepelték húsvétot. A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka a vasárnapi Isteni Liturgia után beszélt erről, melyet az Isztambulhoz tartozó Kontoszkálion negyed Szent Teodor-templomában vezetett.

Kontoszkálion az egykori kikötőnegyed, ahol két jelentős görög közösség él. Közülük az egyik Vlanga városrészben, ahol az ortodox nagyböjt második vasárnapján, március 31-én a szertartást Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka vezette, aki az úgynevezett „primus inter pares” (első az egyenlők között) a keleti ortodox világban.

„Ezen a napon a feltámadás időtlen üzenete még nagyobb jelentőségre tesz szert, mint bármikor máskor, hiszen nem ortodox keresztény testvéreink ma ünneplik a húsvétot, s megemlékeznek a mi Urunk feltámadásáról a holtak közül. Már elküldtük követeinket valamennyi itteni keresztény felekezethez, hogy tolmácsolják jókívánságainkat és pátriárkai köszöntésünket.

Ugyanígy szívből köszöntjük valamennyi keresztényt a világon, akik ma ünneplik húsvét szent ünnepét. Könyörgünk a Dicsőség Urához, hogy a jövő évi húsvétot ne pusztán véletlenül ünnepeljük egy időpontban, hanem legyen az egységes dátum megtartásának kezdete a keleti és a nyugati kereszténység számára.

Ez a vágyunk különös jelentőséget nyer most, amikor közeledik a niceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója, melyről 2025-ben emlékezünk majd meg. Ennek a zsinatnak az egyik központi kérdését éppen a húsvéti ünnepek közös időpontjának megállapítása jelentette. Optimisták vagyunk, mivel mindkét oldalon megvan a jóakarat és a hajlandóság. Mert valóban botrány, hogy külön-külön ünnepeljük az egy Úr egy feltámadásának egyedülálló eseményét!”

*

Ferenc pápa szintén több ízben kifejezte már, mennyire fontosnak tartja, hogy közös időpontban ünnepelje a keleti és a nyugati kereszténység a húsvétot.

2022-ben III. Mar Awa katholikosznak, az Asszír Keleti Egyház vezetőjének megismételte VI. Pál pápa véleményét: „Mi készek vagyunk minden javaslatot elfogadni, de mindezt együtt tegyük.” 2025 fontos esztendő lesz, amikor megemlékezünk az első zsinat 1700. évfordulójáról, de azért is fontos dátum, mert abban az évben ugyanazon a napon ünnepeljük a húsvétot. Legyen bátorságunk véget vetni ennek a megosztottságnak! – hangoztatta a pápa.

2021-ben Jób telmesszoszi érsek, a konstantinápolyi patriarkátus Egyházak Ökumenikus Tanácsához delegált állandó küldöttségének vezetője olyan ortodox naptárreformot helyezett kilátásba, amely lehetővé tenné, hogy a katolikusok és az ortodoxok azonos időpontban ünnepeljék a húsvétot, nem pedig akár többhetes eltéréssel – írta akkor a Vigilia.

A kezdeményezés pozitív fogadtatásra talált a vatikáni Egységtanács részéről, amelynek vezetője, Kurt Koch bíboros így nyilatkozott: „A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe. Ezért igen szép és fontos jel lenne, ha mi, keresztények azonos időpontban tarthatnánk az ünnepet. A már a 4. században is közös húsvéti időpontot sürgető niceai zsinat 1700. évfordulója jó alkalmat kínál arra, hogy ma is közös időpontot találjunk a húsvét megünneplésére.”

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás és fotó: Orthodox Times; Zenit 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria