Egyházmegyei ifjúsági találkozók szervezésére buzdít a Vatikán

Kitekintő – 2021. május 21., péntek | 20:49

Bemutatták a Vatikánban május 18-án azt a lelkipásztori segédanyagot, amely megkönnyíti a helyi egyházak felkészülését az idei ifjúsági világnapra. A Krisztus Király ünnepén, november 21-én sorra kerülő világnap a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma szerint kiváló lehetőség az evangelizálásra és a fiatalokkal való párbeszédre.

Krisztus Király vasárnapján tartsák meg az ifjúsági világnapot – szól a vatikáni intérmény buzdítása. A Szentatya kívánsága ugyanis az, hogy ezen a napon az egyetemes egyház fordítsa lelkipásztori figyelmét a fiatalokra. Imádkozzon értük, adjon lehetőséget arra, hogy a fiataloké legyen a főszerep, illetve indítson kommunikációs kampányokat.

Köztudott, hogy az ifjúsági világtalálkozó (IVT) elnevezésű nemzetközi eseményeket rendszerint háromévente rendezik meg más-más országban, a pápa részvételével. Az ifjúsági világnapot ugyanakkor minden évben megtartják helyi egyházi szinten, önálló szervezésben.

Ezek a helyi találkozók nemcsak a fiataloknak jelentenek sokat, hanem az egész helyi egyházi közösségnek – szögezi le a dokumentum, melyet a püspöki konferenciáknak, a patriarkális egyházi szinódusoknak és nagyérsekségeknek, egyházmegyéknek és eparchiáknak címeztek, de szól az egyházi mozgalmaknak, társulatoknak, és nem utolsósorban a világ összes fiataljának.

A lelkipásztori irányelvekkel bátorítani szeretnék a helyi egyházakat arra, hogy valóban szervezzenek egyházmegyei szintű ifjúsági találkozókat.

Ragadják meg az alkalmat arra, hogy kreatív kezdeményezésekkel megmutassák: az Egyháznak a fiatalokért való küldetése kiemelkedően fontos, amibe időt, energiát és erőforrást kell fektetni.

A vatikáni kiadvány ezután kijelöl főbb pontokat annak érdekében, hogy az ifjúsági találkozó valóban a hit ünnepe legyen. A cél, hogy a fiatalok megtapasztalják az Egyházat és a küldetést, lehetőséget kapjanak a hivatásukról való elgondolkodásra, és érezzék a meghívást az életszentségre. Egy ilyen találkozó arra is szolgál, hogy átéljék a zarándoklat és az egyetemes testvériség élményét. Teret ad a hit örömteli és közösségi megélésére. Arra, hogy megtapasztaljuk az Úr arcának szépségét.

Fontos, hogy a fiatalok átérezzék az Egyház összetartozását, és tudatosuljon bennük, hogy az Egyház szerves részét alkotják. Mindezt úgy, hogy tudjuk: a fiatalokat úgy lehet elsősorban bevonni, ha meghallgatjuk őket.

Az egyházmegyei ifjúsági nap jó alkalom arra, hogy felszínre hozzuk a helyi egyház gazdagságát anélkül, hogy a megszilárdult egyházi struktúrákban kevéssé jelen lévő és aktív fiatalok kizárva éreznék magukat. Mindenki érezze speciális küldöttnek magát, mindenki érezze, hogy várják és szeretik, a maga megismételhetetlen egyediségében, emberi és lelki gazdagságában. Ezáltal a találkozó ösztönözheti és egybegyűjtheti azokat a fiatalokat, akik még keresik a helyüket az Egyházban, és irányt mutathat nekik. Az egyházmegyékben és eparchiákban megrendezendő ifjúsági világnap kétségtelenül fontos állomás minden részegyház életében. Kiemelt találkozó a fiatal nemzedékekkel, az evangelizálás és a párbeszéd eszköze az ifjúsággal – hangsúlyozza a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának dokumentuma.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria